Valmistus

Tarkka tieto elementtien suunnittelua ja valmistusta varten helposti saatavilla

Valmistustiedon tehoton hyödyntäminen, virheelliset tai epätarkat dokumentit ja riittämätön kommunikointi projektiosapuolten välillä johtaa hukkaan, turhaan työhön ja heikentää tuotteiden laatua. Mallipohjainen työtapa lisää tuottavuutta, parantaa tiedonkulkua, ehkäisee inhimillisiä virheitä ja auttaa pysymään aikataulussa.

Tarkasta Tekla-mallista saa helposti määrät, geometrian ja materiaalitiedot valmistuksen suunnittelua ja hallintaa varten. Ohjelmisto toimii yhteen elementti- ja raudoitustuotantolaitteiden kanssa ja tarjoaa avointa ja automaattisesti luettavaa dataa tuotannonohjaukseen. Kun toteutuskelpoista Tekla-mallia käytetään tietolähteenä, ovat samat yhtenäiset tiedot käytettävissä myös materiaaliluetteloita, elementtikuvia ja CAM-ohjelmistojen ohjaustiedostoja varten.

Järjestys- ja statustieto tuotantomallissa tekevät tuotannon suunnittelusta ja seurannasta helpompaa ja varmistaa luotettavan toimituksen sovitussa aikataulussa. Helppokäyttöisillä mobiilisovelluksilla jokaisella on visuaalinen mallitieto käytössään. Tuotantohenkilöstön on helppo ymmärtää suunnittelijan tarkoitus, ja sekä tuotannon tehokkuus että laatu paranevat.

 

Tärkeimmät toiminnallisuudet:

Yhteentoimivuus tuotantolaitteiston kanssa; rajapinta tuotannonohjausjärjestelmiin

 • Tekla toimii yhteen kaikkien johtavien elementti- ja raudoitustuotantoautomaatiojärjestelmien ja kansainvälisten standardien kanssa, kuten Unitechnik ja BVBS. (CAD-CAM)
 • Ohjelmistossa on rajapinta ERP-järjestelmiin ja mallin tiedot saa helposti vietyä teollisuuden käyttämiin vakio-ohjalmistoihin, kuten MS Excel.
 • Yrityksen omat sovellukset voivat käyttää Tekla Open API™ avointa ohjelmointirajapintaa ja näin käyttää suoraan Tekla-mallin tietoja.

 

Tarvittava tieto käsillä

 • Tietomalli on helppo luokitella objektityyppien, rakennuslohkojen, hankevaiheiden tai toimitusten mukaan.
 • Asennusjärjestys ja suunnittelustatustieto mallissa auttavat tuotannon suunnittelussa.
 • Tuotannon statustiedon visualisointi mallissa helpottaa hankkeen seurantaa ja kommunikointia.
 • Ajantasaisten materiaaliraporttien ja kuljetusluetteloiden luonti mallista onnistuu.

 

Mobiilisovellukset tuovat visuaalisen mallitiedon tehtaaseen

 • Yhteistyö eri projektiosapuolten välillä onnistuu Trimble Connectin avulla. Esimerkiksi elementtien mallit, piirrustukset ja tuotannon tiedot voi jakaa Trimble Connectissa.
 • Mallin tarkastelu, mallissa liikkuminen ja osatietojen haku mallista käy helppokäyttöisillä mobiilisovelluksilla.

 

Tekla auttaa

 • yhdistämään tietomallin tuotantoautomaatiojärjestelmiin (CAD-CAM).
 • laskemaan määrät aikataulutusta ja hankintaa varten nopeasti.
 • siirtämään tietoa mallin ja tuotannonohjausjärjestelmien välillä.
 • ymmärtämään suunnitelmia helposti.
 • käyttämään tietomallia tuotannon suunnitteluun.
 • seuraamaan hankkeen edistymistä ja varmistamaan aikataulun mukainen toimitus.

 

Katso myös