Terms and Conditions

Trimble Solutions Corporations Vilkår for brug af tjenester

1.1    Velkommen til Onlinetjenesten leveret af Trimble Solutions Corporation.

1.2    Ved at markere "I agree"-feltet eller klikke på accept-knappen, når du opretter din Tekla konto eller din Trimble E&P-konto, accepterer du at indgå en bindende aftale med Trimble Solutions Corporation, og du accepterer, at din adgang til og brug af Onlinetjenesten eller en hvilken som helst del deraf er underlagt disse vilkår for tjeneste.

1.3    Til formålene i disse vilkår for tjenester:

​"Indhold" betyder alle data og oplysninger, der gøres tilgængelige af brugere på Onlinetjenesten, herunder, men ikke begrænset til, enhver kommunikation (inklusive chattekst, private beskeder, indlæg på diskussionsforum), brugermanualer og anden dokumentation, billeder, videoer og andre audiovisuelle materialer og software.

“Tekla account” og “Trimble E&P-konto” betyder den onlinekonto eller de onlinekonti, du har oprettet til din brug af onlinetjenesten.

“Onlinetjenestee” betyder det online, webbaserede program og de platformtjenester, der gøres tilgængelige via websteder registreret til Trimble Solutions Corporation.

“Trimble” betyder Trimble Solutions Corporation med hovedsæde Metsänpojankuja 1, FIN-02130 Espoo, Finland, og dets affilierede virksomheder.

"Vilkår for tjenester" betyder disse vilkår for tjeneste, der udgør hele aftalen mellem dig Trimble og dig vedrørende brug af Onlinetjenesten.

"Brugere" betyder enhver brug af Onlinetjenesten.

“Dig” betyder den person, der opnår adgang til eller bruger Onlinetjenesten eller den virksomhed eller juridiske enhed på vegne af hvem nævnte person opnår adgang til eller bruger Onlinetjenesten, alt efter hvad der er relevant.

1.4    Trimble kan fra tid til anden ændre disse vilkår for tjeneste. Før du fortsætter med at bruge Onlinetjenesten, skal du acceptere sådanne ændrede vilkår for tjeneste. 

1.5    Din brug af Onlinetjenesten er derudover underlagt (i) Trimbles Meddelelse til beskyttelse af personlige oplysninger og (ii) såfremt det er relevant politikker og vejledninger vedrørende tjenestespecifik brug, som Trimble fra tid til anden offentliggør og gør tilgængelige i de relevante onlinetjenester, der alle er inkorporeret heri som reference. Du kan se de aktuelle versioner af Trimbles Meddelelse til beskyttelse af personlige oplysninger her. Ved at bruge onlinetjenesten accepterer du, at Trimble har ret til at behandle, gemme og overføre dine personlige oplysninger i overensstemmelse med Trimbles Meddelelse til beskyttelse af personlige oplysninger.

 

2  Din konto og brug af onlinetjenesten

2.1    Du kan få adgang til din Tekla account og Trimble E&P-konto med dit bruger-id og din adgangskode ("legitimationsoplysninger"). Dine legitimationsoplysninger er udelukkende til dit eget brug. Du er ansvarlig for at holde dine legitimationsoplysninger fortrolige, og du bærer det fulde ansvar for enhver brug af din Tekla account eller Trimble E&P-konto med dine legitimationsoplysninger, uanset om du har autoriseret en sådan adgang eller ej. Det er dit ansvar at tage de nødvendige forholdsregler med hensyn til dine legitimationsoplysninger og øjeblikkeligt underrette Trimble om eventuel tab eller uautoriseret offentliggørelse af dine legitimationsoplysninger.

