Suomen ja Baltian maiden Tekla BIM Awards 2020 -kilpailun voittajaksi on valittu Kaupunkiympäristötalo. Kilpailun tulokset julkistettiin torstaina 11.6.2020. Voittajaprojektissa tietomalleja käytettiin monipuolisesti ja innovatiivisesti läpi hankkeen eri osapuolten kesken ja rakentamisen eri vaiheissa. Kilpailussa palkitut osallistuvat kansainväliseen Tekla Global BIM Awards –kilpailuun syksyllä 2020.

Kaupunkiympäristötalo tietomalliVoittajaprojektissa tietomalleja käytettiin monipuolisesti ja innovatiivisesti läpi hankkeen eri osapuolten kesken ja rakentamisen eri vaiheissa. Tietomallia hyödynnettiin mm. sidosryhmäyhteistyössä, loppukäyttäjien tarpeiden selvittämisessä, projektin aikataulutuksessa, energiatehokkuuden ja päästöjen hallinnassa sekä työturvallisuuden varmistamisessa. Myös mallipohjaisia visualisointeja käytettiin erinomaisesti mm. työmaan kosteuden-, puhtauden- ja pölynhallinnassa, mikä on edistänyt rakennusterveyttä. Erityisen ansiokasta Kaupunkiympäristötalo-projektissa oli laaja mallipohjainen yhteistyö, innovatiiviset ratkaisut sekä työturvallisuuden parantaminen ja ympäristönäkökulmien huomioiminen.

”Hankkeessa on viety tietomallipohjainen suunnittelu ja digitalisaatio aivan uudelle tasolle.”

Projektin kilpailuun ilmoittivat 

 • Tilaaja: Helsingin kaupunki
 • Projektinjohtokonsultti, rakennuttaja ja rakennusteknisten töiden valvoja: Indepro Oy
 • Projektinjohtourakoitsija: Skanska Talonrakennus Oy
 • Pää- ja arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki Oy
 • Rakenne-, LVI-, GEO- ja palotekninen suunnittelu: Ramboll Finland Oy
 • Sähkö- tele- ja turvajärjestelmien suunnittelu: Rejlers Finland Oy
 • Tietomallikoordinointi ja -konsultointi: Tietoa Finland Oy
 • Betonielementtituotanto: Ämmän Betoni Oy
 • Teräs- ja liittorakenteiden konepajasuunnittelu, valmistus ja asennus sekä betonielementtien asennus- ja märkätyöt: Nordec Oy 
 • Ontelolaattojen valmistus: Parma Oy
 • Paikallavalurakenteiden urakoitsija: Rakennusliike Sierak Oy.

Tekla BIM Awards -kilpailu järjestettiin tänä vuonna kahdennentoista kerran. Kilpailun tuomaristoon kuuluivat Johanna Aatsalo Rakennuslehdestä, Kalle Vaismaa Tampereen yliopistosta, Rita Lavikka VTT:sta, Kari Immonen Geotrimista ja Saku Järvinen Trimblestä.

Pienten projektien voittaja on Ratahanke Taiga,Pienten projektien voittaja on Ratahanke Taiga, jonka kilpailuun ilmoitti AFRY Finland Oy. Tuomaristo perusteli valintaa seuraavasti:
Ratahanke Taiga oli mielenkiintoinen projekti, jossa tietomallintamista on hyödynnetty ansiokkaasti. Olemassa oleva maastotieto ja laserkeilattu pistepilviaineisto yhdistettiin hienosti tietomalliin. Pienet toleranssit vaativat tarkkaa tietomallinnusta perustuksiin ja radan vieressä oleviin rakenteisiin. Projektin yksi ansio oli kalliopinnan ja pulttien tarkkeiden tuominen malliin. Projektin aikana käyty tiivis yhteistyö ratatoimittajan kanssa mahdollisti ratageometrian ja perustusten yhteensovittamisen.

Pääpalkintojen lisäksi tuomaristo jakoi yhteensä viisi kunniamainintaa

Blominmäen jätevedenpuhdistamo: Erittäin hyvä tietomalliprojekti, jossa käytettiin monipuolisesti ja laajasti tietomallinnuksen välineitä ja laajaa yhteistyötä. Projektin valtavaa datamäärää hallinnoitiin tietomallipohjaisesti, ja siinä hyödynnettiin ansiokkaasti erilaisia yhdistelmämalleja eri käyttötarkoituksiin. Tietomalleja käytettiin myös sidosryhmätyöhön, projektinhallintaan ja työturvallisuuden varmistamiseen. Tekniikan asennettavuuden työturvallisuutta tutkittiin tietomallin kautta ennen asennuksen aloitusta, ja statustietoa käytettiin suunnittelun ja työmaan toteuman seurantaan.

