Digital armering giver store besparelser

E. Pihl & Søn A/S har nedbragt fejlprocenten og sparet tid ved at benytte 3D-software fra Tekla til at udføre kompleks armering i dobbelt jernbanebro i Gøteborg. Store udfordringer kræver løsninger, der minimerer fejl og gør arbejdsprocessen hurtigere. Og store udfordringer er netop det som entreprenørfirmaet E. Pihl & Søn A/S stod overfor da de vandt totalentreprisen på at konstruere og bygge en ny jernbanebro for det svenske Trafikverket. 


Den dobbelte jernbanebro, der er en del af en ny linje, der skærer sig direkte igennem Gøteborg centrum, er et kompliceret bygningsværk, som er placeret over en vej og en å, samtidig med at den også har en perron. En krævende betonkonstruktion og en kompliceret armering, der skal bᄒre enorme belastninger, kræver at alt bliver klarlagt på den mest detaljerede måde, så fejl kan undgås og tidsplanen for byggeprocessen kan overholdes. 


De mange udfordringer betød, at entreprenøren valgte at opbygge hele broen i en BIM-model i Tekla Structures. Den avancerede geometri i broens struktur er med i alle detaljer i 3D-modellen, ligesom alle informationer om armeringens mål og styrke er integreret i hver enkelt del i modellen. 

Fejl blev udryddet

Brugen af Tekla Structures har givet E. Pihl & Søn A/S meget store fordele i forbindelse med byggeriet og entreprenørfirmaet vil også fremover benytte sig af Teklas løsninger til kommende projekter. Den helt store fordel er, at fejl kan minimeres betragteligt, hvilket man oplevede under opbygningen af den første brosektion, hvor man brugte traditionelle 2D-tegninger.


- Den første brosektion lavede vi helt traditionelt. Vi havde omkring 25 fejl på hvert 100 stykke armeringsjern, fordi det var umuligt at aflåse og opmåle detaljerne nøjagtigt på 2D-tegningen. Nogle armeringsjern skulle således ombukkes manuelt ude på pladsen, hvilket er  tidskrævende og uhensigtsmæssigt, forklarer udviklingsingeniør Stefan Brandt Johansen, der har været projektleder på afprøvningsprojektet hos E. Pihl & Søn A/S.


Han forklarer, at man til sammenligning kom ned på 0-2 fejl, da man begyndte at benytte BIM-teknologier til projektet. Dermed kunne klippe-bukkeværkstedet ude på byggepladsen nærmest stå stille. 3D-modellen har også været brugt ude på pladsen. Både på bærbare computere, men også i mere lavpraktisk forstand, hvor der løbende er blevet printet plancher af den udførte BIM-model. Herved har armeringsbinderne tydeligt har kunnet se de komplekse konstruktioner og på en hurtig måde se, hvordan opgaven skulle gribes an.

Sparer mange arbejdstimer

Produktionstiden på broen er med brugen af Tekla Structures bragt betydeligt ned. Der blev brugt i omegnen af 23 arbejdsdage på armering på det første brodæk, hvor armeringen blev bestilt efter 2D-tegningerne. Efter introduktionen af BIM-modellen er man nede på cirka en uge for den samme proces hvilket svarer til en tredjedel af, hvad det første brodæk tog at armere. 


- At bringe antallet af fejl ned er nok den største gevinst, fordi vi sparer tid.  Den væsentligste grund til at vi har kunnet effektivisere arbejdet skyldes brugen af BIM. Samtidig har det givet store fordele i samarbejdet med Celsa Steel Services, der fremstiller armeringen. I Tekla Structures  armerer vi betonkonstruktionen i 3D-modellen. Vi har udviklet et link mellem Tekla Structures og Celsas produktionsprogram, så vi kan bestille armeringen direkte fra linket i 3D-modellen. Det bliver eksporteret direkte til Celsa, der derefter kan fordele informationer vedrørende armeringen til deres robotter, der klipper og bukker armeringen. Den klassiske klippe-bukke liste er derfor overflødiggjort og armeringen produceres med millimeters nøjagtighed, siger Stefan Brandt Johansen.

Fortsætter med BIM

Erfaringerne fra projektet i Gøteborg, hvor E. Pihl & Søn A/S for første gang har benyttet sig af BIM og Tekla Structures i forbindelse med et anlægsprojekt, har været så positive, at entreprenørfirmaet vil fortsætte med at benytte og præge udviklingen af disse teknologier. Pihl har i årtier været specialister i udførelsen af insitustøbte betonkonstruktioner og stor erfaring med armeringsarbejde. Introduktionen af Tekla Structures i forbindelse med brobyggeriet i Sverige har afdækket mange af de fordele, der er ved anvendelsen af BIM fra projektering af armeringen til fabrikation og udførelse.


- Projektet har åbnet for at vi kan igangsætte flere projekter, der har fokus på digitalisering og de fordele, det tydeligvis giver, siger Stefan Brandt Johansen.

Organisationen Det Digitale Byggeri har besøgt byggepladsen og lavet en video om processen som kan ses her.