2.2    Adgang til og brug af onlinetjenesten og det indhold, der gøre tilgængeligt af brugere i onlinetjenesten, uanset om det ser via din Tekla account eller Trimble E&P-konto eller på anden vis, er underlagt disse vilkår for tjeneste, inklusive at se, dele eller svare på kommunikation samt overføre og hente indhold. Onlinetjenesten tilbyder offentlige fællesskabsfora og private beskeder. Du kan være opmærksom på, at alle oplysninger, du afgiver i disse områder, kan blive læst, indsamlet og brugt af andre, der har adgang til dem. Når du bruger din Tekla account eller Trimble E&P-konto og onlinetjenesten, skal du overholde alle gældende love, inklusive, men ikke begrænset til, de, der vedrører eksportkontrol.

2.3    Du forstår, at Trimble kan bruge og behandle dine personlige oplysninger tilknyttet til din konto som beskrevet i Trimbles Meddelelse vedrørende beskyttelse af personlige oplysninger.

 

3 Indhold, immaterialret og licens til at bruge onlinetjenesten

3.1    Du eller en tredjepart repræsenteret af dig, alt efter hvad der er relevant, kan opretholde ejerskab af alle immaterialrettigheder til indhold, du indsender til onlinetjenesten i henhold til de rettigheder, der er tilheldt ifølge afsnit 3.3 herunder. Adgang til og deling af dit indhold og dine oplysninger forbliver til alle tider under din kontrol, som muliggjort af onlinetjenesten fra tid til anden.

3.2    Du alene er ansvarlig for det indhold, du deler på, via eller i forbindelse med onlinetjenesten, og som du afgiver til andre brugere, inklusive dine interaktioner med andre brugere (inklusive private beskeder). Ved at indsende indtil til onlinetjenesten indestår og garanterer du for, at (i) du har ret til dette og tildeler licenser til nævnte indhold som beskrevet i disse vilkår for tjeneste; (ii) indsendelse af nævnte indhold ikke krænker tredjeparts immaterialret, at (iii) indholdet ikke indeholder vira eller andre skadelige materialer, og (iv) din offentliggørelse af indholdet ikke overtræder nogen forpligtelser vedrørende fortrolighed, som du har overfor Trimble Solutions eller en tredjepart, og (v) du anerkender og accepterer, at alle dine personlige oplysninger i nævnte indhold til enhver tid vil blive behandlet af Trimble i overensstemmelse med deres Meddelelse vedrørende beskyttelse af personlige oplysninger.

3.3    Du tildeler Trimble en ikke-eksklusiv, evig, uigenkaldelig, verdensomspændende, afgiftsfri underlicensérbar og overdragelig licens til at bruge, reproducere, oprette afledte arbejder fra, distribuere, modificere, offentligt udføre og vise dit indhold med det formål at tilgængeliggøre, vise, distribuere og promovere onlinetjenesten og med det formål at udvikle onlinetjenesten og andre af Trimbles softwareprodukter og relaterede tjenester yderligere.

3.4    Du forstår, at indsendelse af dit indhold er frivilligt og kan eksponere dit indhold, med undtagelse af private beskeder, til offentlig visning på en ikke-fortrolig måde. Du tildeler Trimble og alle brugere af onlinetjenesten en evig, uigenkaldelig, verdensomspændende, afgiftsfri licens til at se dit indhold og bruge nævnte indhold, som aktiveret af onlinetjenesten fra tid til anden, og som tilladt i henhold til disse vilkår for tjeneste. Du forstår, at nævnte licens ikke bortfalder ved ophør eller annullering af din Tekla account, Trimble E&P-konto og din brug af onlinetjenesten af nogen årsag.

3.5    I henhold til disse vilkår for tjeneste modtager hverken du eller en tredjepart kompensation for nogen brug af dit indhold, uanset om denne brug er tilsigtet eller utilsigtet.

3.6    Du fritager og frigør hermed uigenkadeligt og for evigt Trimble fra ethvert søgsmål, krav, skader, ansvar og fordringer, det være sig ufravigeligt eller betinget af enhver art, som du har nu eller herefter imod Trimble eller dets efterfølger og tildeler med hensyn til dit indhold og enhver brug af dit indhold i overensstemmelse med disse vilkår for tjeneste.

