Tekla Structures BIM-software

Vi tester og udvikler løbende Tekla Structures og hjælper dig med at komme i gang med det.

Modeller, der er oprettet med Tekla-software, indeholder de nøjagtige, pålidelige og detaljerede informationer, der kræves for at opnå vellykket bygningsinformationsmodellering (BIM) og et korrekt udført anlægsprojekt. Glæd dig til et smidigere workflow i din virksomhed med Tekla Structures og bygbare modeller.

Tekla kan bruges til alle materialer og de mest komplekse konstruktioner – du sætter grænserne. Vores kunder har brugt Tekla Structures til stadioner, offshore-konstruktioner, anlæg og fabrikker, beboelsesejendomme, broer og højhuse. 

Hjælp til implementering

Teklas medarbejdere og vores forhandlere hjælper med implementering af softwaren. Vi kommer tæt på vores kunder og tilbyder lokal support og undervisning. 

Åben tilgang til bygningsinformationsmodellering (BIM)

Tekla er klar til brug, men du kan optimere det, hvis du vil. Tekla har en åben tilgang til BIM, og du kan derfor køre andre udbyderes løsninger og produktionsmaskineri og stadig kommunikere med Tekla. Udvidelse og forbedring af Tekla Structures er let med programgrænsefladen Tekla Open API.

Kontakt os for at få oplyst, om Tekla kan bruges sammen med dine systemer

Én softwareløsning, forskellige konfigurationer og miljøer

Tekla Structures er én softwareløsning, der har forskellige konfigurationer, som dækker vores kunders forskellige behov.

Tekla Structures har 30 lokaliserede miljøer og 14 brugergrænsefladesprog, som gør det lettere at anvende og implementere softwaren rundt om i verden. 

Vigtigste fordele

 • Samarbejd og integrer med en åben BIM-tilgang.
 • Modellér alle materialer.
 • Håndter selv de mest komplekse konstruktioner. 
 • Opret nøjagtige, bygbare modeller.
 • Lad information flyde fra projektering og detaljering til byggepladsen. 

Analyse og design går hånd i hånd

Med Tekla-software kan du modellere enhver konstruktion med et hvilket som helst materiale, eller du kan inkorporere flere forskellige materialer i én model. Softwaren kan bruges sammen med en række forskellige analyse og design-pakker (A&D) via Tekla Open API. Desuden kan Tekla Structures forbindes med A&D-pakker ved filoverførsel. Blandt understøttede formater kan nævnes SDNF, CIS/2 og IFC. Hvis du bruger interne A&D-regneark, kan Tekla Structures også forbindes med disse.

Fordelene ved forbindelsen til A&D-pakker er koordination og visualisering ved hjælp af modellen, tegninger og rapporter og effektiv ændringshåndtering. Både ingeniører og konstruktører kan arbejde på den samme projektmodel.  

Tegninger, rapporter og maskineri

Tekla kan integreres med de fleste af de velkendte, avancerede produktions- eller ressourceplanlægnings- og maskinautomatiseringssystemer, som producenter af stålkonstruktioner, præfabrikerede betonelementer og armering, benytter.  Produktionsinformation kan automatisk overføres fra Tekla-modellen til disse systemer og minimere mængden af manuelt arbejde og fejl. Tegninger kan trækkes ud af modellen, og de opdateres sammen med modellen. Modellen kan desuden bruges til beregning af materialemængder.  

Til kommunikationen med et bredere udvalg af produktionsmaskineri bruger Tekla forskellige filformater. 

Smidigere workflow

Tekla-software muliggør et effektiv informationsflow: Arkitekter, ingeniører og entreprenører kan udveksle og koordinere projektinformation. Tekla er forbundet med større AEC-, MEP- og anlægsdesignsløsninger i kraft af en åben BIM-tilgang og kompatibilitet med IFC. Softwaren understøtter DGN og DWG. Tekla-software kan desuden integreres med branchens førende konstruktionsstyrings-, analyse- og projekteringssoftware.

Fordelene ved denne åbne tilgang er bl.a. bedre layoutkoordinering og strukturelle informationer, der understøtter en mere "lean" konstruktion. Brugerne vil opleve bedre produktivitet og færre frustrationer. 

Tekla er også forbundet med projektstyringsprogrammer, som gør det endnu nemmere for brugerne at forstå og visualisere det reelle omfang af og konteksten for planens elementer, bestilling af materialer, acontoanmodninger og de objekter, som andre projektparter opretter. Derudover gør muligheden for at afbilde kritiske komponenter i projektstyringsdataene i tilsvarende intelligente modelobjekter det muligt for brugerne at oprette instrumentpanelvisninger af projektets status.

Se alle Tekla Structures-partnere 

Tekla Structures bruger FlexNet Publisher Licensing, et aktiveringsbaseret flydende licenseringssystem. Sådan kommer du i gang med systemet:

 • Installer og konfigurer en licensserver enten på en servercomputer, der betjener flere brugere, eller på en enkelt computer til en enkelt bruger. 
 • Aktiver dine licenser: Licensrettighederne overføres fra Tekla til din virksomhed, og licenserne bliver aktiveret hos dig.
 • I et servercomputersystem skal du sørge for, at hver klientcomputer med Tekla Structures peger på licensserveren. 

Fleksibel licenshåndtering

 • Effektiv håndtering af licenser. Licenserne kan aktiveres på en server i et lokalt netværk. Når en bruger starter Tekla Structures, får softwaren automatisk en licens fra serveren. Når brugeren ikke længere har brug for licensen, returneres licensen til licensserveren og bliver tilgængelig for en anden bruger. 
 • Mange muligheder for at administrere licenser. Du behøver ikke at installere alle dine licenser på den samme servercomputer. Du kan nemt ændre placeringen af licenserne ved at deaktivere dem og derefter genaktivere dem på en anden computer.
 • Oprettelse af brugergrupper med forskellige adgangsrettigheder
 • Lån af en licens til offlinebrug. Når brugere ikke har forbindelse til licensserveren, kan de i en begrænset periode låne licenser til offlinebrug.