HUS Siltasairaala: HUS Siltasairaalan suunnittelussa oli tietomalleilla merkittävä rooli sekä eri suunnittelualojen yhteensovituksessa että suunnitteluratkaisujen havainnollistamisessa projektiosapuolille. Tietomalleja on käytetty eri sidosryhmien välisessä yhteistyössä mm. Big Room -suunnittelukokouksissa sekä tilaajan ja käyttäjien kanssa käydyssä vuoropuhelussa hyödyntäen mm. VR-laseja. Tietomalleja on hyödynnetty myös projekti- ja aikatauluhallinnassa sekä haasteellisten liityntöjen toteuttamisessa uusien ja vanhojen rakenteiden välillä.

Vt4 Kirri-Tikkakoski STk-moottoritiehanke: Merkittävä hanke, jossa hyödynnettiin laajasti tietomallinnuksen mahdollisuuksia työmaalla. Siltojen raudoitustoimittaja otti IFC-raudoitemallit Trimble Connectista suoraan omaan tuotantojärjestelmäänsä, joten projekti oli merkittävä päänavaus avoimen standardin hyödyntämiseen. Tietomallipohjainen rakennesuunnittelu toi huomattavia kustannushyötyjä suunnittelijalle ajansäästön ja virheiden vähäisyyden vuoksi. Yksi projektin ansioita on se, että  siltasuunnitelmat tarkastettiin ja hyväksyttiin suoraan IFC-malleista. Projektissa kehitettiin mallipohjaisesti myös reaaliaikaista tilannekuvaa työmaalla ja toimistossa.

Hotel Gradienten: Hotel Gradientenin projekti on mallioppilas tietomallinnuksessa. Se osoitti tason, johon kaikissa projekteissa tulee pyrkiä. Malleja käytettiin yhteistyössä eri sidosryhmien kesken. Esimerkiksi suunnitteluongelmat ratkottiin viikoittaisissa etäkokouksissa, joissa tietomalli jaettiin osallistujien näytöille. Urakoitsija hyödynsi tietomallinnusta mm. myyntivaiheen määrä- ja kustannusarvioinnissa, materiaalien laskennassa, työmaa-alueen suunnittelussa sekä projektin etenemisen ja kustannusten seurannassa. Mallia myös käytettiin projektiviestintään hankkeen kaikissa vaiheissa.

Vaakunatorin taideteos: Vaakunatorin taideteos -projekti oli hieno osoitus tietomallipohjaisesta yhteistyöstä taiteilijan ja insinöörien kesken. Projektissa yhdistyivät ainutlaatuisella tavalla taide, teknologia ja insinööritaidot. Taideteoksen rakenteiden ja monimuotoisten elementtien mallintaminen on ollut ansiokasta.

Kilpailun yleisöäänestyksen voittaja on Kaupunkiympäristötalo

Yleisö perusteli valintaa seuraavasti:

“Loistava esimerkki tietomallin laajasta ja kokonaisvaltaisesta käyttämisestä sekä eri tietomallien yhdistämisestä.”

“Haastava ja monimutkainen kohde, jossa tietomallintamista hyödynnetty monipuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti luomaan parempaa laatua ja toiminnan tehokkuutta kaikille osapuolille.”

“Hienosti yhdistetty kaikki suunnittelualat ja työmaa yhteen tietomalliin, jota on oikeasti hyödynnetty rakentamisvaiheessa.”

“Mallintamisen korkea tarkkuustaso. Loppukäyttäjien huomioiminen, virtuaalimallien käyttö, elinkaarisuunnittelu sekä päästöjen että energiatehokkuuden huomiointi. Vaativat kaarirakenteet ja mallien hyödyntäminen niiden toiminnassa. Lisäksi monipuolinen uuden teknologian hyödyntäminen, kuten lisätty todellisuus, työturvallisuus, riskiarviot, työmaan hallinta ja statustietojen laaja käyttö.”

Lisätietoja kilpailusta ja projekteista: https://www.tekla.com/fi/bim-awards