Skip to main content

BIM betonielementtien valmistuksessa

BIM betonielementtien valmistuksessa

Strängbetong

Rakennuksen tietomallinnuksen (Building Information Modeling eli BIM) käyttöönotto Strängbetongissa on kestänyt kaksi vuotta. – Alussa kamppailimme helppojenkin projektien kanssa, mutta nyt onnistumme vaikeimmissakin, kertoo kehitysinsinööri Tobias Svenberg. 

Swedbank-areena tietomalliSwedbank-areena Tukholman Solnassa on Ruotsin uusi kansainväliset mitat täyttävä jalkapallostadion. Areenaan tulee 77 000 neliömetriä katsomo- ja lattiaelementtejä, ja sen avajaiset on suunniteltu vuodelle 2012. Projektiin on osallistunut 12 kokopäiväistä suunnittelijaa, joiden tehtävänä on ollut laatia areenasta tarkka kolmiulotteinen tietomalli satoine referenssimalleineen ja tuhansine piirustuksineen.

Huolella ja kiirehtimättä

-Yrityksillä on usein epärealistiset odotukset tietomallinnuksen soveltamisesta prosesseihinsa, toteaa Tobias Svenberg. -Monet suunnittelijat ovat kokeneita AutoCAD-käyttäjiä ja odottavat Tekla Structuresin käytön olevan yhtä nopeaa heti ensimmäisestä käyttökerrasta alkaen. Rakennuksen tietomallinnuksen hyödyntäminen prosessina vie kuitenkin aikaa ja edellyttää omistautumista, sillä se ei ole pelkkää mallien laatimista. Meillä kaksi järjestelmäkehittäjää työskenteli päätoimisesti kaksi vuotta, ennen kuin saavutimme nykytilanteen. Yrityksen standardien, suunnitteluohjeiden, liitosten, piirustusten ja materiaalien integroiminen ohjelmistoympäristöön vie aikaa, ja siihen tarvitaan paljon yrityksen omaa ohjelmistokehitystä. Lopputulos on kuitenkin ehdottomasti kovan työn arvoinen.

Swedbank-areena tietomalli -On erittäin tärkeää, että perusasiat ovat kunnossa, kertoo Tobias.
-Standardien ja ohjeiden lisäksi tarvitaan myös apuohjelmia ja työkaluja yleisten liitosten, detaljien ja raudoitusten luontiin sekä linkki EPR-järjestelmään. Näiden perusasioiden jälkeen keskitytään piirustusten automatisointiin. Ensimmäisten projektien on hyvä olla helppoja ja elementeiltään yksinkertaisia. Laadi rutiinit, keskity kokonaisuuden mallinnukseen, kouluta työmaan johtaja mallin käyttöön ja pidä malli työmaalla saatavilla. Kaikki tämä kannattaa!

Laatu ja suunnitelman havainnollisuus

-Hitaasta alusta huolimatta Tekla Structuresin käyttö on todella parantanut suunnittelun laatua sitä hyödyntäneissä projekteissa Strängbetongilla, Svenberg jatkaa. - Uskon, että 3D-mallien tai myös aika-aspektin suunnitelmaan lisäävien 4D-mallien käyttäminen auttaa suunnittelijoitamme ymmärtämään projektia entistä paremmin. 3D-työskentelyllä saadaan aikaan parempia ratkaisuja, sillä monet mahdollisesti suuret ongelmat voidaan havaita jo ennen kuin niistä tulee suuria ongelmia. Kaiken kaikkiaan virheitä esiintyy vähemmän ja kaikki sopii paremmin yhteen. Jatkossa haluamme hyödyntää tietomallinnuksen koko potentiaalia.

-Hankkeitamme ymmärretään nyt entistä paremmin yrityksen kaikilla osastoilla, sanoo Svenberg. - 3D-mallinnuksesta on hyötyä esimerkiksi tarjouskilpailuissa, sillä yksityiskohtainen mutta helppotajuinen malli antaa asiakkaille selkeän kuvan kohteesta. Myyntiedustajamme käyttävät 3D-mallia mielellään myyntiesittelyissään ja suunnittelijat hyödyntävät sitä projektipalavereissa. Tekla-malleja on käytössä myös rakennustyömaillamme, missä niiden vastaanotto on ollut oikein hyvä.

