Q-projekti: HUSLAB Uudisrakennus

Vuoden 2014 ensimmäinen Q-projekti on Meilahden sairaala-alueen kupeeseen rakennettava HUSLAB uudisrakennus eli Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän (HUS) omistama laboratorioliikelaitoksen uusi rakennus. Uudessa rakennuksessa tullaan jatkossa suorittamaan sairaala-alueella tehtävät laboratoriotutkimukset ja lisäksi sinne tulee potilasasiakkaita palveleva näytteenottopiste. Uudisrakennukseen siirtyy noin 600 HUSLABin työntekijää.

Rakennustyöt alkoi maaliskuussa 2013 tontilla ollen rakennuksen purkamisella. Kohteen arvioitu valmistumisaika on kesäkuussa 2015.

Kohteen erityispiirteinä voi pitää työmaan tilanahtautta, rakennettavia puhdastiloja ja viereiseen rakennukseen liittymistä. Haasteita on aiheuttanut muun muassa rakennemallin päivitysten ja 4D-aikatauluseurannan yhdistäminen sekä Tekla Structuresin aikataulutoiminnallisuuksilla pärjääminen.

Projektissa on koettu, että rakenteiden risteilytarkastelu eri suunnittelijoiden mallien avulla helpottaa toteutusvaihetta huomattavasti. Tietomallia on myös käytetty määrälaskentaan ja työmaatilanteen havainnollistamiseen. Työmaatilanteen läpikäynti rakennemallia esittelemällä esimerkiksi urakoitsijapalaverissa tekee tilanteen visuaalisesti selväksi kaikille osapuolille. Määrälaskenta eri tietomalleja käyttäen on myös osoittautunut käteväksi projektissa, sen jälkeen kun mallit on saatu suunnittelun osalta vastaamaan todellisuutta.

 

 

Projekti: HUSLAB Uudisrakennus
Tilaaja: Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy
Pääurakoitsija: SRV
Arkkitehti: RE-Suunnittelu Oy
Rakennesuunnittelija: Ramboll Oy

Projektitiedot:

Koko: 23 900m²

Uusi Q-projekti julkaistaan sanoin ja kuvin kolme kertaa vuodessa. Kaikki kohteet säilyvät näytteillä referenssiemme joukossa.

Kohteen valintakriteerit:

  • Tekla Structuresia on käytetty projektissa
  • Projekti on toteutussuunnitteluvaiheessa tai juuri valmistunut
  • Projektin tiedoille on julkaisuoikeus
  • Projektin tietoja ja kuvia voidaan käyttää mm. web-sivuilla
  • Projekti ilmoitetaan yksinkertaisella lomakkeella, jonka lisäksi toimitetaan kuvia Tekla-mallista

Ilmoita Q-projektisi Mari Ahvensalmelle.