Q-projekti: Koy Tampereen Härmälänrannan Aurinkokallio

 

Q-projekti 3 / 2010 on Kerrostalo As Oy Tampereen Härmälänrannan Aurinkokallio. Kohde sisältää kaksi 8-kerroksista taloa, joihin tulee yhteensä 124 asuntoa. Lisäksi talojen väliin rakennetaan 42-paikkainen pysäköintihalli. Kohteessa on monipuolisesti kaikkia peruselementtirakennuksen elementtityyppejä sandwich-elementeistä runkoelementteihin.

Kohteessa käytettiin koko ajan BIM-työkaluja, kuten tilaaja edellytti suunnitelulta. Jo suunnittelukokouksissa käytiin Tekla-mallin avulla läpi kohdetta ja muiden suunnittelijoiden IFC-malleja. A-Insinöörit Suunnittelu Oy:n elementtisopimukseen kuuluu elementtien sähköputkitukset, joten myös ne mallinnettiin. Tämä mahdollisti sen, ettei elementtisuunnittelussa tarvinnut sähköistysvaiheessakaan siirtyä muiden ohjelmien käyttöön, vaan kaikki tehtiin suoraan Tekla Structuresilla. Myös työmaa käytti erittäin paljon Teklan ohjelmistoa hyväkseen aikataulutuksessa, massoittelussa yms. Ontelolaattasuunnitelmat siirrettiin suoraan sähköisesti elementtitoimittajan järjestelmään. Kaikki työ (lukuun ottamatta rakennetyyppejä, perustusleikkauksia ja vesikattoleikkauksia) tehtiin täysin Teklalla ja lopulliset tehtaalle lähteneet piirustukset tulostettiin suoraan Teklasta.

Projektikokemuksia A-Insinöörit Suunnittelu Oy:

  • "Aikataulun kanssa koettiin haasteita kun tilaaja vaihtoi viime hetkellä talojen rakentamisjärjestystä, ja lisäksi elementtien ja mallin sisältämä tietomäärä on niin paljon perinteistä suunnittelua isompi, että myös työn määrä kasvoi hieman. Loppujen lopuksi aikataulussa kuitenkin pysyttiin."
  • "Elementtien numeroinnissa onnistuttiin hyvin, vaikka ei käytetty kaksoisnumerointijärjestelmää (ACN). Numerointi hoidettiin täysin Teklan normaalilla numeroinnilla, mutta sen kanssa oltiin tarkkana."
  • "Kohteen jokainen osa-alue tuli perusteellisesti suunniteltua, koska mallintaminen tuo asiat niin selvästi esiin, ja elementit sopivat hyvin paikoilleen, kun kaikki osat ja ympärillä olevat asiat mallinnettiin."

 

 
Projekti: Koy Tampereen Härmälänrannan Aurinkokallio
Tilaaja: Skanska Kodit
Arkkitehtisuunnittelu: Ark.tsto Eero Lahti Oy
Rakennesuunnittelu: A-insinöörit Suunnittelu Oy
LVIS suunnittelu: Ins.tsto Granlund Oy
Muut osapuolet Parma Oy
Projektitiedot: 6366 asm2, 2 * 8krs, valmistuu vuonna 2011

Uusi Q-projekti julkaistaan sanoin ja kuvin kolme kertaa vuodessa. Kaikki kohteet säilyvät näytteillä referenssiemme joukossa.

Kohteen valintakriteerit:

  • Tekla Structuresia on käytetty projektissa
  • Projekti on toteutussuunnitteluvaiheessa tai juuri valmistunut
  • Projektin tiedoille on julkaisuoikeus
  • Projektin tietoja ja kuvia voidaan käyttää mm. web-sivuilla
  • Projekti ilmoitetaan yksinkertaisella lomakkeella, jonka lisäksi toimitetaan kuvia Tekla-mallista

Ilmoita Q-projektisi Mari Ahvensalmelle.