Planetaarioravintola

Projektin nimi: 
Planetaarioravintola
Kategoria: 
Yleinen sarja
Yritys / Yritykset: 
Sweco Rakennetekniikka Oy, Kakslauttanen Arctic Resort O, Finnglass Oy, Insinööritoimisto Matti Vaarala Oy, Kalajoen Teollisuusrakenne Oy, Taiteilijat Pekka & Teija Isorättyä
Maa: 
Finland

Taidelasiseinäinen ravintola Pohjoismaiden suurimpaan planetaarioon

Projektissa suunniteltu noin 2 500 m2:n rakennus sisältää lasiseinäisen ravintolaosan ja Pohjoismaiden suurimman planetaarion Kakslauttasessa Sodankylässä. Projektista tekee poikkeuksellisen ravintolan muotoilu: pinta-alaltaan noin 800 m2:n lasiseinän geometriassa ei ole toistuvuutta, ja lähes jokainen 491 lämmitettävästä lasielementistä on eri kokoinen. Ravintolan muotoilun ovat tehneet taiteilijat Pekka ja Teija Isorättyä yhteistyössä Kakslauttanen Arctic Resortin omistajan Jussi Eiramon kanssa.

Sweco Rakennetekniikka Oy:n osuus projektissa oli teräsrakenteiden suunnittelu. Hankkeen teräsrungon massa on noin 170 tonnia. Lisäksi suunnitteluosuuteen kuuluivat lämmitettävien lasielementtien mittapiirustukset. Sweco Rakennetekniikka käytti mallinnuksessa Tekla Structures -versioita 19 ja 21 omassa mukautetussa ympäristössään. Lasielementtien mallinnuksessa hyödynnettiin API-ohjelmointirajapintaa. 

Projekti alkoi luonnossuunnittelulla vuonna 2017, mistä jatkettiin toteutussuunnitteluun vuonna 2018. Päärungon suunnittelu valmistui vuonna 2018. Suunnittelua täydennettiin apurakenteiden suunnittelulla vuoden 2019 aikana. 

Geometrisesti haastavan lasiseinän lisäksi suunnittelun haasteena oli se, että suurin osa rakennuksen ristikoista nousee harjapalkin muodon vuoksi eri kulmassa. Projekti onnistui kokonaisuutena kuitenkin erittäin hyvin tiiviissä yhteistyössä eri osapuolten kesken.


Tietomallinnus Teklalla helpotti haastavien lasielementtien suunnittelua ja valmistusta

Rakennuksen suunnittelussa hyödynnettiin API-rajapinnan lisäksi muun muassa alikokoonpanoja, joiden ansiosta suurten lohkojen piirustuksista saatiin huomattavasti selkeämpiä. Konepaja hyödynsi Tekla BIMsight -mallia sekä konepajatyössä että asennuksessa. Lisäksi teräsrakennemallista luotua IFC-mallia hyödynnettiin esimerkiksi sähkösuunnittelussa.

Rakenneanalyysin ja -laskennan suorittamiseen käytettiin Robot Structural Analysis -ohjelmistoa. Analyysimallin ensimmäinen versio luotiin Tekla-mallista, minkä jälkeen mallit eriytettiin. Hankkeesta toimitettiin tilaajalle sekä piirustukset että tietomalli.

Projektissa ei ollut varsinaista arkkitehtiä. Yhteistyö lasiseinän taiteilijoiden ja rakennesuunnittelijan välillä sujui erittäin hyvin. Tiedonsiirtoon käytettiin muun muassa Trimble SketchUp -ohjelmaa ja IFC-malleja, ja suunnitelmista viestittiin myös DWG- ja PDF-muotoisten piirustusten avulla.

Tekla Structuresin käytöstä oli huomattavaa hyötyä monimutkaisten rakenteiden suunnittelussa. API-sovellukset lyhensivät suunnitteluaikaa merkittävästi. Toisena merkittävänä etuna voidaan pitää konepajalle toimitettuja 3D-malleja, joiden ansiosta geometrisesti haastavista kokoonpanoista voidaan ottaa tarvittavat lisämitat suoraan konepajalla. Samaa mallia voidaan hyödyntää myös elementtien asennuksen aikana.


Projektin osapuolet: 

Tilaaja: Kakslauttanen Arctic Resort Oy

Arkkitehtisuunnittelu: Taiteilijat Pekka ja Teija Isorättyä 

Pää- ja betonirakennesuunnittelu: Insinööritoimisto Matti Vaarala Oy

Rakennesuunnittelu ja detaljointi (teräsrakenteet ja julkisivu): Sweco Rakennetekniikka Oy

Lämmittävien lasielementtien valmistus: Finnglass Oy

Teräsrakenneurakoitsija: Kalajoen Teollisuusrakenne Oy 

 

Project details
Lasiseinä
800
Size
Pinta-ala
2500
Steel
Teräsrunko
170 000 kg

20684

Planetaarioravintola, ikkunarakenteetPlanetaarioravintola, kattorakenteetPlanetaarioravintola, rakenteet TeklassaPlanetaarioravintola, pääty sisältäPlanetaarioravintola, detaljiPlanetaarioravintola, talviPlanetaarioravintola, piirustus