Modellering til byggeri, ikke til tegninger

Bygningsegnethed vedrører forhåndssikring af, at en bygning eller et bygværk kan opføres effektivt, både hvad angår tid og penge. Bygningsinformationsmodellering kan, når den er detaljeret og præcis nok, sikre branchen dette med informationsmættede, "as-built"-modeller og give den mulighed for at spore mulige problemer, før arbejdet på byggepladsen påbegyndes og uden at bruge eller spilde fysiske materialer. As-built-modeller minimerer dyre overraskelser og betyder mere rentable projekter.

Hvis spørgmålet er "Hvad er BIM?", må bygningsegnethed være en del af svaret. Hos Tekla er bygningsegnethed grundlaget for udvikling af BIM-software. Vi skaber vores software, så den opfylder branchens behov, idet vi føjer "I" som information til BIM — jo mere information en model indeholder,
jo mere nyttig er den for alle projektparter.

Bygningsegnethed i dagligdagen

Bygningsegnethed er et praktisk problem i dagligdagen for bygherren. Da bygge- og anlægsarbejde
er en proces, ønsker vi, at vores software understøtter workflowet hele vejen og medtager de uundgåelige ændringer. Da bygninger består af flere materialer, bør softwaren være i stand til at håndtere disse.

Bygningsegnede, as-built-modeller gør det muligt for branchen at tage beslutninger på et oplyst grundlag tidligt i processen. Tekla Structures er udviklet til at skabe, kombinere og distribuere meget detaljerede, præcise og informationsmættede konstruktionsmodeller til alle materialetyper. Dataene er præcise og udførlige, efterhånden som de samles, da det, der tilføjes ved processens begyndelse, forbliver på plads indtil afslutningen. Bygherren kan styre ændringer og undgå fejl, finde konflikter og opnå bedre kvalitet, men få mindre spild.

Større, bedre, billigere, hurtigere – nu

Nuværende tendenser i byggeriet fremmer bygningsegnethed. Fordi tendensen går mod stadig mere kompliceret arkitektur, skal konstruktører og bygherrer finde stadigt mere innovative løsninger og derefter gennemføre dem. Behovet for vellykkede og sikre byggerier er årsagen til, at detaljer og informationer er nødvendige allerede i projekteringsfasen.

Omkostningspresset er der altid. Brugen af bygningsegnede modeller gør byggerierne billigere, bedre og hurtigere. Man kan planlægge og skemalægge processer, og mulige fejl i projekteringsfasen kan spottes før byggeriet påbegyndes. Dermed er der færre ad hoc-problemer at løse på byggepladsen.

Off-site byggeri er en anden tendens, der gør præcise informationer kritiske. Dette vinder frem, efterhånden som branchen tvinges til at spare og øge automatiseringen. Selv større enheder, såsom ståltagskonstruktioner og fabriksfremstillede badeværelser, præfabrikeres og ankommer til byggepladsen præcist på tidspunktet for installationen. Det er klart, at alle sådanne komponenter skal passe nøjagtigt og holde planen, mens store mængder af skiftende informationer skal nå ud til dem, der arbejder på projektet. Denne proces kræver selvfølgelig præcise, as-built, opdaterede informationer, der er nemme at tilgå – lyder lige som bygningsegnede modeller.

Georgia Tech Eastman constructability

Vi har set tilfælde, hvor brugen af BIM har reduceret omkostningerne med 50 %. Når problemerne omkring bygningsegnethed er løst, inden byggeriet går i gang, vil det uundgåeligt føre til færre fejl.
Charles Eastman
Professor
Georgia Tech College of Architecture