Q-projekti: Kastellin Monitoimitalo, Elinkaarihanke

 

Kastellin monitoimitalo on oppimis-, harrastus- ja kulttuurikeskus niin lähialueen kuin koko Oulun kaupungin asukkaille. Kohteeseen tulee tilat kaikkiaan noin 1 500 lapselle ja nuorelle. Rakennuksen pinta-ala on yhteensä noin 23 000 neliömetriä. Monitoimitalon rakentaminen aloitettiin kesällä 2012, ja se otetaan käyttöön elokuussa 2014.

Kastellin monitoimitalon haasteina on ollut projektin alkuvaiheen tiukka suunnitteluaikataulu ja rakennuksen monimuotoinen arkkitehtuuri. Kohteessa oli haastavia kaarevia muotoja, joiden mallintaminen aiheutti päänvaivaa. Muuten rakenteiden mallinnus ja detaljointi on sujuvaa, eikä Tekla Structuresin käytössä ollut suurempia ongelmia.

Elementtiasennusten osalta oli ensisijaisen tärkeää, että suunnittelua ja elementtituotantoa pystyttiin ohjaamaan työmaalta käsin siten, että ne etenivät oikeassa järjestyksessä. Tekla CM tarjosi tähän erinomaisen työkalun. Rakennemalliin syötettiin suunnittelijoiden, elementtitehtaan ja työmaan tuotannon tietoa koko runkovaiheen ajan, jolloin nähtiin lähes reaaliaikaisesti miten eri vaiheet etenivät. Visualisointien ja raporttien avulla poikkeamiin pystyttiin puuttumaan nopeasti ja mahdolliset ongelmakohdat tunnistettiin hyvissä ajoin. Rakennemallia on käytetty hyödyksi myös kantavien rakenteiden aikatauluttamisessa sekä asennusjärjestysten ja nostojen suunnittelussa.

Elementeissä ei ollut suunnittelusta johtuvia mittavirheitä. Kohteen laajuuteen nähden rakennemallin tietokanta pysyi pienenä (natiivi db1 oli noin 24Mt, jonka lisäksi tietokantaan liittyviä piirustustiedostoja oli noin 85Mt). Teklan erittäin tehokas tietokanta pitää mallin käsittelyn nopeana, myös multiuser-ympäristössä.

Tiedonsiirtoformaattina eri osapuolten välillä käytettiin IFC 2x3 –formaattia, jonka käytössä ei ollut teknisiä ongelmia, lukuun ottamatta pakkaamattomien tiedostojen suurta kokoa.

 

Vesikattoja rakennettaessa tietomallista on ollut erityisesti hyötyä monimutkaisten kattomuotojen hahmottamisessa ja talotekniikan reittien suunnittelussa. Rakennemallista on otettu urakkaporukalle kuvakaappauksia ja mittatietoja perinteisiä tasokuvia ja leikkauksia täydentämään.

Teklan layout-managerin hyöty todettiin myös julkisivuelementtien asennuksen yhteydessä, kun kuorielementtien kiinnityspisteiden sijaintia ja korkotietoa ei pystytty määrittämään dwg-muotoisista suunnitelmista. Ainoaksi vaihtoehdoksi jäi mittapisteiden luonti rakennemalliin ja niiden siirtäminen suoraan mittalaitteille. Parin tunnin harjoittelun jälkeen tämä onnistui erinomaisesti, ja elementit asennettiin juuri kuten oli suunniteltu.

Työmaalla on kaikilla työnjohtajilla käytössä Tekla BIMsight, jolla he itsenäisesti tutkivat rakennemalleja ja eri lohkojen yhdistelmämalleja.


 

Projekti: Kastellin Monitoimitalo, Elinkaarihanke
Tilaaja: Oulun Kaupunki / Liikelaitos Oulun Tilakeskus
Rakennuttaja: Lemminkäinen PPP Oy
Urakoitsija: Lemminkäinen Talo Oy ja Lemminkäinen Talotekniikka Oy
Arkkitehti: Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki Oy
Rakennesuunnittelija: WSP Finland Oy
LVI-suunnittelija: LVI-Insinööritoimisto Plan-Air Oy
Sähkösuunnittelija: Insinööritoimisto Sähkötele Oy
GEO-suunnittelija: Pöyry Environment Oy
LEED konsultointi ja energiatehokkuus: Green Building Partners Oy
Akustinen suunnittelu: Insinööritoimisto Akukon Oy
Projektitiedot: Kerros-ala: 24,588 m²

 

Huoneistoala: 22,213 m²

 

Tilavuus: 124,010 m²
Valmistuminen: 5/2014

Uusi Q-projekti julkaistaan sanoin ja kuvin kolme kertaa vuodessa. Kaikki kohteet säilyvät näytteillä referenssiemme joukossa.

Kohteen valintakriteerit:

  • Tekla Structuresia on käytetty projektissa
  • Projekti on toteutussuunnitteluvaiheessa tai juuri valmistunut
  • Projektin tiedoille on julkaisuoikeus
  • Projektin tietoja ja kuvia voidaan käyttää mm. web-sivuilla
  • Projekti ilmoitetaan yksinkertaisella lomakkeella, jonka lisäksi toimitetaan kuvia Tekla-mallista

Ilmoita Q-projektisi Mari Ahvensalmelle.