Tekla Structures-partnere

Tekla har en åben tilgang til BIM, og du kan således køre andre udbyderes løsninger og produktionsmaskineri og stadig kommunikere med Tekla. Udvidelse og forbedring af Tekla Structures er let med programgrænsefladen Tekla Open API.

Samarbejdsprocesser er nøglen til at minimere fejl og maksimere effektiviteten i bygge- og anlægsbranchen. Dette giver i en høj indtjeningsgrad – og projekter, der bliver færdiggjort til tiden.

Tekla kan effektivt integreres med anden AEC-software via Tekla Open API og samtidig opretholde dataintegritet og nøjagtighed på højeste niveau. Tekla Open API er baseret på Microsoft ® .NET-forbindelsessoftware og udgør en avanceret grænseflade for samarbejde mellem softwaresystemer.

 

Analyse og design

Tekla Structures kan kommunikere med adskillige analyse- og designpakker (A&D) via Tekla Open API. Desuden kan softwaren forbindes med A&D-pakker ved filoverførsel og med interne A&D-regneark. Tekla Structures understøtter f.eks. SDNF, CIS/2 og IFC structural.

Fordelene ved at være forbundet med A&D-pakker:

  • Koordinering og visualisering af modellen, tegningerne og rapporterne.
  • Både ingeniører og modeludviklere kan arbejde på den samme projektmodel.
  • Effektiv styring af ændringer sørger for, at projektinformationerne er opdaterede.

 

 

MIS

Tekla Structures kan kommunikere med de største MIS-softwareløsninger til stålfabrikation og med software til produktionsstyringssystemer i forbindelse med fabrikation af betonelementer. Du kan bruge Tekla-rapporter, standardiserede formater og avancerede programmer til dataoverførsel. Nogle af disse systemer kan eksportere informationer tilbage til Tekla Structures.

Stålbranchen

 

Betonelementbranchen

 

Produktionsmaskiner

Tekla Structures kan anvendes sammen med forskelligt produktionsmaskineri, uanset om det drejer sig om stål eller betonelementer. 

Når det drejer sig om stål, kan du integrere al CNC-software, som importerer DSTV. Der findes mere avancerede programmer, som f.eks. kan udtrække samlingsinformationer fra Tekla-modellen med henblik på automatisk layout og mærkning. I forbindelse med betonproduktion kan der overføres informationer vedrørende armering, indstøbte materialer og betongeometri til elementproduktion fra en Tekla-model.

CNC-stålmaskiner

Svejserobotter Betonelementmaskineri

 

Projektstyring

Du kan yderligere udvide informationerne i dine Tekla-modeller ved at integrere kommunikations- og tidsbaserede styringsdata. Afbildning af kritiske komponenter i projektstyringsdataene i tilsvarende intelligente modelobjekter gør det muligt for dig at oprette dynamiske instrumentpanelvisninger af projektets status. Disse dynamiske links til projektstyringen sætter dig i stand til bedre at forstå og visualisere det reelle omfang af og konteksten for elementer i planen samt at ændre bestillinger, betalingsanmodninger og forskellige andre af de projektområder, der diskuteres.

 

Arkitektonisk og industrielt samarbejde

Tekla Structures kan dele model- og tegningsinformationer med de største arkitektoniske modelleringsprogrammer og MEP-modelleringsprogrammer. Archicad, ADT, Revit Building, Nemetschek Allplan og Bentley Architecture er alle IFC-kompatible ligesom Tekla Structures. Andre formater som f.eks. DGN og DWG understøttes også.


 

Tekla Structures kan kommunikere med de største produkter til design af proces- og anlægslayoutplanlægning og -rørføring på markedet, f.eks. PDS, PDMS, Smartplant3D og Cadmatic. Du får fordelen af bedre layoutkoordinering og strukturelle informationer.


 

Omkostningsestimering

Du kan forbedre arbejdsgangen i forbindelse med processer til omkostningsestimering med administrationsmodeller, der er udviklet i Tekla Structures. De intelligente modelobjekter muliggør rapportering af mængdeberegninger, som overføres til omkostningsestimeringsløsninger af branchestandard.

Ovennævnte virksomheder og software ejes af og/eller er varemærker, der tilhører de respektive virksomheder.