Aineiston luovutus

Luovuttamalla kilpailuaineiston Trimble Solutions Oy:lle kilpaileva yritys vakuuttaa, (i) että sillä on lupa luovuttaa aineisto ja tässä kuvatut oikeudet aineiston käyttöön, (ii) ettei aineistoon kuulu kolmannelle osapuolelle kuuluvaa tekijänoikeudella suojattua aineistoa ja (iii) että aineiston luovuttaminen ei riko kilpailijan kolmannelle osapuolelle tekemää salassapitosopimusta vastaan.

Kilpaleva yritys myöntää Trimblelle maailmanlaajuisen oikeuden käyttää kilpailijan nimeä sekä kilpailuaineistoa joko kokonaan tai osittain markkinointiin tai myynnin edistämiseen ja Trimblen tuotteiden edelleen kehittämiseen.

Kilpailuun osallistuva yritys ei luovuta aineistonsa omistajuutta Trimble Solutions Oy:lle.