Q-projekti: As Oy Heinolan PuuMera

 

Q-projekti 2 / 2011 on As Oy PuuMera Heinolassa. Kohde on Suomen ensimmäinen 5-kerroksinen puukerrostalo. PuuMera on hybridirakenteinen puukerrostalo; siinä yhdistetään kantavaa pilari-palkkirunkoa ja kantavia seinäelementtejä. Kohde on matalaenergiakohde ja FWR-kehityshankkeen (Finnish Wood Research) pilottikohde.

Kohteen detalji-, elementti- ja rakennesuunnittelu on tehty detaljipiirrustuksia lukuunottamatta kokonaisuudessaan Tekla Structuresilla. Projektiosapuolten välinen tiedonsiirto on perustunut perinteisiin 2D-piirrustuksiin sekä IFC-tiedostoihin.Kohteen detalji-, elementti- ja rakennesuunnittelu on tehty detaljipiirrustuksia lukuunottamatta kokonaisuudessaan Tekla Structuresilla. Projektiosapuolten välinen tiedonsiirto on perustunut perinteisiin 2D-piirrustuksiin sekä IFC-tiedostoihin.

Projektikokemuksia Finnmap Consulting Oy:ltä:

  • Saimme mallinnettua Teklalla puuelementtikerrostalon kokonaisuudessaan - tuottavasti sekä ilman virheitä. Lisäksi saimme paljon sisäistä oppimista BIM menetelmistä.
  • Suunnitteluun haasteita lisäsi puuosien mallinnuksen työläys, koska puuelementtien mallinnukseen ja kuvan luontiin kaivataan vielä uusia työkaluja Tekla Structuresissa. Finnmap Consulting Oy:lla onkin aktiivinen rooli Tekla Structures työkalujen ja asetusten kehittäjänä myös FWR-hankkeessa.
  • Projekti tehtiin samoilla resursseilla kuin perinteinen viivanpiirto, vaikka olikin Finnmap Consultingin ensimmäinen puuelementtipienkerrostalokohde.
 
Projekti: As Oy Heinolan PuuMera
Tilaaja: Heinolan Kaupunki, Versowood Oy, Rakennusliike Reponen ja Koskinen Oy
Urakoitsija: Rakennusliike Reponen Oy
Arkkitehti: Vuorelma Arkkitehdit Oy (Mika Ukkonen)
Detaljisuunnittelija: Finnmap Consulting Oy
Rakennesuunnittelija: Finnmap Consulting Oy
Puuelementtimallinnus: KPM-Engineering Oy
LVIS suunnittelija: Insinööritoimisto Jarmo Kuitunen Oy (LVI), Sähkötoimisto Olli Hirsikoski Oy (Sähkö)
Ääneneristys konsultointi: Helimäki Akustikot
Palotekninen suunnitelma: L2 Paloturvallisuus Oy
Projektitiedot: Kerrosala 2065 brm2, 5 kerrosta. Arvioitu valmistumisaika 11/2011

 

Uusi Q-projekti julkaistaan sanoin ja kuvin kolme kertaa vuodessa. Kaikki kohteet säilyvät näytteillä referenssiemme joukossa.

Kohteen valintakriteerit:

  • Tekla Structuresia on käytetty projektissa
  • Projekti on toteutussuunnitteluvaiheessa tai juuri valmistunut
  • Projektin tiedoille on julkaisuoikeus
  • Projektin tietoja ja kuvia voidaan käyttää mm. web-sivuilla
  • Projekti ilmoitetaan yksinkertaisella lomakkeella, jonka lisäksi toimitetaan kuvia Tekla-mallista

Ilmoita Q-projektisi Mari Ahvensalmelle.