Skip to main content

Tampereen Rantaväylän tunnelin väyläsuunnittelu Tekla Civilillä

Tampereen Rantaväylän tunnelin väyläsuunnittelu Tekla Civilillä

 

Tampereen Rantaväylän tunnelihanke toteutetaan allianssiurakkana. Toimintamallilla tavoitellaan kustannussäästöjä ja innovaatioiden tehokasta käyttöönottoa. Hankkeen väyläsuunnittelun työkaluna on Tekla Civil, josta saadaan lähtötiedot myös muulle suunnittelulle.

Tampereella Näsijärven ja keskustan tuntumassa Valtatiellä 12 on käynnissä Rantaväylän tunnelin rakennushanke. Rantatunnelilla halutaan selkeyttää alueen liikennejärjestelmää ja turvata Tampereen keskustan elinvoimaisuus.

Tunnelihankkeessa rakennetaan 2,3 kilometriä pitkä maantietunneli. Lisäksi hankkeeseen sisältyy 1,7 kilometrin verran kevyen liikenteen väyliä, kaksi eritasoliittymää, meluesteitä sekä tukimuuri- ja kaukalorakenteita. Väyläsuunnitelmat toteutetaan kokonaisuudessaan Tekla Civilillä.

Tekla Civil toiminnassa

Väyläsuunnittelun vastaava Jukka Levä A-Insinöörit Suunnittelu Oy:stä kertoo, että suunnittelussa liikkeelle lähdetään tyhjästä: "Aluksi viemme Tekla Civiliin maastomittauksien tulokset eli maastomallin, sen jälkeen suunnitellaan mittalinjat, joissa määritellään väylän sijainti ja korkeusasema suhteessa maastoon. Tämän jälkeen suunnitellaan väyläkohtaiset poikkileikkaukset, jotka kytketään mittalinjoihin. Kytkettäessä mittalinjaan, poikkileikkauksiin tehtyjen pintojen avulla muodostuu ns. väylämalli. Väylämallista sitten löytyy maastoon merkitsemiseen ja sitä kautta väylän rakentamiseen liittyvä tieto."

Edellä oleva kuvaus on tietenkin yksinkertaistus, eikä ensimmäinen versio väylämallista ole vielä lopullinen, vaan mallia korjataan ja täsmennetään. "Erinomaista Tekla Civilissä on se, että työskennellessä kohteen näkee koko ajan näytöllä", Levä kiittelee.

Myyntipäällikkö Martin Kríž Teklasta huomauttaa, että Tekla Civil -tuotemallit voidaan katselmoida myös kosketusnäytöllisillä tableteilla. "Näin ajantasaiset suunnitelmamallit kulkevat mukana myös työmaalla ja maastossa."

Tuotemallit ovat tietokantapohjaisia. "Ajantasainen tieto on yhtäaikaisesti kaikkien suunnittelijoiden käytössä, istui työntekijä sitten Espoossa tai Tampereella", Levä toteaa.

Rantatunnelihankkeessa väyläsuunnittelu kattaa muun muassa väylien vaaka- ja pystygeometriat, poikkileikkaukset ja rakenteet sekä työnaikaiset liikennejärjestelyt ja johtosiirrot. Väyläsuunnitelmat saadaan siirrettyä rakentamisen tietomallinnuksen ja toteutuksen Tekla Structures -ohjelmaan.

Mallit muille suunnittelijoille

Valmiista väylämallista mallinnetaan kohteita hankkeen eri osapuolille. "Mallista saadaan ulos niin meluvallin malli kuin rakentajien tarvitsemat tunnelin mittalinjat ja rakennekerrosten taiteviivamallitkin", Levä selvittää.

Tekla Civilissä tietoja voidaan viedä ja tuoda muun muassa tavallisimmissa CAD- ja GIS -tiedostomuodoissa, joten esimerkiksi rakentajat voivat viedä Tekla Civilistä saamansa viivamallin sujuvasti omaan 3D-ohjelmaansa. Samalla tavalla tieto liikkuu myös muille suunnittelualoille, ja muilta suunnittelualoilta takaisin Tekla Civiliin.

Teklan käytöntuki palvelee

Tampereen Rantaväylän suunnitteluprosessi on mittava. Kysyessäni kuinka helppoa Teklaan on ottaa yhteyttä ongelmatilanteessa Levä toteaa, että helppoa on. "Jos ohjelmistoon tarvitsee tehdä korjauksia, ne tulevat nopeastikin. Ja Tekla Civilin käytöntuessa on hyvät henkilöt."

A-Insinööreissä arvostetaan Tekla Civilin hyvää hallintaa, onhan järjestelmä suunnittelijan tärkein työkalu. "Uudet työntekijämme käyvät aina Tekla Civilin alkukoulutuksen, jotta pääsevät työvälineeseen hyvin kiinni."

Allianssi tuo säästöjä

Tampereen Rantaväylän tunnelihankkeen toteuttaa allianssi, jossa mukana ovat Tampereen kaupunki, Liikennevirasto, A-Insinöörit Suunnittelu Oy ja Lemminkäinen Infra sekä Saanio & Riekkola Oy.

"Allianssimuotoinen toteuttaminen perustuu toimijoiden väliseen yhteiseen sopimukseen, jossa osapuolet vastaavat toteutettavan projektin suunnittelusta ja rakentamisesta yhdessä yhteisellä organisaatiolla", kertoo toimialajohtaja Erkki Mäkinen Teklasta.

Rantatunnelin allianssin ympäristöseurannoista ja viestinnästä vastaava Merja Tyynismaa A-Insinöörit Suunnittelu Oy:stä kertoo, että tilaaja eli Liikennevirasto ja Tampereen kaupunki haluavat allianssilta infrastruktuurihankkeen toteutuksen kehittämistä ja tehostamista sekä vauhtia innovaatioiden käyttöönottoon.

Projektipäällikkö Esko Mulari Lemminkäinen Infra Oy:stä antaa esimerkin hankkeessa aikaan saaduista säästöistä: "Alkuperäisissä suunnitelmissa rakentamisessa tarvittavan työtunnelin alkupää oli liikenteellisesti vaikeassa paikassa. Selvitettyämme asiaa totesimme, että pääsemme kallion sisään nopeasti ja valtatien liikennettä häiritsemättä Nääshallin huoltoyhteyden kautta. Jos olisimme pitäytyneet alkuperäisessä suunnitelmassa, olisimme nyt maaliskuussa vasta aloittamassa työtunnelin louhimista. Nyt olemme kuitenkin tehneet tunnelia jo noin 200 metriä, säästöt ovat merkittäviä."

"Rahalle saadaan arvoa", tiivistää Mulari.

Allianssissa innovaatiot saadaan vietyä käytäntöön, koska tilaaja, rakentaja ja suunnittelija istuvat saman pöydän ääressä − kahvitunnillakin. Myös allianssin sopimusmalli edesauttaa tavoitteiden saavuttamista: "Hankkeessa joko kaikki voittavat tai häviävät, joten sopimus ohjaa tehokkaasti toimimaan yhdessä", Mulari summaa.