Kaikki hankkeet

Kaiken tyyppiset ja kokoiset hankkeet – myös erikoistapaukset

Tekla Structures on tehokas ja joustava ohjelmisto kaikkiin projekteihin. Se nopeuttaa työskentelyä hyödyntämällä laajaa standardiliitosten kirjastoa erityyppisille projekteille. Näin voi luoda tarkkoja, toteuttamiskelpoisia 3D-malleja kaikista teräsrakenteista aina tavallisista teollisista ja kaupallisista rakennuksista urheiluareenoihin ja pilvenpiirtäjiin. Tekla-malliin perustuen voi täsmällisesti hallita liitossuunnittelua, tuotantoa ja asennusta. Open API -rajapinnan kautta ohjelmiston voi linkittää eri toimialojen johtaviin suunnitteluohjelmistoihin.

 

Valmishallit ja muut esivalmistetut rakennukset (PEB)

Yhteistyö ja tiedon jakaminen suunnittelu- liitossuunnitteluvaiheessa sekä materiaalivaatimusten ja projektin statuksen jakaminen suunnitteluvaiheesta asennukseen tekee prosessista nopeamman.  Aikaa säästyy ja työnkulusta tulee sujuva PEB:n erikoistyökaluilla.

Löydä erikoistyökaluja Tekla Warehousesta

 

 

Kevyet teräsrungot

Luo rakennettavia tietomalleja eri aloille: asuinrakentamiseen, kaupalliseen ja terveydenhoitoon. Vähennä virheitä valmistuksessa ja asennuksessa parantuneen mallitarkkuuden ja projektin osapuolten kommunikaation ansiosta. Kaikki tarvittavat detaljit ja tiedot kevyiden metallirunkoelementtien valmistukseen ja asennukseen löytyvät myös tietomallista.
Voit vapaasti mallintaa monimutkaisiakin muotoja. Nopeuta tietomallinnusta komponenttien käytöllä, kuten rungon, suorien sekä kaarevien paneelien, katon ja monen muun mallinnuskomponentin avulla. Lisäksi voit rakentaa omia komponentteja ja työkaluja joustavasti Tekla Structures API:a hyödyntäen. Tekla Structures on ideaalinen rakennesuunnittelijoille, jotka suunnittelevat monimateraaliprojekteja, kuten kevyt teräsrunkoja, moduuli-, esivalmisteisia ja kylmämuovattuja teräsrakenteita sekä kestävän rakentamisen projekteja.

Katso webinaari

Löydä sopivat työkalut Tekla Warehousesta

 

 

Alumiinijulkisivut

Tekla Structuresin hyödyntäminen myös julkisivuelementteihin ja alumiinijulkisivuihin helpottaa yhteistyötä arkkitehtien, tilaajien ja muiden projektiosapuolten kanssa. Tunnista mahdolliset törmäykset monimateriaalisessa ympäristössä. Ratkaise monimutkaiset liitokset, ongelmakohdat ja suunnittele logistiikka ja asennusjärjestys realistisessa, rakennettavassa tietomallissa.
Mallinna tai yhdistä eri tyyppisiä projekteja yhteen tietomalliin: kaikki rakenneosat, ei pelkästään teräs- ja betoniosat, vaan myös monipuoliset julkisivun elementit, kuten lasit, tiivisteet, lisätarvikkeet ja paljon muita.
Rakenna omia komponentteja ja työkaluja joustavasti Tekla Structures API:a hyödyntäen.

 

Offshore

Suurimpienkin rakenteiden mallintaminen onnistuu. Kaikki tarvittava voidaan mallintaa: 4D-visualisoinnit, putket, hitsit ja pultit. Mallista löytyy tietoa myös rakenteen painosta ja painopisteen sijainnista. Mallin monipuoliset tiedot auttavat kunnossapidossa ja aikanaan purkamisessa. Liittämällä laitossuunnittelun referenssimallit suunnittelun pohjaksi tuetaan täsmällistä suunnittelua. Malli on hyödyksi koko elinkaaren ajan. Lue lisää mallintamisesta Offshore-projekteissa.

 

 

Sillat

Tekla Structures tarjoaa tarkan mallinnusympäristön teräs-, betoni-, puu- ja liittorakenteisille silloille. Valmistuksen korkea automatisointi ja parempi projektinhallinta parantavat tuottavuutta. Lue lisää siltatietojen mallinnusratkaisusta.

 

 

 

Voimalinjatornit

Tarkat tietomallit voimalinjatorneista sisältävät kaikki osat perustuksista tornikomponentteihin ja liitoksiin. Valmiit tornikomponentit ja muut erkikoistyövälineet parantavat suunnittelutyön tehokkuutta.

 

 

 

Muu teräs

Tekla Structuresilla on helppo luoda rakennuskelpoisia tietomalleja kaikenlaisista teräskohteista kuten portaista, tikkaista, kaiteista ja ohutlevykohteista. Katso webinaari ja kuule lisää: Efficient Miscellaneous Steel Detailing and Fabrication