Suomi English
Aurinkokiven palvelukeskus

Vantaan Kaupunki, Fira Oy, Playa Arkkitehdit Oy, Optiplan Oy, Insinööritoimisto Laaturakenne Oy, Rakennussuunnittelutoimisto Sormunen & Timonen Oy, Sweco PM, Projectus Team Oy, Stacon Oy, RM-Hitsaamo Oy, Parma Oy

Monitoimirakennus edustaa uutta kaupunkimallia

Kahdessa vaiheessa toteutettava Aurinkokivi on Vantaan kaupungin mittavin uudishanke lähivuosina. Monitoimirakennushankkeen arvioidaan valmistuvan syksyllä 2016, jolloin 500 alakoululaista pääsee muuttamaan uusiin tiloihin. Rakennuksessa tulee toimimaan myös päiväkoti, neuvola, musiikkiopisto sekä kuvataidekoulu. Sen toteutus tietomallipohjaisesti on Vantaan kaupungin strategian mukainen toteutustapa, jossa digitaalisuus, tiedonhallinta ja 3D-visualisointi palvelevat tilaajan tavoitetta tietomallintaa koko kaupunki. Aurinkokiven rakennuttajana Vantaan Tilakeskus tavoitteli tietomallipohjaisella prosessilla myös toteutuksen aikaisia hyötyjä. Strategisella valinnalla käyttää tietomallinnusta tarkalla tasolla tähdättiin parempaan laadun, kustannusten ja aikataulun hallintaan.

Aurinkokivi-hankkeessa Tekla Model Sharing -toiminnallisuuden käyttö helpotti huomattavasti osapuolten välistä kommunikointia ja yhteistyötä. Ennen kaikkea jaettu elementtiurakka oli huomattavasti helpompi toteuttaa, kuin jos olisi työskennelty toimistojen omilla malleilla. Suunnitteluvaiheessa hankkeen suurimmiksi hyödyiksi koettiin yhteistoiminnan edistäminen ja suunnittelunohjauksen helpottuminen mallin toimiessa havainnollistajana rakennuksen muotojen ja sisällön sekä taloteknisten järjestelmien yhteensovittamisessa.

Sekä sähkö- että LVI-teknisten suunnittelijoiden mielestä reikävarausten laadinta oli entistä vaivattomampaa, koska ei tarvinnut odottaa suunnitelmien kiertämistä eri osapuolilla. Lisäksi reikävarausten tekemistä helpotti merkittävästi mahdollisuus tarkastella reittien toimivuutta tietomallin avulla. Tietomallipohjaisen suunnittelun myötä myös arkkitehti- ja rakennesuunnitelmat olivat lähtökohtaisesti yhteensopivampia kuin perinteisesti toteutetuissa hankkeissa.

Tärkeä rooli tietomallinnuksen onnistumisessa oli tietomallikoordinaattorilla, joka johti tietomallien yhteensovittamista. Pääurakoitsijan ja talotekniikkaurakoitsijoiden mukaantulo mahdollisti tietomallin käytön testaamisen työmaan sujuvuuden osalta toimittamalla yhdistelmämalli urakoitsijoille jo tarjousvaiheessa. Tietomalli helpotti kohteeseen perehtymistä ja suunnitelmien hahmottamista jo tarjousvaiheessa. Urakoitsijavalinnan selvittyä yhdistelmämallia alettiin välittömästi hyödyntää lopullisen yleisaikataulun laadinnassa, jossa mallista saatavat määrätiedot sijainneittain nopeuttivat vinoviiva-aikataulun luomista Vico Schedule Plannerilla ja antoivat pääurakoitsijalle paremman käsityksen aikataulutettavien lohkojen kokoluokista. Määrätietojen siirto suoraan mallista aikataulutukseen säästi huomattavasti aikaa verrattuna perinteiseen suunnittelutapaan ja mahdollisti paremman suunnittelutyön.

Rungon asennuksen lohkojaon ja asennusjärjestyksen suunnittelussa käytettiin tietomallia havainnollistamassa monimuotoisen rakennuksen liitoksia ja haastavia kohtia. Lisäksi tietomalliin lisättiin lohkotiedot elementtikohtaisesti, minkä avulla valittu lohkojako saatiin kommunikoitua nopeasti ymmärrettävässä muodossa suunnitteluryhmälle ja erityisesti kohteen elementtisuunnittelijoille.

Tietomalli lohkojakoineen mahdollisti myös elementtisuunnitteluaikataulun viemisen tavanomaista tarkemmalle tasolle, mikä helpotti elementtisuunnittelun seurantaa ja valvontaa. Tarkennettu taso varmisti myös, että elementtisuunnittelu tapahtui tehokkaassa järjestyksessä asennuksia ajatellen. Hankkeen ohjauksen kannalta tästä oli erityisesti hyötyä, koska elementtisuunnittelun ja tuotannon aikataulutus oli tiukka.

Tietomallit ovat olleet keskeinen suunnittelutiedon visualisointi- ja katseluväline koko työmaan ajan. Työmaatoimiston aulaan on sijoitettuna näyttö, jossa on jatkuvasti auki kohteen ajantasainen yhdistelmämalli kaikkien kohteen urakoitsijoiden käyttöä varten. Eniten käyttöä mallille on ollut TATE-urakoitsijoilla, joiden työnjohto ja työntekijät käyttävät mallia asennusjärjestyksen suunnittelussa ja töiden yhteensovituksessa sekä läpivientien ja reittien korkoasemien tarkistamisessa.

Elementtisuunnittelu toteutettiin kolmen eri suunnittelutoimiston yhteistyönä Teklan Model Sharing -teknologiaa hyödyntäen. Parhaimmillaan mallia käyttivät yhtäaikaisesti rakennesuunnittelijat, elementtisuunnittelijat, ontelolaattasuunnittelijat, tuotannonsuunnittelu ja työmaajohto. Näin minimoitiin päällekkäinen työ ja varmistettiin, että käytössä on uusin tieto. Tietomalleja on hyödynnetty myös maanrakennustöiden toteuttamisessa. Pääurakoitsija teki maanrakennus- ja perustusvaiheen vaiheaikataulun suunnitteluvaiheessa karkean mallinnuksen sekä kaivuutasoista että tontin kunnallistekniikasta, joiden avulla käytännön tilannetta ja korkoasemia monimuotoisella tontilla pystyttiin hahmottamaan paremmin.

Tilaaja: Vantaan kaupunki
Urakoitsija: Fira Oy
Arkkitehti: Playa Arkkitehdit Oy
Rakennesuunnittelu: Optiplan Oy
Sähkösuunnittelu: Stacon Oy
BIM-koordinointi: Sweco PM
Detaljointi: Insinööritoimisto Laaturakenne Oy, Rakennussuunnittelutoimisto Sormunen & Timonen Oy
LVI-suunnittelu: Projectus Team Oy
Elementtien toimitus: RM-hitsaamo Oy, Parma Oy, Rudus Oy