Meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger for Trimble Solutions Corporations kunde-, leverandør- og markedsføringsregister

Opdateret 10.12.2018

1    Dataansvarlige

Trimble Solutions Corporation (virksomheds-id 0196634-1) og andre virksomheder i Trimble Solutions Group

Kontaktoplysninger for hovedkontoret:
Metsänpojankuja 1
02130 Espoo
Finland
+358 30 661 10
(herefter "vi" eller "Trimble")

og følgende virksomheder i koncernen:
Trimble Information Technology (Shanghai)
Trimble Solutions Frankrig
Trimble Solutions Tyskland
Trimble Solutions Indien
Trimble Solutions Japan
Trimble Solutions Malaysia Sdn Bhd
Trimble Solutions Saudi-Arabien
Trimble Solutions Sydøstasien
Trimble Solutions Korea
Trimble Solutions Sverige
Trimble Solutions Storbritannien og Nordirland
Trimble Solutions USA.

Trimble Solutions Corporation er ansvarlig for behandlingen af personoplysninger på koncernniveau med de formål og på det juridiske grundlag, der er defineret i denne Meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger (f.eks. salg og markedsføring på koncernniveau, sourcing, økonomi og anden administration og virksomhedsledelse samt administration af forhold til kunder og leverandører).

Hver virksomhed i Trimble Solutions Group er ansvarlig for behandling af personoplysninger til sine egne formål på det juridiske grundlag, der er defineret i denne politik, f.eks. til opfyldelsen af en kontrakt eller administration af forhold til kunder og leverandører. Til sådanne formål kan den pågældende virksomhed behandle personoplysninger, der er blevet indsamlet med de samme formål af andre virksomheder i koncernen.

2    Hvad er det juridiske grundlag for og formålet med behandlingen af personoplysninger?

Grundlaget for behandling af personoplysninger er opfyldelsen af en kontrakt og Trimbles legitime interesse (f.eks. administration af forhold til kunde, fakturering, direct marketing).

Formålene med behandling af personoplysningerne er:
✓    Levering, vedligeholdelse og udvikling af vores produkter og tjenester
✓    Opfyldelse af vores kontraktlige løfter og forpligtelser over for forretningskunder, leverandør eller forretningspartnere
✓    Sikring og beskyttelse af vores juridiske rettigheder i henhold til kontrakterne og lovgivningen
✓    Pleje af forholdet til kunde, leverandør eller andre forretningspartnere samt kommunikation med kunderne og leverandørerne eller andre forretningspartnere, herunder kundefeedback og tilfredshedsundersøgelser
✓    Organisering af markedsføringskampagner, undersøgelser og markedsføringsundersøgelser konkurrencer og lotterier i reklameøjemed og andet reklameindhold
✓    Analyse og profilering af adfærden af en kunde eller andre registrerede personer, som f.eks. en potentiel kunde
✓    Direct marketing af vores produkter og tjenester via mail, telefon og elektronisk markedsføring (inklusive nyhedsbreve via e-mail)
✓    Målretning af reklamering i vores og andres onlinetjenester og -produkter
✓    Detektering, forebyggelse og undersøgelse af svindel og andre kriminelle handlinger.

Vi benytter automatiseret beslutningstagning (inklusive profilering) til at identificere de registrerede personers online adfærd og købsvaner og til at oprette profiler baseret på disse oplysninger. Vi benytter disse oplysninger til at målrette markedsføring og udvikle vores tjenester.
Personoplysninger for følgende kategorier af registrerede personer behandles:
✓    Kundekontaktpersoner
✓    Potentielle kundekontaktpersoner
✓    Ikke-virksomhedskunder/studerende
✓    Kontaktpersoner for leverandører og forretningspartnere
✓    Andre registrerede personer, der udviser aktiv interesse i vores tjenester og produkter.

