Hvad er BIM?

"Ved hjælp af BIM-teknologi (Building Information Modeling=bygningsinformationsmodellering) bygges én eller flere nøjagtige virtuelle modeller digitalt. Modellerne understøtter projekteringen i de forskellige faser, hvilket giver bedre analyse- og kontrolmuligheder end manuelle processer. Når de er færdige, ”er de computergenererede modeller geometrisk korrekte og indeholder de data, der kræves til at understøtte opførelsen, produktionen og de indkøbsaktiviteter, der skal føre til realiseringen af bygningen."

Den definition af bygningsinformationsmodellering i Handbook of BIM (Eastman, Teicholz, Sacks & Liston 2011) omfatter meget forskelligt, lige fra en teknologi til at favne hele byggeprocessen.

 

Samarbejde og informationsstyring

Hos Tekla mener vi, at I'et, ligesom Information i BIM, er et ekstremt vigtigt bogstav. I USA opfatter National Building Information Model Standard -projektudvalget (NBIMS-US™) bygningsinformationsmodeller som en fælles vidensressource om en bygning, mens samarbejde mellem interessenter er et andet grundtræk.

At arbejde sammen med andre om et projekt kan være problemfyldt. NBIMS-US™-projektudvalget siger: "Det er dyrere end nødvendigt at projektere, bygge og vedligeholde bygninger, og afleveringen tager for lang tid. Vi må være bedre til at etablere samarbejde mellem de mange interessenter, der er involverede i bygge- og anlægsprocessen." En amerikansk undersøgelse foretaget af NIST viser, at manglende interoperabilitet betyder ekstra tab for ejerne på 15,8 mia. dollars hvert år. Byggebranchen vil afgjort kunne drage nytte af bedre kommunikations- og informationsstyring.  
 

BIM teknologi

BIM betyder automatisering af brugen af information – skabelse af information blev allerede automatiseret, da vi fik CAD. BIM kræver, at softwaren leverer præcision og har kapacitet til at håndtere en mængde data og i praksis også kompatibilitet med andre løsninger, da da det ellers i bedste fald vil være en stor udfordring at samarbejde om workflowet. Tekla har valgt Åben BIM- og bygningsegnede modeller, fordi vi ønsker at gøre gode BIM-workflows opnåelige for vores kunder.

Hvorfor BIM?

Brugerne nævner mange fordele ved BIM. Virksomheder, der benytter BIM, såsom Skanska og Barton Malow, siger at BIM er fordelagtig ved planlægning, overslag og risikoanalyse, giver større samarbejdsmuligheder og bedre facilitetsstyring. Med BIM er der også mulighed for at prøve løsninger på forhånd, før bygværket opføres på byggepladsen: med en bygningsegnet model får man en virtuel prototype af bygværket. Projektparterne kan få indblik i projekteringen og kan lettere revidere den, hvilket bidrager til at sikre nøjagtighed og fuldstændighed, og de kan visualisere og vurdere alternativer i henseende til omkostninger og andre projektparametre. BIM er blevet komplimenteret for forbedret kommunikation mellem projektparterne og generelt bedre kvalitet.

 

Ikke alting er BIM 

Ikke alle modeller over en bygning er BIM: For eksempel modeller, der blot indeholder synlige 3D-data, men ingen objektattributter, eller dem, hvor man kan foretage ændringer i dimensioner i én bestemt visning, men hvor disse ændringer ikke automatisk føres igennem til andre visninger. Sådanne modeller mangler de tidligere nævnte data til understøttelse af opførelse, fabrikation og indkøb.