Ratkaisu infrastruktuurien suunnitteluun ja infrastruktuuritietojen hallintaan

Ratkaisun perustana on Tekla Civil -ohjelmisto, jolla hallitaan suunnitteluprosessin tärkeimpiä tietoja niin suunnitteluvaiheessa kuin työmaillakin. Tekla Civil hyödyntää tehokkaasti esimerkiksi paikkatietoa, maastomalleja, ilmakuvia ja useita rekistereitä.

Tekla Civil tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet vaativimpienkin infrarakenteiden tarkkaan, toteuttamiskelpoiseen suunnitteluun. Monimukaisimmatkin tie-, katu-, ja ratarakenteet voidaan mallintaa pienintä yksityiskohtaa myöten ja liittymäalueiden mallinnus jatkuvina rakenteina onnistuu kaikkien rakennekerrosten osalta.

Ratkaisun avulla mikä tahansa linjamainen tai aluemainen kohde on mallinnettavissa alustavista luonnoksista tarkkoihin koneautomaation käyttöön tarkoitettuihin jatkuviin toteutusmalleihin.

Suorituskykyiset toimialasovellukset tukevat suunnittelutehtäviä kuten

 • teiden, katujen ja rautateiden rakennesuunnittelua,
 • putkilinjojen suunnittelua,
 • pohjatutkimusten hallintaa ja
 • varuste- ja viheraluesuunnittelua.

Ratkaisu sisältää toiminnallisuudet tehtävien yksityiskohtaisesta suunnittelusta projektien viimeistelyyn. Ratkaisun yhteensopivuus muihin toimialan järjestelmiin on erinomainen.

 

 

Keskeiset hyödyt

 • Nopeat suunnittelu- ja rakentamisprosessit hankkeen jokaisessa vaiheessa
 • Tarkat suunnitelmat
 • Ajankohtainen tieto kaikkien toimijoiden saatavilla
 • Suunnittelu- ja rakentamisprosessien tehostuminen
 • Tehokkuus suunnitteluprojekteissa, joissa rakennus- ja infrastruktuurin suunnittelu on integroitu

Ohjelmistotuotteet

Tekla Civil on ohjelmisto infrasuunnitteluun ja -rakentamiseen ja koostuu seuraavista toimialasovelluksista:

 • Infrarakenteiden suunnittelu
 • Putkilinjojen suunnittelu
 • Pohjatutkimukset
 • Varuste- ja viheraluesuunnittelu
 • Maastomalli

Ratkaisua voidaan täydentää Trimble Feedback -sovelluksella, joka tukee yhteistyötä ja viestintää rakentamisprojektin eri osapuolten välillä. Lisäksi Trimble Webmap laajentaa prosessitukea asiakaspalveluun ja kenttätyöntekijöille internet- ja mobiiliympäristöissä.

Palvelut ja tuki

Tärkein tavoitteemme on täyttää asiakkaamme toiveet. Huipputeknologiaan kannattaa investoida vain, jos sillä saavutetaan tuloksia. Seuraavien palveluiden avulla pyrimme varmistamaan, että jokainen asiakas saa kaiken mahdollisen hyödyn Trimblen ratkaisustaan:

 

Asennus ja integrointi

Järjestelmän nopea, tehokas ja onnistunut asennus ja integrointi ovat toimintojemme kulmakiviä. Asennus- ja integrointipalveluihin sisältyvät myös kaikki asetusten määritykset, joiden avulla ratkaisu mukautetaan asiakkaan prosesseihin ja toimintaympäristöön. Uuden asiakkaan kanssa luodaan toimintasuunnitelma. Suunnitelma sisältää raportin asiakkaan olemassa olevien tietojen ja laitteistojen tilasta ja laitteistojen kapasiteetista sekä kuvauksen tarvittavista asennus- ja integrointitehtävistä, kuten tietojen muunnoksista. Suunnitelma myös määrittää, miten ja milloin uuden ratkaisun käyttäminen voidaan aloittaa. Asennus- ja integrointitehtävät suoritetaan vaiheittain, jotta siirtymä uuteen järjestelmään on mahdollisimman sujuva ja ohjelmisto voidaan ottaa käyttöön hallitusti.

Tietomuunnot

Arvioimme kaikki olemassa olevat tiedot yhdessä asiakkaan kanssa ja määritämme toimet, joita tarvitaan tietojen siirtämiseksi uuteen järjestelmään. Tiedot luokitellaan, minkä jälkeen ne voidaan siirtää vanhoista tietojärjestelmistä uuteen. Tiedot on mahdollisesti tallennettava, muunnettava ja digitalisoitava siirrettävään muotoon ennen siirtoa. Meillä on vankka asiantuntemus tietojen muuntamisesta sekä kattava valikoima muuntamistyökaluja, joiden avulla useimpien järjestelmien tiedot voidaan siirtää mihin tahansa tarjoamaamme ratkaisuun.

Tarjoamme myös tiedonkeruu- ja digitalisointipalveluja yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa.