3.7    Du har ikke ret til at bruge, reproducere, oprette afledte arbejder fra, distribuere, offentligt udføre og offentligt vise indhold indsendt af andre brugere, undtagen hvor dette er tilladt i henhold til disse vilkår for tjeneste eller ejeren af nævnte indhold.

3.8    Du må ikke kopiere personlige data fra eller bruge personlige data, der er gjort tilgængelige på onlinetjenesten, undtagen hvor dette specifikt er tilladt i onlinetjenesten, f.eks. af brugere, der abonnerer på dit indhold.

3.9    Du må ikke fjerne eller ændre branding, logoer eller oplysninger om copyright i noget indhold, der er gjort tilgængeligt i onlinetjenesten.

3.10    Samtlige og alle immaterialrettigheder i onlinetjenesten, inklusive enhver software, grafik, brugergrænseflade og audiovisuelt indhold, skal forblive overdraget til Trimble og Trimbles tredjepartslicensgivere. Onlinetjenesten er beskyttet af lov om ophavsret og internationale traktater. 

​3.11    Trimble tildeler dig en ikke-eksklusiv, ikke uigenkaldelig og begrænset ret til at bruge onlinetjenesten og indholdet, udelukkende i overensstemmelse med disse vilkår for tjeneste og yderligere vilkår, der gælder for sådant indhold, om nogen, til intern brug i din virksomhed eller din personlige brug. Du forstår, at brugen af onlinetjenesten kan være underlagt et separat gebyr, som oplyst af Trimble fra tid til anden. Undtagen hvor dette er tilladt i henhold til disse vilkår for tjeneste, har du ikke ret til at ændre, tilpasse, oversætte eller foretage reverse engineering på nogen del af onlinetjenesten eller noget indhold, der er tilgængeligt på onlinetjenesten, og du har ikke ret til at indeksere eller samle nogen del af onlinetjenesten (uanset om det sker manuelt eller ved hjælp af robot, spider eller anden enhed). Intet i disse vilkår for tjeneste vil blive tolket, som om du tildeles ejendomsretten til onlinetjenesten eller noget indhold, der er tilgængeligt på onlinetjenesten, eller til nogen opfindelse eller noget patent, nogen copyright, noget varemærke eller anden immaterialeret, der er udstedt eller muligvis bliver udstedt til onlinetjenesten eller noget indhold, der er tilgængeligt på onlinetjenesten.

 

​4 Etiske regler

4.1    Trimble har ret til, men er ikke forpligtet til, at fjerne eller blokere indhold fra onlinetjenesten, som Trimble efter eget skøn finder krænker disse vilkår for tjeneste, er ulovligt, stødende, truende, injurierende, ærekrændende, uanstændigt eller på anden vis anstødeligt, eller som krænker Trimbles eller enhver tredjeparts immaterialret, eller som er ødelæggende for onlinetjenestens kvalitet. Trimble har også ret til, men er ikke forpligtet til, at begrænse eller ophæve enhver en Tekla account eller Trimble E&P-konto tilhørende enhver bruger, der indsender sådant indhold eller medvirker til en sådan adfærd.

4.2    Du må ikke vise onlinetjenesten til at vise, gemme, behandle eller sende eller tillade brug af onlinetjenesten til at vise, gemme, behandle eller sende:

     a.      Materiale, der krænker eller uretmæssigt tilegner sig tredjeparts immaterialret eller ejendomsret.

     b.      Materiale, der overtræder en tredjeparts adgangsrettigheder.

     c.      Materiale, der overtræder gældende lov.

     d.      Stærkt blasfemisk materiale.

     e.      Hade-relateret eller voldeligt materiale.

     f.       Materiale, der opfordrer til racemæssig eller etnisk intolerance.

     g.      Materiale, der er tiltænkt til at opfordre til eller fremme computerhacking eller -cracking.

     h.      Ulovlig software.

     i.       Skadelig kode, såsom vira, orme, tidsindstillede bomber, trojanske heste eller anden ødelæggende eller skadelig kode, filer, scripts, agenter eller programmer, eller

     j.       Andet materiale, der overtræder eller opfordrer til handling, der overtræder, enhver straffelov, enhver gældende lov eller enhver tredjeparts rettigheder.

