Q-projekti: Kiinteistö Oy Helsingin Töölönlahdenkatu 3 -toimistorakennus

 

Vuoden 2012 toinen Q-projekti on Töölönlahti 2015 KPMG-toimistorakennus Helsingissä. 6.kerroksisessa toimistorakennuksessa on paikallavalettu runko, jälkijännitetyt tasot ja suuret lasijulkisivut. Eteran sivuilla on havainnekuvia kohteesta.

Haasteita on antanut erittäin monimuotoinen julkisivu sekä hyvin vaikea rakennuspaikka (rautatieasema) ja pohjarakennusolosuhteet. Rakenne- ja elementtisuunnittelun kannalta nämä eivät kuitenkaan ole tuottaneet suurempia ongelmia. Suunnittelussa on onnistuttu käyttämään kuhunkin tarkoitukseen parhaiten soveltuvia suunnittelutyökaluja.

Mallinnus on otettu tilaajan puolelta vakavasti, ja osapuolet ovat sitoutuneet siihen yhdessä sovitussa laajuudessa. Tästä on koettu olevan selkeää hyötyä yhteensovituksessa, jota tehdään säännöllisesti ja koordinoidusti.

- Rakennettavan toimistorakennuksen sijainti vilkkaasti liikennöidyn ja sähköistetyn ratapihan läheisyydessä on aina haastavaa ja edellyttää töiden systemaattista ja turvallista suunnittelua. Niukasta työmaa-alueesta johtuen kohde edellyttää myös erittäin tarkkaa logistiikkasuunnittelua, kertoo kohteen työmaainsinööri Jarkko Lahti, Lemminkäinen Talo Oy:sta.

- Kohteen runko toteutetaan paikallavalettuna pilari-palkkirakenteena jälkijännitetyillä palkeilla ja holveilla. Paikallavaluja on yhteensä noin 10 000 m3 ja kohteen sijainnin johdosta valut tulevat olemaan logistisesti erittäin haastavia. Rakennusteknisesti myös rakennuksen julkisivuratkaisu on erittäin vaativa. Töölönlahdenpuoleinen julkisivu on kokonaan lasia ja erittäin vahvasti aaltoileva sisältäen yhteensä kahdeksan kaarevaa kulmaa, jatkaa Lahti.

 

Projekti: Kiinteistö Oy Helsingin Töölönlahdenkatu 3 -toimistorakennus
Tilaaja: Lemminkäinen Talo Oy
Urakoitsija: KVR-urakoitsijana Lemminkäinen Talo Oy
Arkkitehti: Arkkitehdit Daviddson & Tarkela Oy
Rakennesuunnittelija: Finnmap Consulting Oy

Detaljisuunnittelija:

Finnmap Consulting Oy (elementtisuunnittelu).
Elementtien ja PV-raudoitteiden suunnittelua osittain.
LVI-suunnittelija: ClimaConsult Finland Oy
Sähkösuunnittelija: Insinööritoimisto Lausamo Oy

Projektitiedot:

Arvioitu valmistumisaika tammikuu 2014.
Koko ~18000 kem2, 6 kerrosta + kellari.

 

 

Uusi Q-projekti julkaistaan sanoin ja kuvin kolme kertaa vuodessa. Kaikki kohteet säilyvät näytteillä referenssiemme joukossa.

Kohteen valintakriteerit:

  • Tekla Structuresia on käytetty projektissa
  • Projekti on toteutussuunnitteluvaiheessa tai juuri valmistunut
  • Projektin tiedoille on julkaisuoikeus
  • Projektin tietoja ja kuvia voidaan käyttää mm. web-sivuilla
  • Projekti ilmoitetaan yksinkertaisella lomakkeella, jonka lisäksi toimitetaan kuvia Tekla-mallista

Ilmoita Q-projektisi Mari Ahvensalmelle.