Skip to main content

Merikeskus Vellamo

Merikeskus Vellamo otkan vanhassa satamassaKotkan kaupungin tilaama Merikeskus Vellamo valmistui Kotkan vanhaan satamaan vuoden 2007 lopussa. Kaksi museota majoittava keskus on näyttävä maamerkki, joka luo mielikuvan meren aalloista. Sen on suunnitellut Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki.

Rakennuksen runko nousee projektinjohtourakoitsija Lemcon Oy:n pystytysaikataulun sisältävän 4D-tuotemallin avulla, jonka pohjana on Insinööritoimisto Magnus Malmberg Oy:n Tekla Structures -ohjelmalla tekemä rakennemalli.

Tiukka aikataulu edellyttää tehokkaita ratkaisuja

Merikeskus Vellamon geometrisesti vaativan teräsrungon ja siihen kiinnittyvien liittorakenteiden pystytysaikataulu oli erityisen tiukka, koska hankkeen alkuperäinen kustannusarvio ylittyi ja lisärahoitustarve viivästytti töiden aloitusta. Yli 2000 tonnin teräsrunko on suunniteltu, valmistettu ja pystytetty alle puolessa vuodessa.

Projektinjohtomalliin päädyttiin, koska hankkeessa on poikkeuksellisen paljon mutkikkaita rakenteitaProjektinjohtomalliin päädyttiin, koska hankkeessa on poikkeuksellisen paljon mutkikkaita rakenteita, joiden yksityiskohtainen toteuttaminen vaatii lisäideointia töiden ollessa jo käynnissä. Tehokkaasti visualisoiva tuotemalli on erinomainen apuväline asennusten suunnitteluun. Vellamon kattorakenteet koostuvat useista, harvinaisen monimuotoisista rakenneratkaisuista, joista on mallinnettu esimerkiksi kuorilaatat, pellit ja ontelot.

-Tuotemallin avulla runkorakenteiden tarkastelu ja asennusten suunnittelu oli 2D-suunnitelmiin verrattuna paljon tehokkaampaa, koska näin monimuotoisen rungon asennuksen hahmotus pelkästään 2D-suunnitelmista on vaikeaa, kertoo projekti-insinööri Teemu Nivell Lemconilta. -Liitosdetaljien tarkastelu mallista toi rakentamiseen paljonenemmän tietoa kuin piirustusnipun selaaminen, hän lisää.

Työsuunnittelu nopeammaksi

Työsuunnittelu, esimerkiksi asennusjärjestyksen suunnittelu, on tuotemallin avulla nopeampaa kuin 2D paperikuvista katsomalla-Työsuunnittelu, esimerkiksi asennusjärjestyksen suunnittelu, on tuotemallin avulla nopeampaa kuin 2D paperikuvista katsomalla – varsinkin näin geometrisesti vaativassa rakennuksessa, täydentää Lemconin projekti-insinööri Matti Partanen

-Vellamon kaltaisessa kohteessa teräsrakennekuvien määrä on valtava, mutta mallin avulla on helppo löytää tietyn osan konepajakuvat siihen tarkoitetulla toiminnolla. Mallin avulla on helppo tehdä myös luettelo tietyn lohkon tai osan elementeistä ja näin suunnitella koko rakentamisen ketju – suunnittelu, valmistus, toimitus ja asennusjärjestys. Luetteloon saadaan kaikki tarvittavat tiedot yksittäisistä elementeistä, kuten paino, profiilin mitat ja asennusnumero. Lisäksi luetteloon voidaan lisätä suunniteltu asennusaikataulu, jolloin konepajan logistiikan ja tuotannon suunnittelu on nopeampaa kuin 2D-kuvia selaamalla.

Rakennemalli pohjana 4D-mallinnukselle

Rakennemalli pohjana 4D-mallinnukselleRakennesuunnittelijana toimineen Insinööritoimisto Magnus Malmberg Oy:n Tekla Structures -ohjelmalla tekemä 3D-rakennemalli toimi lähtötietona projektijohtourakoitsijan 4D-mallille, johon liitettiin suunnittelu- ja asennusaikataulutiedot ja joka sisälsi kaiken runkorakenteiden valmistukseen ja asennukseen tarvittavan teknisen tiedon. Myös rungon toimittaneen konepajan, H-Steel Oy:n, tuotantoaikataulu linkitettiin samaan runkomalliin. Työmaa pysyi näin ajan tasalla suunnittelun ja valmistuksen vaiheista.
Merikeskus Vellamo- Mallin käyttö vähentää tarkistustyötä työmaalla, antaa tietoa mahdollisista häiriöistä etukäteen ja tehostaa aikataulusuunnittelua sekä -ohjausta, kuvaa Matti Partanen. Yksityiskohtaista rakennusosatietoa sisältävää tuotemallia voivat projektinjohdon lisäksi hyödyntää muutkin projektiosapuolet, kuten tässä projektissa rungon toimittanut konepaja H-Steel Oy.
 
Mallinnuksessa avustaneen Teklan Building and Construction -liiketoiminta-alueen urakoitsijapuolen tuotepäällikkö Jukka Suomen mukaan “toimiva tuotemalli on kuin sinfoniaorkesterin partituuri – se ohjaa koko orkesterin toimintaa ja varmistaa pysymisen yhteisessä sävelessä”.

Tulevaisuudessa rakennustiedon mallinnusta voidaan käyttää yhä enemmän ja yhä pidemmälle rakennusprojektien toteutuksessa ja hallinnassa, asennustöiden ajoituksessa, rungon pystytyksessä, talotekniikassa ja jopa kiinteistön ylläpidossa. Mahdollisuuksia on monia, ja alalla uskotaan mallinnuksen vakiintuvan lähivuosina yleiseksi käytännöksi.