 

4.3        Du må ikke bruge, og du må ikke tillade at nogen tredjepart bruger, onlinetjenesten til at:

​a.      Generere eller give anledning til uopfordret, kommerciel mail (spam). Sådan forbudt aktivitet inkluderer, men er ikke begrænset til:

     i.                 Afsendelse af mail, der overtræder CAN-SPAM Act eller anden gældende lov vedrørende bekæmpelse af spam.

     ii.                Imitere eller give sig ud for at være en anden person eller vedkommendes mailadresse eller oprette falske konti med det formål at sende spam.

     iii.               udføre datamining eller indsamle data fra noget websted (inklusive nogen onlinetjeneste) til at finde mailadresser eller andre oplysninger om brugerkonto.

     iv.              sende uautoriseret mail via åbne tredjepartsservere og

     v.               sende mail til brugere, der har anmodet om at blive fjernet fra en mailingliste.

b.      Sende, overføre, distribuere eller sprede, eller tilbyde at gøre det samme med hensyn til, ulovligt, injurierende, chikanerende, seksuelt krænkende, svigagtig, krænkende, uanstændigt eller på anden vis anstødeligt materiale.

     c.      Bevidst distribuere vira, orme, mangler, trojanske heste, ødelagte filer, spøg eller andre elementer af destruktiv eller vildledende natur.

     d.      Udføre eller videresende pyramidespil og lignende.

     e.      Deltage i phishing.

     f.       Sende materiale, der kan være skadelig for mindreårige.

     g.      Udgive sig for at være en anden (via brug af en mailadresse eller andet) eller på anden vis give et forkert billede af sig selv eller kilden til en mail.

     h.      Bruge onlinetjenesten til at overtræde andres rettigheder (f.eks. privatlivsrettigheder eller publicity).

     i.       Fremme eller opfordre til ulovlig aktivitet.

     j.       Gribe ind i andre brugeres glæde ved onlinetjenesten.

     k.      Bruge onlinetjenesten i forbindelse med ulovlig fildeling kolleger imellem.

     l.       Bruge onlinetjenesten til at deltage i eller promovere spil eller drive en spiltjeneste.

     m.     Bruge onlinetjenesten til at sælge, distribuere eller eksportere receptpligtig medicin eller andre kontrollerede stoffer.;

     n.      Bruge onlinetjenesten til at sælge, distribuere eller promovere udstyr til injektion af lægemidler.

     o.      Bruge onlinetjenesten til at opnå adgang til en anden tjeneste eller et andet websted på en måde, der overtræder vilkårene for brug af eller adgang til en sådan tjeneste eller et sådant websted.

 

4.4    Du forstår, at Trimble ikke kan og ikke er forpligtet til at gennemgå eller kontrollere noget indnhold indsendt til onlinetjenesten af brugere, og at Trimble ikke kan garantere nøjagtigheden, integriteten og kvaliteten af noget indhold. Du accepterer, at din brug af indholdet, uanset om det sker ved at downloade fra onlinetjenesten eller på anden vis, er for egen risiko, og Trimble påtager sig under ingen omstændigheder ansvar for noget indhold, tab eller nogen skade af nogen art, der opstår som et resultat af din brug af noget indhold.

4.5                      Hvis du ønsker at rapportere indhold, der er ulovligt, stødende eller på anden vis anstødeligt, som er et brud på Vilkår for tjeneste eller guidelines til Trimble-fællesskabet eller indhold, som du mener krænker dine eller en tredjeparts immateriale rettigheder, så kan du sende en meddelelse direkte til webmaster@tekla.com or tekla.legal@trimble.com.

4.6                      Trimble vil tage rimelige tiltag til at svare på meddelelser vedrørende krænkelser indsendt til førnævnte adresse og tage sådanne tiltag, som Trimble efter eget skøn anser for passende til at fjerne krænkende indhold og til at standse og forhindre enhver krænkelse.

