Oppilaitosten BIM

Opiskelijan kannattaa keskittyä hyvään rakennesuunnitteluun piirustusten sijaan.

Opitun soveltaminen työelämään on vastavalmistuneille usein sekä haaste että mahdollisuus. Tämän siirtymän helpottamiseksi tarjoamme kaikille koulutuslaitoksille edullisen koulutuslisenssiohjelman. Opiskelijoille tämä on hyvä tilaisuus opetella käyttämään rakennusten tietomallintamiseen (BIM) tarkoitettuja Tekla-ohjelmistoja.

Taattu tulevaisuus rakennusalalla

Rakennusalalla käytetään koko ajan enemmän 3D-mallinnustyökaluja. Teklan koulutuslisenssi auttaa havainnollistamaan toteuttamiskelpoisen ja rakennettavan 3D-tietomallin arvon ja roolin rakennushankkeessa. Tekla-ohjelmistoilla opiskelijat voivat harjoitella kaikkia suunnitteluprojektin vaiheita konseptisuunnittelusta aina pystytykseen- ja toteutussuunnitteluun saakka. Opiskelijoille kirkastuu yhteistyön merkitys ja avoimen tietojen jakamisen hyödyllisyys.

Tekla Structures -osaaminen on tärkeä tekijä opiskelijan siirtyessä työmarkkinoille.

Lisätietoa saat ottamalla yhteyttä

 

Keskeisimmät hyödyt

 • Kunnon työkalut BIM-koulutukseen
 • Tekla Campuksen avulla BIM on helppo sisällyttää opetussuunnitelmaan
 • Tekla Structures -koulutuslisenssi on kaikkien alan oppilaitosten saatavilla

Rakennesuunnittelun, rakennustuotannon ohjauksen tai teräs- ja betonisuunnittelun opettaminen onnistuu Tekla-ohjelmiston avulla, sillä oppilaat ymmärtävät helposti, kuinka rakennuksen eri rakenteet muodostuvat ja miten ne kootaan yhteen kokonaisuudeksi. Suunnitellun tietomallin  läpi voidaan kiertää virtuaalisesti ja nähdä, miten se rakentuu. Opiskelijat voivat tutkia erilaisia rakenteita ja niiden yksityiskohtia ja he oppivat ymmärtämään eri rakenneratkaisujen suunnittelutavoitteet. Tekla-ohjelmiston avulla opiskelijoille voidaan esittää rakennesuunnittelun yksityiskohtia, sekä mallien käyttöä valmistuksen tai toteutuksen suunnittelussa.

Detalji-suunnittelun opettaminen tietomalleilla

Tekla Structuresin kanssa työskentelevät oppilaat ymmärtävät helposti, miten kokoonpanot ja osat yhdistyvät ja miten ne muodostavat kokonaisen rakennuksen. Teräs-, puu- ja betonirakentamisen erot tulevat tutuksi ja opiskelijat pystyvät työskentelemään referenssimallien avulla. Detaljointia opitaan tekemään tehokkaasti Teklan laajan komponenttikirjaston avulla. Opiskelijat oppivat lisäämään detaljeja ja liitoksia kaikkiin materiaaleihin sekä tuottamaan piirustuksia betoni-, puu- ja teräsrakenteista.

Rakennustekniikan ja tietomallinnuksen opettaminen

Teklan ohjelmiston avulla opiskelijat voivat luoda monimutkaisia rakenteita, useita materiaaleja käyttämällä. Tekla Structuresilla luodut mallit tuottavat tarkkaa, luotettavaa ja yksityiskohtaista informaatiota, jonka ansiosta rakennuttajat voivat työskennellä yhdessä muiden projektiryhmän jäsenten kanssa.

Rakennustuotannon ohjauksen opettaminen

Tekla-ohjelmisto tukee myös opettamista rakentamisen tuotannonohjaukseen, määrä- ja kustannuslaskentaan sekä aikatauluttamiseen. Rakennuksen tietomalli on tarkka ja aina ajan tasalla. Ohjelmiston avulla voit simuloida projektin koordinointia ja yhteistyötä. Opiskelija oppii ymmärtämään rakenteita ja tietomalleja, niin urakoitsijan kuin rakennesuunnittelijankin näkökannalta. Monet alan työpaikoista vaativat hyvää BIM-osaamista ja taitoja niin analyysien tekemiseen ja suunnitteluun kuin tuotantoonkin ja tähän Tekla-ohjelmistot soveltuvat erinomaisesti.

Tekla Structures -ohjelmistoa käytetään lukuisissa oppilaitoksissa eri puolilla maailmaa:

 • Georgia Institute of Technology, Yhdysvallat
 • Aalto-yliopisto, Helsinki
 • Dublin Institute of Technology, Irlanti
 • University of California, Berkeley, Yhdysvallat
 • Wolverhampton University, Iso-Britannia
 • Stanford University, Yhdysvallat.

Englanninkielisiä esimerkkejä siitä, miten Tekla Structuresia käytetään opetuksessa:

California Polytechnic State University

Ruhruniversity Bochum

Tekla Campuksen kautta opiskelijat voivat ladata Tekla Structuresin neljäksi kuukaudeksi käyttöönsä. Ohjelmiston lataus on ilmainen, mutta vaatii rekisteröitymisen. Alkuun pääsemistä auttaa Campuksesta löytyvä peruskurssimateriaali ja keskustelupalsta.

Tekla Structures -oppilaitoslisenssi sisältää kaikki Tekla Structures -ohjelmiston toiminnot. Oppilaitoslisenssiohjelma tarjoaa opiskelijoille erinomaisen tilaisuuden Teklan (BIM) rakennuksen tietomalliohjelmiston opetteluun.

Tekla-oppilaitoslisenssipaketti sisältää Tekla Structures, Tekla Tedds, Tekla Structural Designer ja Trimble Connect -ohjelmistot. Voit opettaa tietomallinnusta (BIM), detaljointia, rakennusprojektin johtamista, rakenteiden analysointia ja laskentaa edistyksellisesti.

Oppilaitoslisenssin käyttöehdot rajoittavat ohjelmiston ei-tuotantokäyttöön. Kaikissa oppilaitoslisenssillä luoduissa piirustuksissa näkyy Tekla Structures Educational -vesileima.

Oppilaitoslisenssiohjelmaan sisältyy

 • tarvittava määrä Tekla Structures -ohjelmiston vuosittaisia käyttöoikeuksia
 • vuosittainen ohjelmiston ylläpitosopimus
 • uudet versiopäivitykset
 • vuorovaikutteista koulutusmateriaalia
 • tukea kokeneilta alan asiantuntijoilta.