Tuotannon suunnittelu ja hallinta

BIM-ohjelmisto betonielementtien luotettaviin toimituksiin ja sujuviin asennuksiin

Viivästyneet elementtitoimitukset voivat jähmettää työmaan ja vialliset tuotteet aiheuttaa kallista hukkatyötä, mikä tuhlaa sekä aikaa että resursseja. Tietomalliin perustuva työnkulku ja Tekla-mallin tiedot auttavat varmistamaan oikeiden elementtien virheettömän toimituksen oikeaan paikkaan ja oikeaan aikaan.

Tekla-malliin perustuva työnkulku helpottaa hankkeen suunnittelua, edistymisen seurantaa ja kaikkien toimitusketjun osapuolten ajan tasalla pitämistä kaikissa projektin vaiheissa. Mallin statustiedon hyödyntäminen on selkeä ja tehokas tapa koordinoida projektia ja varmistaa aikataulun mukainen edistyminen.

Tietosisällöltään rikas tietomalli auttaa ymmärtämään hanketta, mahdolliset ongelmakohdat on helppo tunnistaa, ja tiedon ollessa kaikkien käytettävissä myös turvallisuus paranee. Muutoksiin sopeutuminen on joustavaa, kun kaikilla on sama näkymä projektin tilanteeseen. Raportointi asiakkaalle on yksinkertaista 3D-visualisointien avulla.

Helppokäyttöisten mobiilisovellusten kautta tietomallin tiedot hyödyttävät kaikkia riippumatta sijainnista tai IT-taidoista.

 

Tärkeimmät toiminnallisuudet:

Asennusjärjestyksen suunnittelu ja turvallisen toteutuksen varmistaminen

 • Osan tieto ja sijainti älykkäässä Tekla-mallissa on käytettävissä asennusjärjestyksen ja nostolaitteiden sijainnin suunnittelussa ja tarpeellisten resrurssien varaamisessa.
 • Aikataulu- ja asennusjärjestystiedot voi lisätä malliin, jolloin ne ovat kaikkien käytettävissä.
 • Tilapäisten putoamissuojien suunnittelu ja selkeä kommunikointi käy helposti tuotantomallin avulla.

 

 

Projektien koordinointi ja aikataulun mukaisen edistymisen varmistaminen

 • Asennukseen, toimitukseen, tuotantoon ja suunnitteluun liittyvä statustieto on helppo lisätä malliin ja näin koordinoidaan projektia mallin avulla.
 • Statustiedon mukainen osien automaattinen väritys mallissa visualisoi havainnollisesti projektin etenemistä.
 • Ajantasaiset statusraportit on helppo luoda aina ajantasaisesta mallista.
 • Malli on helppo jakaa asiakkaan ja muiden projektiosapuolten välillä yleisten yhteistyöformaattien avulla (IFC, DWG, DXF, DGN, PDF jne.).

Selkeä tietomalli projektikokouksiin ja työmaalle

 • Helppokäyttöiset yhteistyökalut, kuten Tekla BIMsight ja Tekla Field3D niin pöytäkoneisiin kuin mobiililaitteisiin, tuovat tietomallin kaikkien ulottuville.
 • Mallien yhdistäminen, törmäystarkastelut, kommentointi ja tiedon jakaminen käy kätevästi.
 • Töiden suunnittelu, ongelmatilanteiden ratkaisu, projektin statuksen katselmointi, hankalien kohteiden selvittäminen ja tehokas yhteistyö onnistuvat mallin ja yhteistyökalujen avulla.

Tekla auttaa

 • suunnittelemaan asennusjärjestyksen ja suorittamaan asennuksen turvallisesti.
 • lisäämään asennusjärjestys- ja statustiedon mallin kohteille ja tarkastelemaan niitä visuaalisesti.
 • seuraamaan prosessia ja varmistamaan aikataulun mukainen edistyminen.
 • parantamaan tiedonkulkua kaikkien projektiosapuolten välillä.
 • tehostamaan projektikokouksia.
 • ratkaisemaan mahdolliset ongelmat aikaisessa vaiheessa ja varmistamaan sujuvan asennuksen.

 

Katso myös