Suomi English
Ilmalanrinne

Sweco Rakennetekniikka, Finnmap Consulting Oy

Vaiheittain toteutettava toimistokompleksi

Toimistorakennuskompleksi Ilmalanrinne 1 sijaitsee Helsingin Pasilassa. Tammikuussa 2015 valmistuva ensimmäinen vaihe on pinta-alaltaan n. 35 000 brm2 ja koostuu kaksikerroksisesta pysäköintihallista ja kolmesta sen päältä nousevasta erillisestä toimistorakennuksesta. Rakennuksessa on seitsemän maanpäällistä kerrosta, kaksi pysäköintikerrosta sekä IV-konehuoneet toimistorakennusten vesikatoilla. Ensimmäisenä valmistuvan vaiheen pääkäyttäjiä tulevat olemaan Sweco Finland ja tilaaja Sponda Oyj.

Rakennuksen runko on pääasiassa elementtirakenteinen, ja se koostuu teräsliittopilareista, Delta-palkeista, ontelolaatoista sekä betonielementtiseinistä. Jäykistävinä rakenteina toimivat hissi- ja porraskuilut sekä ulkoseinien jäykistävät betonielementit. Rakennus on perustettu kallio- ja maavaraisten anturoiden varaan.

Mallinnus aloitettiin jo L1-vaiheessa. Kaikki teräsrakenteiden suunnitelmat tuotetaan mallista. Betonirakenteiden kaikki mittapiirustukset sekä suurin osa betonielementtien raudoituskuvista tuotetaan mallista. Isojen anturoiden raudoituspiirustukset tuotetaan myös mallista. Suunnittelutilannetta seurataan mallista statustyökalun avulla, ja yhteistyönä elementtitoimittaja Parman kanssa on tehty pilottiprojekti, jossa malliin lisätään tehdastietoja ja tuotetaan luettelot näistä. Geosuunnittelua lukuun ottamatta kaikki suunnittelualat tuottivat/tuottavat suunnitelmansa mallintaen. Kallion louhinnan jälkeen 3D-tarkemittaustietoja käytettiin hyödyksi suunnittelussa.

Haasteina projektissa on ollut erittäin tiukka aikataulu ja tontin ahtaus. Rakenteellisia haasteita ovat olleet tontin ja ympäristön suuret korkeuserot ja niistä aiheutuva toispuolinen maanpaine sekä tasoerot. Myös vaiheittainen rakentaminen, jossa parkkihallien päälle varaudutaan myöhemmässä vaiheessa rakentamaan kaksi toimistotaloa lisää, on asettanut suunnittelulle lisähaastetta. Itse mallinnuksen suurimpana haasteena on muutosten hallinta ja kommunikointi ison projektiryhmän kanssa.

Mallinnuksen ja tietomallipohjaisen reikäkierron avulla on pystytty lyhentämään suunnitteluaikaa ja tuottamaan tehokkaasti betonielementtien toteutuspiirustuksia. Mallinnus on mahdollistanut ison projektiryhmän käytön sekä edesauttanut suunnittelun pysymisen aikataulussa. Malli on auttanut hahmottamaan rakennuksen tasoeroja sekä tontin kalliopinnan ja maaston suuria korkeuseroja.

Yhdistelmämallin avulla rakennuttajakonsultti ja pääsuunnittelija ovat tarkastelleet törmäyksiä ja koordinoineet suunnittelua. Eri osapuolten yhteensovitus on varmistettu mallin avulla. Eri osapuolten malleja on myös käytetty kustannuslaskennassa.

Seuraavassa projektissa tulisi pyrkiä parantamaan mallin valmiusastetta ennen rakentamisen aloitusta ja hyödyntämään vielä paremmin statustyökalua projektin hallinnassa ja raportoinnissa.

Tilaaja: Sponda Oyj
Urakoitsija: Lemminkäinen Talo Oy
Arkkitehti: Parviainen Arkkitehdit Oy
Rakennesuunnittelija: Sweco Rakennetekniikka, Finnmap Consulting Oy
Detaljisuunnittelija: Sweco Rakennetekniikka, Finnmap Consulting Oy
LVIS-suunnittelija: Projectus Team Oy (LVIA-Sprinkleri), Insinööritoimisto Lausamo Oy (sähkö ja tele)
Osatoimittajat: Parma Oy (betonielementit), Peikko Finland Oy (teräsrunko)
LVIS-urakoitsija: Are Oy
Muut osapuolet: Sweco PM Oy (rakennuttajakonsultti)