​5 Annullering og ophør

5.1    Trimble kan efter eget skøn og uden forudgående varsel annullere eller opsige din Tekla account eller Trimble E&P-konto og fjerne og kassere alt indhold, som du har indsendt til onlinetjenesten, såfremt du overtræder disse vilkår for tjeneste eller guideline til fællesskabet eller på grund af manglende brug af din Tekla account eller Trimble E&P-konto. Såfremt din konto opsiges, opsiges din aftale vedrørende onlinetjenesten automatisk.

5.2    Trimble kan til enhver tid med eller uden varsel efter eget skøn afbryde onlinetjenesten eller enhver del deraf. Som følge deraf kan du ligeledes til enhver tid afbryde din brug af onlinetjenesten og din Tekla account eller Trimble E&P-konto ved at sende en meddelelse til webmaster@tekla.com.

5.3    Når din Tekla account eller Trimble E&P-konto er opsagt af en hvilken som helst årsag, har du ikke længere adgang til din Tekla account eller Trimble E&P-konto, og dine oplysninger og indholdet på din Tekla account, Trimble E&P-konto og i onlinetjenesten kan blive slettet af Trimble. Uagtet ovenstående vil Trimble gøre rimelige forsøg på at slette eller deaktivere dit indhold efter skriftlig anmodning fra dig. Du alene er ansvarlig for at tage backup af dit indhold, og Trimble vil under ingen omstændigheder være ansvarlig for indhold eller oplysninger, der slettes, går tabt eller bliver ødelagt i forbindelse med onlinetjenesten eller annullering eller opsigelse af din Tekla account eller Trimble E&P-konto.

6  Generelle vilkår

6.1    Disse vilkår for tjeneste forbliver gældende og i kraft under din brug af onlinetjenesten. Enhver bestemmelse i disse vilkår for tjeneste, der indirekte er tiltænkt at forblive gældende efter ophør eller opsigelse af din brug af onlinetjenesten (inklusive, men ikke begrænset til, din tildeling af licens til dit indhold) bortfalder ikke ved sådan ophør eller opsigelse af nogen årsag.

6.2    Du vil forsvare, kompensere og skadesløsholde Trimble, dets affilierede virksomheder og deres respektive medarbejdere og fuldmagtsgivere fra og imod ethvert krav, ansvar (inklusive forlig og kendelser) eller udgifter (inklusive rimelige advokatsalærer, omkostninger og retsudgifter), der opstår som følge af ethvert krav eller fordring fra en tredjepart, der er relateret til (i) din brug af onlinetjenesten, (ii) et krav om, at din brug af onlinetjenesten krænker en tredjeparts immaterialrettigheder eller (iii) ethvert brud på disse vilkår for tjeneste eller guidelines til fællesskabet.

6.3     I HENHOLD TIL OBLIGATORISKE BESTEMMELSER I GÆLDENDE LOV LEVERES ONLINETJENESTEN "SOM DEN ER OG FOREFINDES", UDEN NOGEN INDESTÅELSER ELLER GARANTIER AF NOGEN ART, DET VÆRE SIG UDTRYKKELIGT, IMPLICITTE ELLER LOVBESTEMTE, VEDRØRENDE ONLINETJENESTEN ELLER NØJAGTIGHEDEN ELLER FULDSTÆNDIGHEDEN AF OPLYSNINGER, INDHOLD, MATERIALER ELLER PRODUKTER INDEHOLDT I ELLER GJORT TILGÆNGELIGE I ONLINETJENESTEN, INKLUSIVE, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, GARANTIER VEDRØRENDE SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-KRÆNKELSE ELLER GARANTIER, DER PÅ ANDEN VIS ER UNDERFORSTÅET IFØLGE VEDTÆGT ELLER HANDELSSÆDVANE. SPECIFIKT GARANTERER TRIMBLE IKKE, AT ONLINETJENESTEN VIL VÆRE TILGÆNGELIG TIL ENHVER TID ELLER FRA EN GIVEN PLACERING, VIL VÆRE SIKKER ELLER FRI FOR FEJL, AT MANGLER VIL BLIVE RETTET ELLER AT ONLINETJENESTEN ER FRI FOR VIRA ELLER ANDRE POTENTIELT SKADELIGE KOMPONENTER. INGEN RÅDGIVNING ELLER OPLYSNINGER, DET VÆRE SIG MUNDTLIGE ELLER SKRIFTLIGE, INDHENTET FRA TRIMBLE ELLER ONLINETJENESTEN SKAL UDGØRE EN GARANTI, DER IKKE UDTRYKKELIGT ER ANFØRT I DISSE VILKÅR FOR TJENESTE.

