330 kV:n voimalinjan uudelleenrakentaminen, Lithuania Power Plant, Vilna

Projektin nimi: 
330 kV:n voimalinjan uudelleenrakentaminen, Lithuania Power Plant, Vilna
Kategoria: 
Pienet projektit
Yritys / Yritykset: 
Projektai ir Co UAB, Žilinskis ir Co UAB
Maa: 
Lithuania

Voimajohtopylväs voitti pienten projektien sarjan Tekla BIM Awards 2019 -kilpailussa

Raadin perustelut:

Pieni projekti, jolla on isossa skaalassa suuri merkitys. Tietomallinnuksen avulla hanke on pystytty toimittamaan vaatimusten mukaisesti, tiukassa aikataulussa ja virheettömästi. Valmistuksen automatisoinnissa ja rakenteiden laskennassa käytettiin tietomallia. Asiakas koki, että tietomallinnus heille uutena toimintatapana on lisännyt myös työniloa.

 

330 kV:n voimalinjan uudelleenrakentaminen

Hankkeen tavoitteena oli rakentaa voimajohtopylväs Liettualle strategisesti tärkeälle voimalinjalle. Vanha voimajohto piti sulkea ja korvata uudella 330 kV voimalinjalla. Tämä projekti on osa prosessia, jossa Baltian maat yhdistetään eurooppalaiseen sähköjärjestelmään. Kunnostettuna paikallinen voimalinja auttaa vastaamaan pääkaupunki Vilnan kasvavaan energiankulutukseen. Toimeksiantoon sisältyivät vuoden suunnitteluvaihe, projektin koordinointi, rakennuslupien hankinta ja rakentamisen valmistelut sekä kahden vuoden rakennusvaihe. 

330 kV OPL Lietuvos E-Vilnius -niminen hanke sisältää 42 km voimajohtolinjaaa, sähköaseman ja 14 voimajohtopylvästä, joista 6 ovat rakenteiltaan erilaisia. Pylväiden korkeus on suurimmillaan 70 metriä. Hankkeeseen sisältyi 125 pylväselementtiä, joiden valmistamiseen tarvittiin 2 719 tonnia teräsrakenteita, yli 2 950 m3 betonia ja 416 tonnia raudoitteita.

Haasteena oli se, että suunnitteluun ja valmisteluun oli varattu vain vähän aikaa. Suunnittelu oli käytännössä muutosten päivittämistä, ja koska kuusi voimajohtopylvästä erosi muista, ei voitu olla varmoja niihin valittujen ratkaisuiden toimivuudesta. Haasteista huolimatta kaikki 14 pylvästä toimitettiin tilaajalle ajoissa ja virheettöminä.

 

Tietomallinnus mahdollisti nopean suunnittelun ja materiaaliluetteloiden uudelleenkäytön ja vähensi virheitä

Tekla BIM -ohjelmistojen käyttö rakentamisen valmisteluvaiheessa (esimerkiksi määrä- ja kustannuslaskennassa) nopeutti Projektai ir Con työtä verrattuna tavallisesti käytössä olevaan 2D-ohjelmistoon. Lisäksi testikokoonpanot tehtaalla osoittivat, että voimajohtopylväiden uniikeissa rakenteissa vältyttiin suunnitteluvirheiltä. Teklan ansiosta Projektai ir Co pystyi hyödyntämään rakennemallia laskentaohjelmassa. Tekla-malleja hyödynnettiin myös teräsvalmistaja ŞA-RA Groupin tuotannon automatisoinnissa. Näin Projektai ir Colle jäi aikaa valmistella rakennushanke paikallisen lainsäädännön ja määräysten mukaan ja hankkia tarvittavat rakennusluvat. Tietomallinnus vähensi suunnittelutyön kuormittavuutta, lisäsi työniloa ja auttoi toteuttamaan arkkitehdin piirustuksiin merkitsemät vaatimukset. 

Mallissa käytettiin Peikon liitostyökaluja Tekla Warehousesta sekä kulmaprofiililiitosten custom-komponentteja. Piirustusten UDA-määrityskenttien avulla pystyttiin merkitsemään piirustuspaketit rakenteiden sijainnin mukaan. Teklasta vietiin tietoa IFC-muodossa valmistuksen tuotannonohjausjärjestelmään. Tilaajalle toimitettiin sekä malli että piirustukset. Rakenteiden laskentaan käytettiin Buildsoft Diamonds- ja Autodesk Robot -ohjelmistoja. Diamondsissa käytettiin Tekla-pluginia ja Robotissa lankamallia ja CIS/2-tiedostoa. Lisäksi hankkeessa käytettiin AutoCADia ja Excel-taulukoita. Ensimmäinen rakennemalli luotiin Tekla Structuresissa ja vietiin sieltä laskentaohjelmaan. Laskentatuloksilla päivitetty malli tuotiin takaisin Tekla Structuresiin. Arkkitehti ja laitossuunnittelija käyttivät PLS-CADD-ohjelmistoa. Mallin lisäksi suunnittelutiimi käytti hankkeen viestinnässä PDF-muodossa olevia piirustuksia, IFC-malleja ja 3D-DWG-tiedostoja.

 

Projektin osapuolet

Pääurakoitsija: Žilinskis ir Co UAB

Rakennesuunnittelu ja detaljointi: Projektai ir Co UAB

Valmistus: ŞA-RA Group

 

Project details
Korkeus
50 m
Steel
Teräs
67,700 kg
Tekla BIM Awards 2019 - pienten projektien voittaja

18453

Transmission tower, Lithuania Power PlantDetail of transmission towerDetail of transmission tower, Lithuania Power PlantFoundation of transmission tower, Lithuania Power PlantBolts of transmission towerPrototype of transmission towerTransmission tower on site