3    Hvilke oplysninger behandler vi?

Vi behandler følgende personoplysninger for vores kunder, leverandører eller andre forretningspartnere og deres ansatte eller andre registrerede personer (f.eks. enkeltpersoner, der deltager i vores kurser og arrangementer) i forbindelse med kunde-, leverandør- og markedsføringsregisteret:
✓    Grundlæggende oplysninger om den registrerede person, såsom navn, e-mailadresse, telefonnummer, adresse, brugernavn og/eller andre identifikatorer til identifikation, adgangskode, bopælsland, anvendt sprog
✓    Oplysninger om virksomhed og virksomhedens kontaktpersoner, såsom navn og virksomheds-id for virksomheden og navne, e-mailadresse, telefonnummer, adresse, køn, bopælsland, anvendt sprog, rolle/titel og professionelle interesser for kontaktpersonerne
✓    Oplysninger relateret til den registrerede persons konto og licenser, som f.eks. Trimble- eller Tekla-kontooplysninger, oplysninger om softwarelicens, oplysninger om adgangsrettigheder
✓    Oplysninger i forbindelse med deltagelse i arrangementer og kurser, såsom navnet, datoen og stedet for arrangementet, oplysninger om kost (indsamles kun med den registrerede persons samtykke)
✓    Oplysninger relateret til kontakter og kommunikation som f.eks. indsendelser af online-formularer, opslag på online-debatfora og profiloplysninger, feedback og kontaktanmodninger
✓    Oplysninger i relation til adfærden af den registrerede person ifm. tjenester og websted, som bruges til profilering og logføring, f.eks. på de websteder og i forbindelse med de tjenester, der besøges, varigheden af besøg/brug, handlinger, der er foretaget på webstederne og i tjenesterne, fejlfinding, sikkerhed og overvågning af ydeevne
✓    Tekniske oplysninger den registrerede persons slutenheder som f.eks. IP-adresser, MAC-adresse og operativsystem
✓    Muligt forbud mod direct marketing og samtykker
✓    Andre mulige oplysninger angivet af den registrerede person selv
✓    Oplysninger om brug af sociale medier, f.eks.: Trimbles websted kan omfatte funktioner på sociale medier, som f.eks. LinkedIn- og Facebook Like-knappen og Del-knappen. Vi indsamler oplysninger om din brug af disse funktioner. Når du ser eller benytter disse knapper, værktøjer eller indhold, eller når du ser en Trimble-webside eller -app, der indeholder dem, vil oplysninger fra din browser desuden muligvis automatisk blive sendt til den anden virksomhed. Læs den pågældende virksomheds meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger for yderligere oplysninger.

4    Hvorfra modtager vi data?

Vi modtager primært personoplysninger vedrørende kunder fra følgende kilder: fra den registrerede person selv, den kundeorganisation, som den registrerede person arbejder for, og vores forhandleres og koncerns virksomheder.

Vi modtager primært personoplysninger vedrørende potentielle kunder fra følgende kilder: fra den registrerede person selv, vores forhandleres og koncernens virksomheder, søgemaskiner, aviser og andre nyhedskilder, netværk af sociale medier, udbydere af kontaktoplysninger og virksomhedswebsteder.

Til de formål, der er beskrevet i denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger, kan personoplysninger også indsamles og opdateres fra offentligt tilgængelige kilder og baseret på oplysninger, der er modtaget fra myndigheder eller andre tredjeparter inden for grænserne af gældende lovgivning og regulativer.

Indsamlingen og opdateringen af personoplysninger i dette register foretages manuelt og/eller via automatisering.   

5    Til hvem offentliggøres og overføres data uden for of EU eller EØS?

Vi behandler selv oplysninger og bruger underleverandører, der behandler personoplysninger på vegne af og for os, f.eks. ved at levere support og vedligeholdelse til vores kunder, vedligeholde og hoste vores cloud-tjenester, udvikle vores produkter, markedsføringstjenester og it-miljø, sørge for overholdelse af licensaftaler samt levere hardware og netværkstilslutninger for vores produkter og tjenester. I disse tilfælde vil vi muligvis overføre personoplysninger til disse underleverandører i det omfang, det er nødvendigt, for at de kan levere deres tjenester. Disse underleverandører vil behandle personoplysninger på vegne af Trimble og skal overholde Trimbles instruktioner. For at beskytte dine personoplysninger har vi indgået databehandlingsaftaler med alle vores underleverandører, der behandler dine personoplysninger på vores vegne.

Vi videregiver personoplysninger til vores forhandlere. Du kan finde en liste over vores forhandlere her. Vi videregiver personoplysningerne til vores moderselskab, Trimble Inc og dets andre datterselskaber. Personoplysninger offentliggøres muligvis til myndighederne ved tvungen tilvejebringelse.

Vi overfører og offentliggør personoplysninger relateret til kunder uden for EU/EØS, inklusive, men ikke begrænset til, USA. Vi har implementeret passende beskyttelsesforanstaltninger i forbindelse med overførslerne og offentliggørelserne. Vi bruger Europa-Kommissionens standard kontraktbestemmelser eller Privacy Shield-systemet (EU-U.S. Privacy Shield og Swiss-U.S. Privacy Shield).

6    Hvordan beskytter vi personoplysninger, og hvor længe?


Det er kun de af vores medarbejdere, som i kraft af deres arbejdsopgaver skal behandle kundedata, som har adgang til de systemer, der indeholder personoplysninger. Hver bruger har et personligt brugernavn og en personlig adgangskode til systemet. Disse oplysninger indsamles til databaser, der beskyttes af firewalls, adgangskoder og andre tekniske forholdsregler. Databaserne og sikkerhedskopierne af dem opbevares på aflåste lokaliteter, og det er kun muligt for bestemte personer, der er udpeget på forhånd, at få adgang til dem.

