Q-projekti: As Oy Helsingin Salome

Vuoden 2014 viimeinen Q-projekti on Helsingin Laajasaloon valmistuva As Oy Helsingin Salome. Kohteen koko on 6800 brm² ja arvioitu valmistumisajankohta vuonna 2015. Kohteen yhteyteen rakennetaan myöhemmin myös toinen kerrostalo sekä yhteinen parkkihalli.

Kohde on Optiplanin kokonaissuunnittelukohde, jossa kaikki osapuolet ovat mallintaneet, ja eri suunnittelualojen suunnitelmien välinen yhteistyö on toteutettu mallipohjaisesti. Kohteen reikäkierto tehtiin Hole Reservation Managerilla. Eri kaupungeissa olevat suunnittelijat käyttivät Comment Toolia yhteistyönsä apuna. Mallien ristiinvertailu suoritettiin Solibrilla.

Kohteessa käytettiin NCC projektistudio -mallia, jossa projektihenkilöstö kokoontuu kerran viikossa samaan huoneeseen ratkaisemaan suunnitteluongelmia ja ristiriitoja. Projektistudiossa käytiin säännöllisesti läpi yhdistelmämallia.


Projektistudio on työtapa, joka tähtää siihen, että kaikilla osapuolilla olisi käytössään ajankohtaisin tieto juuri silloin, kun he sitä tarvitsevat. Tarkoituksena on parantaa suunnittelijoiden välistä yhteistyötä ja poistaa suunnittelua haittaavat tai viivyttävät esteet. VDC, eli virtual design and construction, on olennainen osa projektistudiotyöskentelyä.

 

Erityistä kohteen suunnittelussa oli myös se, että elementit on täysin detaljoitu malliin - myös sähköt mallinnettiin seinäelementteihin.

Optiplanin mielestä suurimpana onnistumisena voidaan pitää projektiorganisaation yhteistyötä ja viestintää, joka pitkälti mahdollistui kattavan mallin kautta.

 

Projekti: As Oy Helsingin Salome
Tilaaja: NCC Rakennus Oy
Urakoitsija: NCC  Rakennus Oy
Arkkitehti: Optiplan Oy
Rakennesuunnittelija: Optiplan Oy
LVIS suunnittelija: Optiplan Oy
Osatoimittajat: Parma, Ämmän Betoni

Uusi Q-projekti julkaistaan sanoin ja kuvin kolme kertaa vuodessa. Kaikki kohteet säilyvät näytteillä referenssiemme joukossa.

Kohteen valintakriteerit:

  • Tekla Structuresia on käytetty projektissa
  • Projekti on toteutussuunnitteluvaiheessa tai juuri valmistunut
  • Projektin tiedoille on julkaisuoikeus
  • Projektin tietoja ja kuvia voidaan käyttää mm. web-sivuilla
  • Projekti ilmoitetaan yksinkertaisella lomakkeella, jonka lisäksi toimitetaan kuvia Tekla-mallista

Ilmoita Q-projektisi Mari Ahvensalmelle.