Matinkylän asukaspuisto

Projektin nimi: 
Matinkylän asukaspuisto
Kategoria: 
Pienet projektit
Yritys / Yritykset: 
Ramboll Finland Oy
Maa: 
Finland

Kaareva ja kallistettu tukimuuri betonielementeistä Matinkylän asukaspuistoon 

Tukimuuri on osa isompaa projektia Matinkylän asukaspuiston ja sen lähialueiden parantamiseksi. Muuri koostuu 32 betoniseinäelementistä, jotka asennetaan paalutetun perustuksen varaan. Elementtien betonipinnoilla on korkeat laatuvaatimukset, ja ne tullaan pinnoittamaan.

Jokainen elementti on kaarevuudeltaan ja kallistukseltaan erilainen. Mallinnuksen perustana oli sarja Grasshopper-algoritmeja, joilla luotiin geometria, sijoitettiin varusteet rakenteeseen, suoritettiin alustavat laskelmat ja luotiin tiedot FEM- ja Tekla-ohjelmistoja varten. Teklaa on käytetty detaljoituun tietomallintamiseen ja piirustusten tuottamiseen.

Suurin haaste oli seinien kaareva muoto ja raudoituksen mallinnus seinäelementtien sisään. Tekla Live Linkkiä käytettiin geometrian luomisessa malliin, attribuuttien hallinnassa ja mukautettujen osien numeroinnissa. Korkean tason BIM-integrointi mahdollisti monimutkaisen vapaamuotoisen rakenteen tarkan tietomallintamisen.

Toinen haaste oli kuvata tarkasti tarvikkeiden, kuten nostokoukkujen, sijoittaminen rakenteeseen. Tarvikkeiden sijainnit seinäelementtien paikallisessa koordinaatistossa määritettiin muokkaamalla UDA-arvoja. Piirustusten tuotantoa sujuvoitettiin ja elementtien rakenne kuvattiin mukautetuilla layouteilla ja piirustus- sekä asiakirjapohjilla. Projektissa tuotettiin Teklalla yli 170 dokumenttia. Mukautetut pohjat mahdollistivat piirustusten ja luetteloiden laadun.


Piirustus- ja asiakirjapohjien käyttö nopeutti tyyppipiirustusten tuotantoa

Tekla Structures -ohjelmistoa (2019) käytettiin pääasiallisena BIM-mallinnustyökaluna projektin lopullista toimitusta varten. Yleissuunnittelu tehtiin sitä ennen Rhinolla. Tärkein hyöty Teklan käytöstä oli piirustus- ja asiakirjapohjien käyttö, joka nopeutti piirustustuotantoa kunkin piirustustyypin osalta. Piirustukset olivat virheettömiä, ja määrälaskenta kustannuslaskentaa varten helpompaa.

Paalu- ja raudoitusluettelot saatiin tuotettua tarkasti ja nopeasti, joten raportoinnin ja asiakirjojen luonnin sijaan jäi aikaa keskittyä suunnitteluun. Model sharing -toiminnon ansiosta neljä insinööriä pystyi työskentelemään samanaikaisesti mallinnuksen ja piirustustuotannon parissa, mikä oli ensiarvoisen tärkeää projektin loppuvaiheessa. Mallin objekteja pystyttiin muokkaamaan samaan aikaan piirustusten luonnin kanssa.

 

Projektin osapuolet: 

Kaupunki-, katu-, geotekninen ja rakennesuunnittelu: Ramboll Finland Oy 

Maisema-arkkitehti: Maisema-arkkitehdit Byman & Ruokonen Oy

Project details
Seinäelementtejä
32
Fact
Dokumentteja Teklasta
170

20709

Matinkylän asukaspuisto, TeklaMatinkylän asukaspuistoMatinkylän asukaspuisto, Rhino-TeklaMatinkylän asukaspuisto, Tekla-KarambaMatinkylän asukaspuisto, visualizerMatinkylän asukaspuisto, visualizerMatinkylän asukaspuisto, piirustukset