Licensoverholdelse

Tekla føler sig stærkt forpligtet til at beskytte sine softwarebrugeres rettigheder, Teklas rettigheder og softwareudbydernes rettigheder.

Tekla samarbejder med sine partnere om at skabe et internationalt netværk med henblik på at beskytte vores kunders investeringer bedre ved at sikre fair konkurrence og yderligere skærpe bevidstheden i branchen om vigtigheden af at bruge lovlige versioner af softwareprodukter.

Tekla deltager i anti-piratvirksomhed via BSA (Business Software Alliance). Vi arbejder tæt sammen med BSA om yderligere at skærpe bevidstheden i branchen om vigtigheden af at anvende lovlige versioner af vores produkter. www.bsa.org 

På verdensplan arbejder Tekla tæt sammen med ITCA, en virksomhed, som fungerer som betroet tredjepart og skal hjælpe softwareleverandører og deres kunder med at håndtere problemer omkring tildeling af softwarelicenser. www.itca.com

Licensoverholdelse brug af software i henhold til vilkår og betingelser i softwarelicensaftalen.

Piratkopiering af software er tyveri af intellektuel ejendomsret fra softwarevirksomheder. 

Misbrug af licensaftalen for Tekla Structures kan føre til:

  • Virksomheder løber en sikkerhedsrisiko, fordi der kan være spyware og virus i piratkopierede udgaver
  • Der kan rejses civil- eller strafferetlig tiltale mod virksomheder og ejere
    • I visse lande betragtes accept af modeller, der er udviklet med underleverandører uden licens, på linje med at modtage stjålne varer
  • Forskning og udvikling går i stå
  • Svækkelse af konkurrenceevnen for kunder med lovlig licens

Hvis du har mistanke om ulovlig brug af software, så kan du anmelde misbruget til us anonymt via denne web form. Ved at anmelde misbrug er du med til at beskytte legitime virksomheder og en fortsat videreudvikling af produktet. 

Hvis du har mistanke om at din Tekla Structures er en ulovlig kopi, så kontakt dit lokale Tekla kontor og beskriv din mistanke.

Hvis du vil være sikker på at din underleverandør er en licenseret Tekla Structures kunde, så vil vi med glæde tjekker deres licensstatus for dig via denne web form.

Sp. Hvor kan jeg købe licenser til original Tekla Structures-software?
Sv. Det er kun Teklas kontorer og forhandlere, der har tilladelse til at sælge Tekla Structures. Du kan finde en liste over autoriserede, lokale Tekla-kontorer og forhandlere her.

Sp. Har kunden fuld ejendomsret til Tekla-softwaren, når han eller hun har købt den?
Sv. Hverken enkeltpersoner eller virksomheder ejer faktisk den software, de køber, men lejer snarere rettighederne til at benytte den. Anvendelsesniveauet afhænger af licensaftalen.

Sp. Vi har købt en licens til vores virksomhed, men kan andre bruge den?
Sv. Ja, alle i virksomheden i det pågældende land, som licensen er købt til, kan bruge den. Den kan installeres på flere computere, men antallet af brugere, der kan arbejde samtidigt, afhænger af, hvor mange licenser din virksomhed har købt.

Sp. Kan vores kontor i et andet land bruge vores købte licens(er)?
Sv. Ja, i det omfang der er købt en virksomhedslicens. Brug af en indenlandsk licens uden for det land, hvor den er registreret, er ikke tilladt.

Sp. Kan jeg sælge eller overføre min Tekla Structures-licens?
Sv. Nej, uden skriftligt samtykke fra Tekla er det ikke tilladt at sælge, udlåne eller overføre Tekla Structures-licenser til andre personer eller virksomheder end dem, som oprindeligt fik licens til softwaren.

Sp. Kan jeg købe en lovlig kopi af Tekla Structures fra en virksomhed, der ikke længere har brug for den?
Sv. Licenser til Tekla-software sælges altid til specifik brug for en bruger og må ikke sælges, udlånes eller overføres. Tekla Structures kan kun gives i licens af Teklas kontorer eller autoriserede forhandlere.

Sp. Kan en uddannelseslicens anvendes til kommercielle formål eller uddannelse?
Sv. Uddannelseslicenser må ikke anvendes til kommercielle formål, herunder kommerciel brug eller betalt undervisning.

Sp. Hvad skal jeg foretage mig, hvis jeg har mistanke om, at min software er en ulovlig kopi?
Sv. Kontakt dit lokale Tekla-kontor eller din autoriserede forhandler, og drøft det med dem.

Sp. Hvordan kan jeg rapportere software, som jeg har mistanke om er en ulovlig kopi, og hvorfor skal jeg gøre det?
Sv. Du kan kontakte os i fortrolighed via online-formular for at rapportere misbrug. Ved at rapportere misbrug hjælper du med at beskytte lovlige virksomheder og fortsat kvalitativ udvikling af produktet.

Sp. Hvad er de eventuelle følger af ikke at overholde licensaftalerne?
Sv. Overtrædelser af licensaftalen kan medføre forskellige grader af konsekvenser. Hvis den piratkopierede software anvendes, er der meget stor risiko for, at der trænger spyware, virus og anden malware ind i din computer. Andre overtrædelser af licensaftalen kan medføre bøder og sanktioner, retstvist og tilhørende omkostninger, tab af omdømme og forretningsvirksomhed, tilbagekaldelse af eksisterende licenser eller endog strafforfølgelse i ekstreme tilfælde.