Mallintaminen tehostaa toimintaa offshore-projekteissa

Nopeampi suunnittelu ja  virheettömät piirustukset säästävät aikaa ja rahaa. Automaatio ja esivalmistus auttavat välttämään törmäyksiä.

Nopea mallintaminen ja valmistuksen korkea automaatioaste Tekla Structuresin avulla auttavat parantamaan tuottavuutta. Tietomalli voi ohjata työstökoneita ja liittyä projektinhallintaan rajapinnan kautta. Tekla-malli vastaa todellista ja täydellistä valmista rakennetta.

Ohjelmistolla pystyy  käsittelemään kaikenkokoisia rakenteita, myös suuria. Koko offshore-projekti sopii Tekla-malliin: 4D-visualisointi, putket, hitsit ja pultit, rakenteen paino ja painopisteen sijainti, kestävyys ja lopulta purkaminen.

Mallipohjaisesti on kätevä tunnistaa ja korjata mahdolliset prosessilaitteistoon, kaapeleihin ja kulkureitteihin liittyvät ristiriidat. Ristiriitojen ratkaisu jo suunnitteluvaiheessa säästää aikaa ja resursseja itse rakennusvaiheessa.

Mukautus tarpeen mukaan

Tekla Structures on heti valmis käytettäväksi, mutta myös mukautettavissa käyttäjän tarpeisiin. Ohjelmistoon kuuluu vakioliitosten ja mukautettujen komponenttien kirjasto, ja automaattiliitokset ja -detaljit mukautuvat sääntöjen avulla.

 

Keskeisimmät hyödyt

 • Koko projektin valvonta
 • Kaikkien rakenteiden mallintaminen lisää tuottavuutta
 • Virheiden välttäminen suunnittelussa ja valmistuksessa
 • Ajan säästäminen ja materiaalihukan vähentäminen
 • Valmistusprosessin kytkeminen suunnitelmaan
 • Hitsien mallintaminen

Teklan erittäin yksityiskohtaiset rakennemallit antavat offshore-rakentajille mahdollisuuden valvoa kaikkia projektin vaiheita: alustavaa konseptitutkimusta mukaan lukien 4D-visualisointi, rakenteiden ja turvajärjestelmien suunnittelua sekä kestävyyssuunnittelua, käyttöönottoa ja muutoksia.

Suunnittelu

Suunnittelijat, projektinjohtajat, piirtäjät ja muut osapuolet voivat kaikki työskennellä yhtaikaa Tekla-mallissa. Projektin suunnitteluvaiheessa voidaan hallita jäljitettäviä hitsin ominaisuustietoja, sisällyttää materiaalien ominaisuudet mallin suunnittelun osituksen ja valmistuksen vaiheistuksen. Visualisointitoiminnot helpottavat myös ideoiden välittämistä loppuasiakkaille ja viranomaisille.

Mallinnuksen avulla voi välttää kokoonpanovaiheen yhteentörmäykset; kun laitosmalli yhdistetään rakennemalliin, tiedetään varmasti, että ne sopivat yhteen.

Sujuva tuotanto

Malli pysyy aina ajan tasalla, joten siitä saa luotettavia projektitietoja koko valmistuksen ajan. Yleis- ja konepajapiirustusten automaattinen luonti ja materiaaliluetteloiden ja painolaskelmien tuottaminen on nopeaa. Tekla Structures on helppo liittää offshore-alalla yleisesti käytettyihin järjestelmiin.

Kokoonpano ja asennus

Asennusvaiheiden ja kokoonpanon osituksen ajoitus ja suunnittelu voidaan aikatauluttaa ja suunnitella, ja tietenkin rakenteen painoa ja painopistettä voidaan jatkuvasti valvoa. Näin varmistetaan, että kaikki sopii yhteen eikä korjaustöitä tarvita, sillä mahdolliset yhteentörmäykset havaitaan ja korjataan ennen rakentamista.

Tekla-mallin avoimuus tarkoittaa, että Tekla Structures -ohjelmiston voi yhdistää ja liittää kätevästi muihin ratkaisuihin. Haluamme työskennellä lähellä asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme, kuten HGG:tä.

Tekla Structures on liitettävissä tärkeiimpiin offshore-suunnitteluohjelmistoihin ja niiden A&D-toimintoihin. Automaatio, nopea suunnittelu ja detaljointi sekä tarkat piirustukset auttavat säästämään aikaa ja rahaa. Kaikki projektin osapuolet voivat hyödyntää mallin tietoja Teklan ilmaisen yhteistyöratkaisun, Tekla BIMsightin kautta.

 

 

Tekla Structuresin voi yhdistää

 • valmistusjärjestelmiin ja CNC-koneisiin
 • Vernon-työkaluun
 • rakentamisen materiaaliluetteloihin
 • STAAD.Pro-, SACS- ja SAP2000-ohjelmiin
 • materiaalinhallintajärjestelmiin
 • laitoksen mallinnuksen PDS-, SP3D- ja PDMS-järjestelmiin rakenteiden vertailua varten
 • Piping Supports Design -ohjelmistoon.
Katso kaikki yhteistyökumppanit

Tekla-malli tuottaa avointa ja luettavaa tietoa, joka auttaa tuotantoprosessin optimoinnissa. Tekla Structuresia käytetään erittäin yksityiskohtaisten, tarkkojen ja tietosisällöltään rikkaitten rakennemallien luomiseen, yhdistämiseen ja jakamiseen. Vaikka Tekla Structures on heti valmis käytettäväksi, sitä voi mukauttaa tarpeen vaatiessa.

Tekla Structures -ohjelmisto toimii kaikkien materiaalien kanssa, ja ilmainen Tekla BIMsight auttaa projektin eri osa-alueiden välisten yhteentörmäysten selvittämisessä. Ohjelmiston mukana tulee liitos- ja detaljikirjasto, ja käyttäjät voivat mallintaa, tallentaa ja jakaa omia komponenttejaan.

Palvelemme lähellä. Tukea, koulutusta ja neuvontaa on tarjolla suomeksi, ja englanninkieliset verkkopalvelumme, kuten Tekla User Assistance-palvelu ovat aina käytettävissä.

Koulutuksen, neuvonnan ja verkkopalveluiden tarkoitus on säästää asiakkaiden aikaa ja rahaa ja auttaa heitä ottamaan ohjelmiston nopeasti tehokkaaseen tuotantokäyttöön. Paikallisella ja jälleenmyyntihenkilöstöllämme on laaja kokemus asiakkaiden auttamisessa, joten jokaiseen tarpeeseen löytyy ratkaisu.