Trimble Solutions Corporationin asiakas-, toimittaja- ja markkinointirekisterin tietosuojaseloste

Muutettu 10.12.2018

1    Rekisterinpitäjät

Trimble Solutions Corporation (Y-tunnus 0196634-1) ja muut Trimble Solutions  konsernin yritykset

Pääkonttorin yhteystiedot:
Metsänpojankuja 1
02130 Espoo
Suomi
+358 30 661 10
(jäljempänä ”me” tai ”Trimble”)

ja sen seuraavat konserniyhtiöt:
Trimble Information Technology (Shanghai)
Trimble Solutions France
Trimble Solutions Germany
Trimble Solutions India
Trimble Solutions Japan
Trimble Solutions Malaysia Sdn Bhd
Trimble Solutions Saudi Arabia
Trimble Solutions South East Asia
Trimble Solutions Korea
Trimble Solutions Sweden
Trimble Solutions UK
Trimble Solutions USA.

Trimble Solutions Corporation vastaa henkilötietojen käsittelystä konsernitasolla tässä tietosuojaselosteessa kerrottuihin tarkoituksiin ja tässä ilmoitetuin oikeusperustein (esimerkiksi konsernitason markkinointi ja myynti, hankintojen, rahoituksen ja muiden asioiden hallinnointi ja liikkeenjohto sekä asiakas- ja toimittajasuhteiden hallinta).

Kukin Trimble Solutions  konsernin yhtiö vastaa henkilötietojen käsittelystä omiin tarkoituksiinsa tämän selosteen mukaisin oikeusperustein, esimerkiksi sopimuksen toimeenpanemiseksi tai asiakas- tai toimittajasuhteen hoitamiseksi. Näihin tarkoituksiin se voi käsitellä henkilötietoja, joita muut konserniyhtiöt ovat keränneet vastaaviin tarkoituksiin.

2    Mikä on henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn peruste on sopimuksen täytäntöönpano ja Trimblen oikeutettu etu (esimerkiksi asiakassuhteen hoito, laskutus, suoramarkkinointi).
Henkilötietoja käsitellään seuraaviin tarkoituksiin:
✓    tuotteidemme ja palveluidemme toimitus, ylläpito ja kehittäminen
✓    sopimuslupaustemme ja  velvoitteidemme täyttäminen suhteessa asiakkaisiin, toimittajiin tai liikekumppaneihin
✓    laillisten oikeuksiemme takaaminen ja suojaaminen sopimusten ja lain nojalla
✓    asiakas-, toimittaja- tai muun liikesuhteen hoitaminen ja viestiminen asiakkaiden ja toimittajien tai muiden liikekumppaneiden kanssa, sisältäen asiakaspalautteen ja asiakastyytyväisyystutkimukset
✓    markkinointitapahtumien, kyselyjen ja markkinatutkimusten, kampanja-arvontojen ja kilpailujen järjestäminen
✓    asiakkaan tai muun rekisteröidyn, kuten potentiaalisen asiakkaan, toiminnan analysointi ja profilointi
✓    tuotteidemme tai palveluidemme suoramarkkinointi postitse, puhelimitse ja sähköisiä kanavia käyttäen (kuten sähköpostitse lähetetyt uutiskirjeet)
✓    mainonnan kohdentaminen omissa ja toisten tahojen verkkopalveluissa ja tuotteissa
✓    petosten ja muiden rikosten estäminen ja tutkinta.

Käytämme automaattista päätöksentekoa (ja profilointia) rekisteröityjen verkkotoiminnan ja ostotottumusten yksilöintiin sekä profiilien luomiseen näiden tietojen pohjalta. Käytämme näitä tietoja markkinoinnin kohdentamiseen ja palveluidemme kehittämiseen.
Käsittelemme seuraaviin rekisteröityjen ryhmiin kuuluvien henkilötietoja:
✓    asiakasyhteyshenkilöt
✓    potentiaaliset asiakasyhteyshenkilöt
✓    organisaatioihin kuulumattomat asiakkaat/opiskelijat
✓    toimittajien ja liikekumppanien yhteyshenkilöt
✓    muut rekisteröidyt, jotka ovat osoittaneet aktiivista kiinnostusta palveluitamme ja tuotteitamme kohtaan.