6.4    I DET STØRST MULIGE OMFANG TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOV FRASKRIVER TRIMBLE SIG ANSVAR MED HENSYN TIL TAB AF OMSÆTNING, TAB AF INDTÆGT, TAB AF PRODUKTION, TAB AF DATA ELLER TAB AF BRUG OG ENHVER TYPE AF DIREKTE, INDIREKTE, HÆNDELIGE, SÆRLIGE, FØDERALE ELLER DERAF FØLGENDE TAB OG SKADER, UANSET OM DET ER I ET SAGSANLÆG VEDRØRENDE ELLER OPSTÅR SOM FØLGE AF BRUD PÅ KONTRAKT, SKADEVOLDENDE HANDLING (INKLUSIVE UAGTSOMHED), SKADESERSTATNING ELLER OBJEKTIVT ANSVAR, OG UANSET OM ENHVER AF PARTERNE ER ADVISERET OM ELLER VIDENDE OM MULIGHEDEN FOR, EKSISTENSEN AF ELLER BESKAFFENHEDEN AF SÅDANNE KRAV.

IDET VISSE JURISDIKTIONER MULIGVIS IKKE TILLADER VISSE GARANTIER ELLER BEGRÆNSNING AF ANSVAR, GÆLDER OVENSTÅENDE MULIGVIS IKKE FOR DIG. I ET SÅDANT TILFÆLDE ER TRIMBLES TOTALE, SAMLEDE ANSVAR FOR ENHVER SKADE OG OMKOSTNING, DER OPSTÅR SOM FØLGE AF ELLER RELATERER TIL DISSE VILKÅR FOR TJENESTE OG ONLINETJENESTEN, BEGRÆNSET I DET STØRSTE MULIGE OMFANG TILLADT I HENHOLD TIL LOVGIVNINGEN, ELLER TIL HALVREDS EURO (50 €), ALT EFTER, HVAD DER ER LAVEST.

6.5    Betingelserne, gyldigheden og fuldbyrdelsen af disse vilkår for tjeneste er underlagt og fortolket i overensstemmelse med lovgivningen i Finland uden hensyntagen til konflikt mellem lovprincipper. Enhver tvist, der opstår fra eller relaterer til disse vilkår for tjeneste, skal indsendes til den eneste jurisdiktion i en domstol i en kompetent jurisdiktion i Finland.

6.6    Uanset det foregående er intet i disse vilkår for tjeneste tiltænkt som en begrænsning af dine rettigheder som forbruger under de ufravigelige bestemmelser i den gældende lovgivning.

6.7    Såfremt en hvilken som helst domstol eller et administrativt organ i en kompetent jurisdiktion finder, at en hvilken som helst bestemmelse i disse vilkår for tjeneste er ugyldige eller ikke kan håndhæves, har ugyldigheden af eller den manglende mulighed for håndhævelse af nævnte bestemmelse ingen indflydelse på nogen andre bestemmelser i disse vilkår for tjeneste, og alle bestemmelser, der ikke påvirkes af sådan ugyldighed eller manglende mulighed for håndhævelse, forbliver gældende og i kraft.

​6.8    Onlinetjenesten eller dele deraf kan være underlagt og eksportkontrolbegrænsninger. Du accepterer at overholde alle gældende embargo og eksportkontrollovgivninger og -regulativer, især de fra USA og Den Europæiske Union, der fra tid til anden er i kraft.

Trimble Solutions Corporation, April 2016