Alle tjenester

Her kan du finde alle Teklas serviceydelser og tjenester – kontakt os for at få mere at vide om tilgængelighed, og hvilke serviceydelser der opfylder dine behov.

Serviceydelser

Uddannelse

Vi opfylder alle uddannelsesbehov i relation til vores løsninger ved at afholde dels generelle kurser og dels kundespecifikke kurser for systemadministratorer og professionelle slutbrugere.

På vores veldefinerede uddannelseskurser kan du udnytte systemets fulde potentiale:

  • Efter systemimplementeringsfasen undervises nøglebrugere i produktets samlede funktionalitet, og alle systembrugere undervises i de specifikke funktioner, de skal bruge i deres arbejde.
  • Hver gang der sker skift i systembrugere og nye brugere har behov for uddannelse.
  • Når der føjes ny funktionalitet til systemet pga. versionsopgraderinger eller særlige kundekrav.
  • Generelle og tilpassede kurser kan arrangeres enten hos kunden eller hos Tekla.

Tekla Warehouse

Tekla Warehouse is a free, global BIM storage of Tekla Structures add-ons, libraries and templates. It offers an easy, convenient way to produce high quality models efficiently. Tekla Warehouse includes applications, custom components, parts, profiles, materials like steel and concrete grades, rebars, meshes, shapes and templates. The 3D parts include all the relevant, up-to-date information needed for construction.

With Tekla Warehouse, manufacturers can easily make their products and applications available for users, who can then take the exact 3D product models straight into their Tekla models. Using the manufacturers’ actual parts in the constructable models leads to the highest accuracy and exact material information for quantity take-off, planning and procurement.

Visit Tekla Warehouse

Versionsleveringer

Vi informerer omhyggeligt vores kunder om opdateringer til deres løsninger. De nyeste produktversioner indeholder den mest opdaterede funktionalitet og fejlrettelser. Vi kan også udføre versionsinstallationen eller hjælpe kunderne med det. Et vigtigt led i versionsinstallationen er at sørge for, at databaser bliver opdateret korrekt, at ændringer i miljøet bliver udført, som de skal, og at det opdaterede system fungerer som forventet. Versionsleveringer udføres ofte sammen med uddannelses- eller rådgivningstjenester, så kunden hurtigt kan høste fordelene ved den nye version.

Helpdesk

Teklas helpdesks yder support til kundernes daglige aktiviteter, så vores systemer fungerer som forventet, og eventuelle problemer løses så hurtigt som muligt. Vores helpdesks sikrer, sammen med uddannelses- og rådgivningsydelser, at kunderne kan koncentrere sig om deres kernevirksomhed og kan bruge deres systemer så effektivt som muligt.

Vores medarbejdere i Teknisk support er yderst kompetente. De er it-eksperter, som kan deres stof, og arbejder engageret på at yde hurtig og effektiv hjælp.

Installation og integration

Hurtig, effektiv og vellykket systeminstallation og -integration er afgørende for, at aktiviteter kan afvikles problemfrit. Installations- og integrationstjenesten omfatter konfigurationsopgaver, som skal udføres, for at produktet kan skræddersys til kundens processer og miljø. Sammen med kunden udarbejder vi en implementeringsplan. Planen omfatter en statusrapport over kundens eksisterende data og udstyr og udstyrets kapacitet, en beskrivelse af installations- og integrationsopgaver og eventuelle datakonverteringer. Planen definerer desuden, hvordan og hvornår brugerne kan begynde at tage det nye system i brug. Installations- og integrationsopgaver udføres gradvist for at sikre en jævn overgang til det nye system.