3    Mitä tietoja käsittelemme

Käsittelemme asiakas-, toimittaja- ja markkinointirekisterimme yhteydessä seuraavia asiakkaittemme, toimittajiemme ja muiden liikekumppaneittemme ja näiden työntekijöiden tai muiden rekisteröityjen (kuten koulutustemme ja tapahtumiemme osallistujien) henkilötietoja:
✓    rekisteröidyn perustietoja kuten nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoite, käyttäjätunnus ja/tai muu tunnistetieto, salasana, asuinmaa, kieli
✓    tietoa yhtiöstä ja yhtiön yhteyshenkilöistä kuten yhtiön nimi ja Y-tunnus sekä yhteyshenkilöiden nimet, sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoite, sukupuoli, asuinmaa, kieli, työtehtävä/nimike ja ammatilliset mielenkiinnon kohteet
✓    rekisteröidyn tiliin ja lisensseihin liittyviä tietoja, kuten Trimble- tai Tekla-tilin nimi, ohjelmistolisenssitiedot, käyttöoikeustiedot
✓    tapahtumiin ja koulutuksiin osallistumiseen liittyvät tiedot, kuten tapahtuman nimi, päivämäärä ja paikka, ruokavaliotiedot (vain rekisteröidyn luvalla)
✓    tietoa yhteydenotoista ja viestinnästä, kuten verkkolomakkeiden lähetykset, verkkofoorumille lähetetyt kommentit ja profiilitiedot, palaute ja yhteydenottopyynnöt
✓    tietoa rekisteröidyn toiminnasta palveluissa ja verkkosivustolla; näitä käytetään profilointiin ja lokikirjauksiin – sivustot ja palvelut, joissa on käyty, käynnin/käytön kesto, sivustolla ja palveluissa suoritetut toimet, vianetsintä, tietoturva ja toiminnan seuranta
✓    tekniset tiedot rekisteröidyn laitteista kuten IP-osoite, MAC-osoite ja käyttöjärjestelmä
✓    mahdolliset suoramarkkinointikiellot ja -suostumukset
✓    mahdolliset muut tiedot, jotka rekisteröity on itse antanut
✓    tietoa sosiaalisen median käytöstä, esim. Trimblen verkkosivustolla voi olla sosiaalisen median toiminnallisuuksia, kuten LinkedInin ja Facebookin tykkäys- ja jakamispainikkeet. Keräämme tietoa näiden toiminnallisuuksien käytöstäsi. Lisäksi joka kerta kun näet tai käytät näitä painikkeita, työkaluja tai sisältöä tai kun katselet Trimblen verkkosivustoa tai sovellusta, joihin tällaisia välineitä on upotettu, tietoa selaimestasi saattaa automaattisesti lähteä yritykselle. Lue kyseisen yrityksen tietosuojaseloste saadaksesi lisätietoa.

4    Mistä saamme tietoa

Saamme henkilötietoja asiakkaista lähinnä seuraavista lähteistä: rekisteröidyltä itseltään, asiakasorganisaatiolta, jonka palveluksessa hän on, tai jälleenmyyjiltämme ja konserniyhtiöiltä.
Saamme henkilötietoja potentiaalisista asiakkaista lähinnä seuraavista lähteistä: rekisteröidyltä itseltään, jälleenmyyjiltämme ja konserniyhtiöiltä, hakukoneista, sanomalehdistä ja muista uutislähteistä, sosiaalisen median verkostoista, yhteystietopalveluista ja yritysten verkkosivuilta.