Integraatio ERP-järjestelmään

Swedbank-areena Tukholman Solnassa -On erittäin tärkeää linkittää mallinnusohjelmisto yrityksen toiminnanohjausjärjestelmään (ERP), jotta projektityöskentely olisi tehokasta, sanoo Svenberg. -Integraation tarkoitus on tehostaa prosessia, poistaa virheet, joita syntyy tietoja käsin syötettäessä sekä säästää aikaa, joka muuten kuluisi manuaaliseen työhön. ERP-integraatio mahdollistaa automaattisen kustannuslaskennan tarjousvaiheessa, ja toiminnanohjausjärjestelmästä suoraan tietomalliin tuotujen statustietojen avulla aika-aspektin sisältävän 4D-työskentelyn. Siirrettäviin tietoihin kuuluvat piirustusten valmistuminen ja osatuotannon sekä toimitusten ja kokoonpanon tila päivämäärineen. Näin eri vaiheita voidaan tarkastella ja vertailla mallin avulla.

-Kun malliin lisätään elementtejä, hyödynnämme sovellusta, joka kokoaa tietoa tuotetietokannasta (ddb2) ja ERP-järjestelmästä (iNetto). Luotavaan elementtiin liitetään attribuuttitietoja, joita käytetään myöhemmässä vaiheessa siirrettäessä tietoja edestakaisin ERP-järjestelmästä. Sama pätee myös perustuksiin, raudoituksiin ja niin edelleen. Kun elementti on valmis, sen tiedot ladataan tietokantaan ja edelleen ERP-järjestelmään esimerkiksi haka- ja tartuntateräksen esitilausten käsittelyä varten. Integraation pääasiallinen tarkoitus on siirtää elementit suunnittelusta tuotantoon ERP-järjestelmän sisällä, Svenberg selittää

Teklasta tuli kaikkien suosikki

Swedbank-areena tietomalli

-Tekla Structures Model Reviewer on erittäin hyödyllinen työkalu. Tekla on nyt suunnittelijoidemme suosikkiohjelmisto, kertoo Tobias Svenberg. -Yrityksemme muut osastot kyselevät jatkuvasti, voisivatko nekin käyttää malleja.

Tekla Open API™ mahdollistaa Strängbetongin oman tehokkaan ohjelmistokehityksen. -API-ohjelmointirajapinnan avulla pyrimme automatisoimaan suuren osan suunnittelutyötä, kuten toistuvien osien mallinnuksen, kaikkien vakioelementtien elementtipiirustukset ja joissakin tapauksissa koko rakennuksen luonnin, kuten Strängbetong Bashallenin tapauksessa. Pyrimme myös tehostamaan integraatiota ERP-järjestelmäämme. Joissakin tapauksissa olemme Tekla Open API:n ansiosta pystyneet yksinkertaisten elementtipiirustusten avulla jo luomaan automaattisia piirustuksia. Itse uskon Tekla Open API:n tarjoamiin mahdollisuuksiin, ja AB Strängbetong onkin jo hyödyntänyt rajapintaa laajasti Tekla Structuresin käyttöönotossa, toteaa Svenberg.
Tekla Structuresin käyttö lisääntyy myös yrityksen muilla osastoilla. -Mallin tulisi olla luonteva osa päivittäistä toimintaamme kaikissa projektiin liittyvissä kysymyksissä, ainakin projektin ja rakennustyömaan hallinnassa, tuotannossa ja tuotannon suunnittelussa. Tämä on tavoitteemme, jatkaa Svenberg.

AB Strängbetong

strängbetong logoSträngbetong on Ruotsin johtava betonielementtirakennusjärjestelmien valmistaja. Valmistamalla kaikki elementit tehtaassa ja kokoamalla ne rakennustyömaalla Strängbetong pystyy lyhyessä ajassa toimittamaan vakaan, kestävän, tiiviin ja lämmön pitävän rakennuksen. Asiakkaan etuja ovat esimerkiksi kokonaistaloudellisuus, turvallisuus, ympäristötehokkuus sekä arkkitehtoninen laatu. Strängbetongilla on noin 1 000 työntekijää, ja sen liikevaihto on lähes 200 miljoonaa euroa. Yrityksellä on kahdeksan tuotantolaitosta ja toimistoa viidellä paikkakunnalla Ruotsissa, ja sen pääkonttori sijaitsee Tukholmassa. Lisätietoja on osoitteessa www.strangbetong.se

consolisAB Strängbetong kuuluu Consolis-konserniin, joka on Euroopan johtavia betonielementtien valmistajia ja kokonaisvaltaisten rakennusprojektiratkaisujen toimittaja. Konsernilla on tuotantolaitoksia 20 maassa, yli 8 000 työntekijää ja yli 1 miljardin euron vuotuinen liikevaihto. Lisätietoja on osoitteessa www.consolis.com