Kaikki hankkeet

Kaiken tyyppiset ja kokoiset hankkeet – myös erikoistapaukset

Tekla Structures on tehokas ja joustava ohjelmisto kaikkiin projekteihin. Se nopeuttaa työskentelyä hyödyntämällä laajaa standardiliitosten kirjastoa erityyppisille projekteille. Näin voi luoda tarkkoja, toteuttamiskelpoisia 3D-malleja kaikista teräsrakenteista aina tavallisista teollisista ja kaupallisista rakennuksista urheiluareenoihin ja pilvenpiirtäjiin. Tekla-malliin perustuen voi täsmällisesti hallita liitossuunnittelua, tuotantoa ja asennusta. Open API -rajapinnan kautta ohjelmiston voi linkittää eri toimialojen johtaviin suunnitteluohjelmistoihin.

 

Valmishallit ja muut esivalmistetut rakennukset (PEB)

Yhteistyö ja tiedon jakaminen suunnittelu- liitossuunnitteluvaiheessa sekä materiaalivaatimusten ja projektin statuksen jakaminen suunnitteluvaiheesta asennukseen tekee prosessista nopeamman.  Aikaa säästyy ja työnkulusta tulee sujuva PEB:n erikoistyökaluilla.

 

 

Offshore

Suurimpienkin rakenteiden mallintaminen onnistuu. Kaikki tarvittava voidaan mallintaa: 4D-visualisoinnit, putket, hitsit ja pultit. Mallista löytyy tietoa myös rakenteen painosta ja painopisteen sijainnista. Mallin monipuoliset tiedot auttavat kunnossapidossa ja aikanaan purkamisessa. Liittämällä laitossuunnittelun referenssimallit suunnittelun pohjaksi tuetaan täsmällistä suunnittelua. Malli on hyödyksi koko elinkaaren ajan.

 

 

Sillat

Tekla Structures tarjoaa tarkan mallinnusympäristön teräs-, betoni-, puu- ja liittorakenteisille silloille. Valmistuksen korkea automatisointi ja parempi projektinhallinta parantavat tuottavuutta.

 

 

 

Voimalinjatornit

Tarkat tietomallit voimalinjatorneista sisältävät kaikki osat perustuksista tornikomponentteihin ja liitoksiin. Valmiit tornikomponentit ja muut erkikoistyövälineet parantavat suunnittelutyön tehokkuutta.

 

 

 

Muu teräs

Tekla Structuresilla on helppo luoda rakennuskelpoisia tietomalleja kaikenlaisista teräskohteista kuten portaista, tikkaista, kaiteista ja ohutlevykohteista..