Tässä tietosuojaselosteessa kuvattuihin tarkoituksiin henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös yleisölle avoimista lähteistä sekä viranomaisilta tai kolmansilta osapuolilta sovellettavien lakien ja määräysten puitteissa saatujen tietojen perusteella.

Tämän rekisterin mukaisia tietoja kerätään ja päivitetään manuaalisesti ja/tai automaattisesti.   

5    Kenelle luovutamme ja siirrämme tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Käsittelemme tietoja itse ja käytämme alihankkijoita, jotka käsittelevät henkilötietoja puolestamme esimerkiksi asiakastuen ja ylläpidon yhteydessä, pilvipalveluidemme ylläpidon ja isännöinnin yhteydessä, tuotteiden, markkinointipalveluiden ja IT-ympäristön kehitystyössä, lisenssin valvontaa suorittaessaan sekä tarjotessaan laitteistoja ja verkkoyhteyksiä tuotteillemme ja palveluillemme. Näissä tilanteissa voimme siirtää henkilötietoja näille alihankkijoille siinä määrin kuin on tarpeen heidän palveluittensa suorittamiseksi. Nämä alihankkijat käsittelevät henkilötietoja Trimblen puolesta, ja niiden on noudatettava Trimblen ohjeita. Henkilötietojesi suojaamiseksi olemme solmineet tietojenkäsittelysopimukset kaikkien henkilötietojasi puolestamme käsittelevien alihankkijoiden kanssa.

Luovutamme henkilötietoja jälleenmyyjillemme. Löydät jälleenmyyjiemme luettelon täältä. Luovutamme tietoja myös emoyhtiöllemme, Trimble Incille ja sen muille tytäryhtiöille. Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille pakottavista syistä.

Siirrämme tai luovutamme asiakkaiden henkilötietoja EU:n/Euroopan talousalueen ulkopuolelle, mukaan lukien Yhdysvaltoihin. Suojaamme siirtoja ja luovutuksia asianmukaisin suojatoimin. Käytämme Euroopan komission vakiosopimuslausekkeita tai Privacy Shield  järjestelyä (EU:n ja Yhdysvaltain välinen Privacy Shield ja Sveitsin ja Yhdysvaltain välinen Privacy Shield).

6    Miten suojaamme tietoja ja miten kauan säilytämme niitä

Vain ne työntekijämme, joiden on työtehtäviensä vuoksi käsiteltävä asiakastietoja, pääsevät henkilötietoja sisältäviin järjestelmiin. Jokaisella käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, joiden suojana on palomuurit, salasanat ja muita teknisiä suojauksia. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot on tallennettu lukittuihin tiloihin, joihin on pääsy vain tietyillä ennalta nimetyillä henkilöillä.

Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin on tarpeen käsittelyn tarkoitus huomioon ottaen. Asiakkaiden henkilötietoja käsitellään ja säilytetään asiakassuhteen ajan ja niin kauan kuin toimitamme palveluita ja kolme (3) vuotta sen jälkeen, kun asiakassuhde tai palvelun suorittaminen on päättynyt, jollei laissa toisin määrätä. Potentiaalisten asiakkaiden henkilötiedot poistetaan tai niitä päivitetään, kun tiedot havaitaan vanhentuneiksi tai kun todetaan, ettei rekisteröity reagoi markkinointiin.

Arvioimme säännöllisesti tietojen tallennuksen tarvetta sovellettava lainsäädäntö huomioiden. Lisäksi huolehdimme kohtuullisista toimista, joilla on tarkoitus varmistaa, ettei rekisterissä säilytetä ristiriitaisia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja ottaen huomioon käsittelyn tarkoitus. Korjaamme tai poistamme tällaiset tiedot viivytyksettä.