Vi opbevarer personoplysningerne, så længe det er nødvendigt af hensyn til behandlingen af dem. Personoplysninger om kunder behandles og opbevares i løbet af kundeforholdet og så længe, som vi leverer tjenester, og i tre (3) år efter, at kundeforholdet eller leverancen af tjenesterne er ophørt, og hvis andet ikke er påkrævet i henhold til lovgivningen. Personoplysninger om potentielle kunder slettes eller opdateres, når det viser sig, at de er forældede, eller hvis den registrerede person vurderes ikke at reagere på markedsføringstiltagene.

Vi vurderer regelmæssigt behovet for opbevaring af personoplysninger under hensyntagen til gældende lovgivning. Derudover foretager vi det nødvendige med hensyn til at sikre, at ingen inkompatible, forældede eller unøjagtige personoplysninger gemmes i registreret under hensyntagen til formålet med behandlingen. Vi korrigerer eller sletter sådanne data uden forsinkelse.

7    Hvordan og med hvilket formål anvender vi cookies og andre sporingsteknologier?

Trimble bruger cookies og andre sporingsteknnologier til at gøre sine tjenester mere brugervenlige og til at forbedre og tilpasse funktioner under dine besøg på dets websted og til målrettet markedsføring. Hvis du har en registreret konto hos os, bruger Trimble cookies til at genkende dig og f.eks. udfylde formularer på forhånd, så du sparer tid. Cookies kan bruges til ændre målretningen, så vores websteder muligvis dropper en anonym browsercookie, der kan vise dig reklamer, når du besøger andre websteder.

I visse områder af Onlinetjenesten bruger vi f.eks. værktøjerne Google Analytics og Flexnet Connect til at få en bedre forståelse af, hvordan vores brugere interagerer med Onlinetjenesten. Du kan framelde dig Google Analytics her, og du kan framelde dig FlexNet Connect ved at benytte valgmulighederne i dine computersoftwareprodukter.

I mange webbrowsere har du mulighed for at forhindre cookies fra tredjeparter. Såfremt det er aktiveret, tillader webbrowseren kun, at der gemmes cookies fra den webtjeneste, du har åbnet i øjeblikket. Denne mulighed er tilgængelig via webbrowserens indstillinger, og den vil forhindre alle cookies fra tredjeparter i at fungere.

Du kan administrere dine cookiepræferencer med din internetbrowser og slette cachen med cookies i din webbrowser via webbrowserens indstillinger. Når en cookie slettes, slettes den unikke identifikator, der er lagres i cachen i browseren, sammen med den tilknyttede profil for internetbrug. Sletning af cachen med cookies forhindrer ikke lagring af nye cookies i fremtiden.

8     Hvad er dine rettigheder som en registreret person?

Som en registreret person har du ret til at vide, hvilken slags personoplysninger der er blevet indsamlet og behandlet af Trimble. Efter anmodning fra den registrerede person vil vi rette, fjerne eller supplere alle forkerte, unødvendige, ufuldstændige eller forældede personoplysninger.

Registrerede personer har ret til at forbyde brugen af direkte reklamering, telefonsalg og andre former for direct marketing samt forbyde brugen af personoplysninger til brug i spørgeskemaer og markedsundersøgelser.

Registrerede personer kan også tilbagetrække det samtykke, de har afgivet (i tilfælde, hvor behandlingen af personoplysninger er baseret på deres samtykke), modsætte sig eller begrænse behandling af deres personoplysninger i tilfælde, der er defineret af lovgivningen og retten til at klage til datatilsynsmyndighederne i deres jurisdiktion eller med muligheden for at undersøge behandling af deres personoplysninger..

Registrerede personer har også retten til at modsætte sig profilering, så længe det vedrører direct marketing (baseret på vores legitime interesser). Desuden kan registrerede personer muligvis have ret til at anmode om, at deres personoplysninger udleveres til dem i et standardformat, i tilfælde hvor behandling af personoplysninger er baseret på deres samtykke eller en kontrakt mellem os.

9    Hvem kan du kontakte?

Henvendelser og anmodninger vedrørende denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger skal sendes skriftligt til pi_request_trimblesolutions@trimble.com, eller du kan kontakte dit lokale Trimble Solutions-kontor.

10    Ændringer i meddelelsen om beskyttelse af personlige oplysninger

Hvis vi foretager ændringer af denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger, vil vi placere en erklæring om ændringen på vores websted med en angivelse af datoen for ændringen. Hvis ændringerne er markante, vil vi muligvis også informere dig om dette på andre måder, f.eks. ved at sende en e-mail eller lægge en bulletin på vores hjemmeside. Vi anbefaler, at du gennemgår denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger fra tid til anden for at sikre, at du er opmærksom på eventuelle ændringer.