Rakennesuunnittelu keskiössä

Rakennettavuuteen tähtäävää korkealaatuista rakennesuunnittelua Tekla Structuresin avulla.

Tekla Structures tehostaa rakennesuunnittelua ja antaa suunnittelijan keskittyä suunnitteluun dokumentoinnin sijaan. Kohonnut tarkkuus ja laatu tuottavat suunnittelun lopputuotteeksi urakoitsijallekin arvokkaan tietomallin. Tekla Structures toimii yhteen alan johtavien laskentaohjelmistojen kanssa ja tukee arkkitehtien, konsulttien ja urakoitsijoiden kanssa tehtävää yhteistyötä. Tekla BIMsight on ilmainen yhteistyökalu rakennusalan ammattilaisillelle.


 Tekla Structures

 • mallintaa hankalatkin projektit
 • toimii yhteen laskentaohjelmistojen kanssa
 • auttaa jakamaan tietomalleja projektin muiden osapuolien kanssa
 • tuo kilpailuetua ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia
 • toimii kaikilla rakennusmateriaaleilla.

 

Keskeisimmät hyödyt

 • Virheiden väheneminen ja suunnittelun luotettava koordinointi
 • Mallin liittäminen laskentaan
 • Dokumenttien helppo tuottaminen suoraan mallista
 • Vaivaton mukautuminen suunnitelmamuutoksiin
 • Tarkat ja täydelliset rakennemallit suunnittelun lopputuotteena

Tekla Structures -tietomalli voi parantaa rakennesuunnittelun tietojen laatua ja tarkkuutta huomattavasti. Dokumentointiin kuluu vähemmän aikaa ja enemmän aikaa jää parempiin suunnitteluratkaisuihin. Tekla Structures tuottaa piirustukset ja raportit suoraan mallista, joten muutokset on helppo toteuttaa. Kun Tekla-malli on kunnossa, myös piirustukset ovat paikkansapitäviä.

Rakennevaihtoehdot joustavasti

Teklan avulla voi keskittyä rakennesuunnitteluun. Tekla Structuresilla muutosten ja suunnitelmavaihtoehtojen tutkiminen ja esittäminen asiakkaille on yksinkertaista. Vaihtoehtoisten ratkaisujen analysointi on nopeaa ja määräluettelot on helppo tuottaa päätöksenteon tueksi.

Hyödyt

 • Prosessin tuottavuus parantuu
 • Pääpaino rakennesuunnittelussa
 • Mallinnuksen koordinointi
 • Piirustukset suoraan mallista

Tekla Structures toimii yhteen alan johtavien A&D-ohjelmistojen kanssa. Fyysisten ja analyysimallien luominen samalla ohjelmistolla säästää aikaa. Analyysitieto palautetaan malliin, ja fyysinen malli ja dokumentaatio päivitetään dynaamisesti, mikä auttaa karsimaan monia ylimääräisiä ja toistuvia tehtäviä. Mallin voi analysoida uudelleen milloin tahansa.

Tekla Structures mahdollistaa:

 • mallin, piirustusten ja raporttien koordinoinnin ja visualisoinnin
 • suunnittelijoiden ja piirtäjien yhtaikaisen yhteistyön
 • tehokkaan muutosten hallinnan, joka pitää projektin tiedot ajan tasalla
 • A&D- laskentataulukoiden koordinoinnin.

Tekla Structuresin kanssa Tekla Open API™ -rajapinnan kautta yhteentoimivat A&D-ohjelmistot  löytyvät yhteistyökumppanisivulta.

 

 

Tekla Structures toimii yhteen A&D-ohjelmistojen kanssa

 • CSC Fastrak
 • SAP2000
 • STAAD.Pro 2007
 • S-Frame
 • GTStrudl
 • Dlubal RFEM ja RSTAB
 • MidasIT Robot™ Structural Analysis Professional.

Kaikki yhteistyökumppanimme

 

Tekla Structuresilla hoituu sekä yleis- että detaljisuunnittelu. Suurtenkin mallien käsittely on tehokasta, ja Tekla Structures on todistettavasti nopea ja tarkka tehden detaljoinnista käytännöllistä ja kannattavaa.

Dynaamiset suunnittelutyökalut nopeuttavat detaljointia, ja väistämättä tapahtuviin suunnittelmamuutoksiin on helppo sopeutua. Detaljointi voidaan tehdä tarkalleen rakennemallin ja dokumentoinnin kehityksen mukaan.

Tekla Structuresilla työskentely  on joustavaa, nopeaa ja tarkkaa.

Lue lisää raudoitusten ja paikallavalun mallinnuksesta

Betonivalun mallinnus

 

Hyödyt

 • Rakenteiden detaljointi
 • Muutosten nopea ja helppo toteutus
 • Urakoitsijoiden tarvitsemat tiedot helposti
 • Monimutkaistenkin rakenteiden mallinnus materiaaleista riippumatta