7    Miten ja mihin tarkoituksiin käytämme evästeitä ja muita seurantatekniikoita

Trimble käyttää evästeitä ja muita seurantatekniikoita palvelun tekemiseen käyttäjäystävällisemmäksi, parannettujen ja mukautettujen toimintojen toteuttamiseen käydessäsi verkkosivustolla ja tuotteissa sekä kohdennettuun markkinointiin. Jos olet rekisteröinyt palveluumme tilin, Trimble käyttää evästeitä tunnistamiseesi sekä esimerkiksi lomakkeiden esitäyttämiseen, mikä säästää aikaasi. Evästeitä voidaan käyttää uudelleenkohdentamiseen. Tällöin sivustomme voivat jättää selaimeesi anonyymin evästeen, joka syöttää mainoksia käydessäsi toisilla sivustoilla.

Käytämme tietyillä verkkopalvelun alueilla esimerkiksi Google Analytics- ja Flexnet Connect  työkaluja tietääksemme tarkemmin, miten käyttäjät toimivat vuorovaikutuksessa verkkopalvelun kanssa. Voit estää Google Analyticsin käytön täältä ja FlexNet Connectin työpöytäohjelmistotuotteidemme asetuksista.

Useissa selaimissa voit valita kolmansien osapuolten tarjoamien evästeiden estämisen. Jos tämä asetus on käytössä, verkkoselain sallii vain käyttäjän parhaillaan käyttämän verkkopalvelun evästeiden tallentamisen. Asetus on valittavissa verkkoselaimen asetuksista, ja se estää kaikkien kolmannen osapuolen evästeiden toiminnan.

Voit hallita verkkoselaimen evästeasetuksia ja tyhjentää selaimen evästevälimuistin selaimen asetuksista. Evästeen pyyhkiminen poistaa selaimen välimuistiin tallennetun yksilöllisen tunnisteen sekä siihen liittyvän verkonkäyttöprofiilin. Evästevälimuistin tyhjennys ei estä uusien evästeiden tallentamista tulevaisuudessa.

8     Mitä oikeuksia sinulla on rekisteröitynä

Rekisteröitynä sinulla on oikeus tietää, mitä henkilötietoja Trimble on sinusta kerännyt ja käsittelee. Rekisteröidyn pyynnöstä oikaisemme, poistamme tai täydennämme virheelliset, tarpeettomat tai vanhentuneet henkilötiedot.
Rekisteröidyillä on oikeus kieltää tietojen käyttö suoramainontaan, puhelinmarkkinointiin ja muiden kanavien kautta tapahtuvaan suoramarkkinointiin sekä kieltää tietojen käyttö kyselylomakkeisiin ja markkinatutkimukseen.
Rekisteröidyillä on myös oikeus perua antamansa suostumus (mikäli tietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen), vastustaa tai rajoittaa tietojensa käsittelyä laissa määritellyissä tapauksissa sekä oikeus valittaa oman maansa tietosuojaviranomaiselle tai viranomaiselle, jolla on oikeus tutkia henkilötietojen käsittelyä.

Rekisteröidyillä on myös oikeus vastustaa profilointia, joka liittyy (oikeutettuun etuumme perustuvaan) suoramarkkinointiin. Lisäksi rekisteröidyllä saattaa olla oikeus pyytää tietojaan itselleen vakiomuodossa, jos tietojen käsittely perustuu hänen antamaansa suostumukseen tai solmimaamme sopimukseen.

9    Kenen puoleen kääntyä

Tähän tietosuojaselosteeseen liittyvät yhteydenotot ja pyynnöt tulee lähettää kirjallisina osoitteeseen pi_request_trimblesolutions@trimble.com. Voit myös ottaa yhteyttä paikalliseen Trimble Solutions -toimipisteeseen.

10    Tietosuojaselosteen muutokset

Jos teemme muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen, muokattu seloste julkaistaan verkkosivustollamme siten, että muutospäivä on nähtävissä. Jos muutokset ovat merkittäviä, voimme myös ilmoittaa niistä sinulle muilla keinoin, kuten sähköpostiviestillä tai sivustolla julkaistavalla tiedotteella. Suosittelemme, että tarkistat tietosuojaselosteen aika ajoin varmistuaksesi, että olet tietoinen muutoksista.