Fira Alhava open BIM

On hyvä muistaa, että Internet löi läpi sen ansiosta, että se käyttää avoimia protokollia ja linkitystä monoliittisten suljettujen järjestelmien sijaan, ja että avoimen lähdekoodin periaate ja avoimuus mahdollistavat joukkoistamisen. Tästä seurasi ennakoimaton kehitysharppaus, jota haluamme nyt jäljitellä avoimessa tietomallinnuksessa. Avoimet ohjelmointirajapinnat mahdollistavat yhteistyön parhaita työkaluja käyttäen parhaisiin tuloksiin pääsemiseksi.
Otto Alhava
CTO
Fira