Tekla fremmer åben tilgang til BIM

Hos Tekla mener vi ikke, at én softwareløsning eller ét integreret system kan opfylde alle byggebranchens behov. Vi tror derimod mere på en blanding af formålsspecifikke systemer, der kommunikerer indbyrdes ved hjælp af informationsmodeller, ensartede processer og metoder samt fælles terminologi. Det vil sige, at vi har en åben tilgang til bygningsinformationsmodellering.

Open BIM information flow

Praktiske fordele ved åben BIM

Vi ønsker, at vores kunder er velinformerede om og opdaterede på, hvad de øvrige parter foretager sig,
så de forstår og kan gennemføre projekteringen efter hensigten. Projektparterne i byggeriet bør kunne arbejde gnidningsløst sammen, uanset hvilke værktøjer de benytter. Åben BIM handler om workflow-kompatibilitet, ikke blot om kompatibilitet mellem to softwarepakker. Fremstillingsprocessen kræver også åbne og læsbare data.

Aktuelt er det IFC-filformatet (Industry Foundation Classes), der er det mest anvendelige valg til den
daglige åbne bygningsinformationsmodellering. Via IFC linker Tekla til AEC, MEP og i stigende grad til anlægsprojekteringssoftware.

Indtil nu har IFC-baserede workflows været de mest almindelige til projektering, men også American Institute of Steel Construction (AISC) har indført IFC som omdrejningspunkt for sin interoperabilitetstrategi. Behovet for højere produktivitet skubber på udviklingen af automatisering i stålindustrien og skaber større efterspørgsel efter planlægnings- og processtyringsdata.

 

Arbejde med partnere

Vores software benyttes i en branche, hvor et stort projekt kan beskæftige 150-200 virksomheder, der alle skal nå det samme mål – ikke mærkeligt, at samarbejde, kommunikation og kompatibilitet er kritiske for succes. Åben BIM-tilgang giver branchen frihed til at vælge de bedste projektparter at arbejde sammen med uanset hvilken software de benytter.

Som virksomhed arbejder vi ikke alene. Som støtte for vores kunders samarbejde med deres partnere arbejder vi sammen med andre byggevirksomheder i buildingSMART. Tekla Structures kommunikerer med andre udbyderes løsninger og produktionsmaskineri.

Vi er også åbne for, at vores kunder designer deres egne applikationer, hvis de ønsker det: Hvis du vil give dit eget bidrag til, hvad der kan opnås med industriens standardgrænseflader, kan det gøres på Tekla Open API™, der er vores programmeringsgrænseflade for applikationer. Ved hjælp af Tekla Open API kan disse applikationer integreres i modelleringsmiljøet, og du kan også skabe forbindelser til eventuelle andre af dine tilpassede applikationer.

 

buildingSMART open BIM

Åben BIM understøtter en gennemsigtig, åben workflow, der gør det muligt at deltage i et projekt, uanset hvilke softwareværktøjer deltagerne benytter.
buildingSMART

Fira Alhava open BIM

Tænk bare på, hvordan internettet blev det mest populære system ved at benytte åbne protokoller og sammenkædning i stedet for massive lukkede systemer, og hvordan princippet om åbne kildekoder og åbenhed muliggør crowdsourcing. Dette har medvirket til et helt uset udviklingsspring, som vi nu søger at gøre efter med åben BIM. Åbne programmeringsgrænseflader muliggør samarbejde med de bedste værktøjer om det bedste resultat.
Otto Alhava
CTO
Fira