Tietoja on mahdollisesti myös yhdistettävä myöhemmin tuotteen elinkaaren aikana. Näin on toimittava esimerkiksi silloin, kun asiakas haluaa monipuolistaa ja lisätä Trimblen ratkaisulla hallittavia tietoja. Tarjoamme tällöin tietojen yhdistämis- ja muuntamispalveluja.

Koulutus

Kurssitarjontaamme sisältyy sekä yleisiä että asiakaskohtaisia koulutuksia. Kurssimme on suunnattu järjestelmänvalvojille ja ammattimaisille loppukäyttäjille.

Hyvin suunniteltu koulutus mahdollistaa koko järjestelmän potentiaalin hyödyntämisen. Koulutusta voidaan järjestää

 • järjestelmän käyttöönoton jälkeen avainkäyttäjille koko ratkaisun toiminnallisuudesta sekä tavallisille käyttäjille heidän työssään tarvitsemistaan toiminnoista
 • milloin tahansa, kun järjestelmän käyttäjät vaihtuvat ja uusia käyttäjiä on koulutettava
 • kun järjestelmään lisätään uusia toiminnallisuuksia versiopäivitysten tai asiakkaan erikoistoiveiden vuoksi.

Yleisiä ja erityistarpeiden mukaan räätälöityjä kursseja voidaan järjestää joko meidän tiloissamme tai asiakkaan luona.

Konsultointi

Meillä on pitkä kokemus julkisen infrastruktuurin ja energianjakelun aloilta, minkä ansiosta olemme löytäneet ratkaisun useisiin asiakkaidemme ongelmiin. Asiakkaidemme ei siis tarvitse kantaa yksin vastuuta työprosesseistaan ja tiedonhallinnastaan, vaan voimme auttaa koko organisaatiota tehostamaan prosesseja ja IT-tuen käyttöään. Ammattikonsulttimme auttavat asiakkaita esimerkiksi

 • ratkaisemaan järjestelmän teknisiä ja käyttöön liittyviä ongelmia
 • arvioimaan, kehittämään ja optimoimaan järjestelmän työprosesseja
 • hallitsemaan järjestelmän tietoja
 • integroimaan olemassa olevia ja uusia järjestelmiä järjestelmään
 • löytämään uusia käyttömahdollisuuksia, kuten määrittämään, miten olemassa olevista tiedoista voidaan saada lisäarvoa käyttäjille
 • kehittämään uusia palveluita asiakkaiden omille asiakkaille.

Helpdesk

Helpdeskiemme tärkein tarkoitus on tukea asiakkaiden päivittäisiä toimintoja, jotta järjestelmämme toimivat tarkoitetulla tavalla ja järjestelmään liittyvät ongelmat ratkaistaan mahdollisimman nopeasti. Yhdessä koulutus- ja konsultointipalveluiden kanssa helpdeskimme varmistavat, että asiakkaat voivat keskittyä ydinliiketoimintaansa ja käyttää järjestelmiään mahdollisimman tehokkaasti. Tekninen tukihenkilöstömme on alan parasta – IT-alan ammattilaisia, jotka tuntevat asiakkaiden liiketoiminta-alat ja ovat sitoutuneet antamaan tukipalveluja nopeasti ja tehokkaasti.

Versiotoimitukset

Huolehdimme siitä, että asiakkaat saavat aina tiedon Trimblen ratkaisujen tuotepäivityksistä. Uusimmat tuoteversiot sisältävät ajantasaisimmat toiminnallisuudet sekä korjaukset havaittuihin ongelmiin ja virheisiin. Voimme myös suorittaa uusien versioiden asennuksen tai auttaa asiakkaita asennuksessa. Uusia versioita asennettaessa on tärkeää varmistaa, että mahdolliset tietokantapäivitykset onnistuvat, käyttöympäristön muutokset tehdään oikein ja päivitetty järjestelmä toimii odotetulla tavalla. Jotta asiakkaat saavat täyden hyödyn uudesta tuoteversiosta, toimituksiin liittyy usein myös koulutus- tai konsultointipalveluja.

Software as a Service (SaaS)

Software as a Service (SaaS) -vaihtoehto on tarkoitettu asiakkaille, jotka haluavat välttää ohjelmistojärjestelmän käyttöön liittyvät ylläpitotoimet. Kun me hallinnoimme tuotteen käyttöön liittyviä laitteistoja ja ohjelmistoja osittain tai kokonaan, asiakas voi keskittyä vapaasti itse järjestelmän tietojen hallintaan ja käyttämiseen.

Meiltä on saatavissa myös alueellisia, esimerkiksi useamman naapuruskunnan kattavia ratkaisuja. Näiden ratkaisujen avulla saman alueen asiakkaat voivat jakaa yhden Trimblen ratkaisun. Tällöin yksi asiakas isännöi ja ylläpitää itse järjestelmää, joka kattaa useiden asiakkaiden tiedot. Muilla alueen asiakkailla on vain järjestelmän käyttöoikeus.