Skip to main content

Tekla BIM Awards 2021 -kilpailun voitto T2 Allianssin Helsinki-Vantaan lentoasema -projektille

T-2 Allianssi Helsinki-VantaaSuomen ja Baltian maiden Tekla BIM Awards 2021 -kilpailun voittajaksi on valittu T2 Allianssin Helsinki-Vantaan lentoasema -projekti. Kilpailun tulokset julkistettiin torstaina 17.6.2021 Espoossa.

Projektissa on käytetty erittäin laajasti mallipohjaista tietoa, ja siinä oli paljon haastavia erityispiirteitä todella suuren koon lisäksi. Suomen ja Baltian Tekla BIM Awards -kilpailu järjestetään vuosittain, ja siinä palkitaan parhaiten mallinnettua tietoa käyttäneet rakennusalan projektit. Alueellisten kisojen parhaimmat projektit vuoden 2021 kilpailusta osallistuvat Tekla Global BIM Awards 2022 -kilpailuun. 

Voittajaprojektissa on laajasti käytetyn tietomallinnuksen lisäksi saatu laajan hankkeen työnkulku kulkemaan mallipohjaisesti osapuolelta toiselle. Projektin laajuuden lisäksi hankkeessa oli muitakin haastavia erityispiirteitä, kuten suuri suunnitteluvolyymi ja paljon osapuolien välistä yhteensovitusta. Useita eri käyttäjäryhmiä on otettu mukaan varhaisessa vaiheessa virtuaalisafareille, missä eri alueiden toimivuutta on testattu. Rakentaminen tapahtui keskellä käytössä olevaa lentoasemaa, mutta lentoaseman korkea palvelutaso on saatu säilymään muun muassa suunnittelemalla myös väliaikaisten kulkureittien käyttäjäkokemus huolellisesti. Terminaalin runkorakenteen tarkka aikataulutus mahdollisti talotekniikan toteuttamisen tahtituotannolla. Myös esimerkiksi palomallinnus oli huomionarvoisesti toteutettu.

“T2 vei voiton virtuaalisafarin mitalla”

Projektin kilpailuun ilmoittivat: 

  • Ramboll Finland Oy (Rakennesuunnittelu, LVI-suunnittelu, sähkösuunnittelu, liikennesuunnittelu, infra- ja pohjarakennesuunnittelu)
  • Finavia Oyj (tilaaja)
  • SRV Rakennus Oy (päätoteuttaja) 
  • Arkkitehtitoimisto ALA Oy (pääsuunnittelu ja arkkitehtisuunnittelu, sisustussuunnittelu) 
  • Arkkitehtitoimisto HKP Oy (pääsuunnittelu ja arkkitehtisuunnittelu) 
  • Gravicon Oy (tietomallikoordinointi) 

Pääpalkintojen lisäksi tuomaristo jakoi kolme kunniamainintaa

OOPS - Oasis of Professionals 

OOPS-projektissa on hyödynnetty ennakkoluulottomasti ja laaja-alaisesti tekniikkaa, ei pelkästään mallintamisessa vaan myös työmaalla aivan ennennäkemättömällä tavalla. SPOT robottikoiraa sekä Microsoft Hololens  XR10 - virtuaalilaseja käytettiin  OOPS:in työmaalla, XR10 -virtuaalilaseja ensimmäistä kertaa Suomessa. Uuden kasvavan toimistokeskittymän sijainti on haastava junaraiteen ja Monikonpuron puistoalueen välissä, ja esimerkiksi drone-kuvausta hyödynnettiin alueen ja työn suunnitteluun. Hankkeessa on ollut tehokas mallipohjainen aikataulutus. Laaja Trimble Connectin käyttö mahdollisti muun muassa aikataulun ja suunnittelun tilanteen visualisoinnin, sekä piha- ja maanrakennustöiden yhteensovittamisen. OOPS tulee valmistuessaan täyttämään BREEAM Excellent- ympäristöluokituksen tiukat vaatimukset.

Hotelli Mestari 

Hotelli Mestari - projektissa nähtiin BIM-teknologioiden onnistunut ja monipuolinen soveltaminen laajaan peruskorjaushankkeeseen. Hanke oli volyymiltaan iso ja sijainti oli erityisen haastava ahtaassa ja vilkkaassa kaupunkikeskustassa. Uuden ja vanhan yhteensovittaminen onnistui hyvin, pistepilviä käytettiin olemassa olevan tilanteen suunnittelun ja tuotannon lähtötietojen keruussa ja myös työmaan edistämisessä. Hankkeessa oli käytössä 3 IFC-mallia, joiden avulla esitettiin säilytettävien, purettavien  sekä uusien rakenteiden lisäksi purkutyön  aikaisten, turvallisuuden kannalta kriittisten vahvistusrakenteiden olemassaolo. Osapuolten välinen yhteistyö, innovatiivisuus ja kestävä kehitys ansaitsevat myös erityismaininnan. 

Mansikkalan koulukeskus 

Mansikkalan koulukeskus Imatralla on puukoulu, jonka rakentamisessa mittatarkkuus ja toteutussuunnittelu on viety normaalia pidemmälle. Puurakenteiden mallinnusta on tehty menestyksekkäästi, ja koulun arkkitehtuuria kiiteltiin  monimuotoiseksi. Isojen puuelementtien mittatarkkaan suunnitteluun kiinnitettiin erityistä huomiota, jotta valmistaminen ja rungon asennus onnistuivat tiukkojen toleranssien vaatimalla tavalla. Kohteen vaatiman runsaan talotekniikan sovittaminen hyvin ahtaisiin tiloihin onnistui erityisen tarkan mallinnuksen ja yhteensovittamisen avulla hienosti. Elinkaarimalli sai erityismaininnan. 

Kilpailun yleisöäänestyksen voittaja on T2 Allianssi, Helsinki-Vantaan lentoasema

Yleisö perusteli valintaa seuraavasti: 

“Kaunis ja innovatiivinen arkkitehtuuri.”

“Hieno kaikkia materiaaleja yhdistelevä kohde Suomen kansainvälisen näkyvyyden ytimessä.”

“Vaativa rakentamispaikka ja arkkitehtuuri onnistunut. Työmaalla käytössä lähes kaikki mahdolliset sähköiset työkalut tuotannon suunnittelussa ja yhteistoiminnassa. Onnistunut allianssi hanke.”

“Projektin valtavan koon vuoksi. Se on edennyt aikataulussa ja tulee olemaan kansallinen maamerkki.”

“Korkeatasoinen arkkitehtuuri, vaativat rakenteet ja huomionarvoinen mallin hyödyntäminen läpi hankkeen.”

“Merkittävä ja moniulotteinen hanke Suomelle, jossa allianssityönä luodaan parhaimmat edellytykset tietomallinnuksen hyödyntämiselle.”

“Laajin ja haasteellisin rakenne, mielenkiintoinen Rhino - Tekla algoritmipohjainen suunnitteluprosessi arkkitehdin ja rakennesuunnittelijan välillä.”

Katso täältä lisätietoa voittajista ja muista projekteista.