Modellér alle offshore-projekter, og skab effektivitet

Spar tid og penge med hurtigere projektering og detaljering og nøjagtige tegninger, og undgå uoverensstemmelser under montage og automatiseret produktion.

Med Tekla-software kan du sætte fart i produktiviteten via kortere modelleringstider og en højere grad af automatisering af fabrikation. Du kan linke modellen til maskineri og projektledelse. Dine Tekla-modeller repræsenterer den faktiske, detaljerede konstruktion, som den vil komme til at se ud, når den er færdig.

Softwaren kan bruges til alle konstruktioner, også de allerstørste. Alt i et offshore-projekt passer ind i en Tekla-model: 4D-visualisering, rør, svejsninger og bolte, konstruktionens vægt og placeringen af tyngdepunktet, bæredygtighed og nedrivning.

Med Tekla kan du finde og rette op på eventuelle uoverensstemmelser mellem udstyr, kabler og adgangsveje. Når sådanne uoverensstemmelser fjernes allerede i projekteringsfasen, sparer det tid og ressourcer i konstruktionsfasen.

Mulighed for tilpasning

Tekla er klar til brug, men du kan tilpasse det, hvis det er nødvendigt. Softwaren leveres med et bibliotek over standardsamlinger eller specialkomponenter, men kan tilpasses din automatiserede modelsamling og -detaljering ved hjælp af fleksible regler. 

better_oil_gas_offshore_construction_with_tekla

Vigtigste fordele

 • Få overblik over hele projektet.
 • Modellér alle konstruktioner med øget produktivitet.
 • Undgå fejl i produktions- og konstruktionsplanlægningen.
 • Spar tid, og få mindre materialespild.
 • Integrer projektering-til-fremstillingsprocessen.
 • Medtag svejsningsdetaljer i modellen.

Teklas stærkt detaljerede konstruktionsmodeller gør det muligt for offshorebygningsarbejdere at danne sig et overblik over det samlede projekt fra indledende konceptstudier, herunder 4D-visualisering, til design af konstruktioner, sikkerhedssystemer og bæredygtighed, idriftsættelse og ændringer. 

Projektering

Ingeniører, projektledere, konstruktører og andre parter kan arbejde på Tekla-modellen samtidigt. I projektets projekteringsfase kan du administrere sporbare svejseattributter, medtage materialeegenskaber, foretage MMS-kodificeringsklassificering, organisering af modelkonstruktioner og inddeling i produktionssekvenser. Det er lettere at kommunikere ideer til slutkunden og myndighederne med visualiseringer.  

Med modellering kan du undgå kollisioner i samlingsfasen – når du medtager procesudstyret i modellen, ved du, at dine konstruktioner passer sammen med det. 

Smidigere produktion

Modellen forbliver opdateret, og på denne måde sikres pålidelige projektinformationer i produktionsprocessen. Du kan automatisk oprette projekterings- og arbejdstegninger, materialeberegninger, vægtkontrolrapporter og materialelister, så du kun får de nødvendige materialer. Tekla Structures kan let integreres med offshorebranchens standardløsninger.

Samling og montage

Du kan skemalægge og planlægge montagerækkefølger og opdeling af samlinger og løbende foretage en naturlig overvågning af konstruktionens vægt samt placeringen af tyngdepunktet. Alting passer sammen og kræver ingen ændringer, fordi eventuelle uoverensstemmelser allerede er fundet og fjernet. 

Tekla brings efficiency to offshore structures design

Tekla har en åben tilgang til modellering, og det betyder, at softwaren problemfrit kan integreres med andre løsninger. Vi ønsker et tæt samarbejde med vores kunder og industrielle partnere, f.eks. HGG.

Tekla er forbundet med førende offshoreprojekteringsløsninger med henblik på et integreret analyse- og projekteringsworkflow. Automatisering, hurtigere projektering og detaljering og nøjagtige tegninger gør det lettere at spare tid og penge. Alle projektets parter kan udnytte modellen med Tekla BIMsight, det gratis projektsamarbejdsværktøj.

Tekla kan integreres med

 • Manufacturing systems and CNC machinery
 • Vernon tool
 • Structural BOM
 • STAAD.Pro, SACS, SAP2000
 • Material Management System
 • Plant modeling PDS, SP3D and PDMS for structures reference
 • Piping Supports Design software

Vi tester og udvikler hele tiden Tekla Structures. Modellerne leverer åbne, læsbare data til optimering af produktionsprocessen. Branchen kan bruge softwaren til at oprette, kombinere og distribuere meget detaljerede og nøjagtige konstruktionsmodeller, som indeholder et væld af informationer.  Selv om Tekla er klar til brug, kan du vælge at tilpasse det.

Tekla-software kan bruges til alle materialer, og med det gratis Tekla BIMsight kan du også opdage kollisioner mellem de forskellige fagområder. Softwaren leveres med et bibliotek over projekteringsdetaljer, og brugerne kan modellere, gemme og dele specialkomponenter som f.eks. specifikke samlinger.

Tekla leverer serviceydelser i dit område. Få lokal support, undervisning og rådgivning, og benyt onlinetjenester som Tekla-brugerassistance og Extranet.

Tekla tilbyder undervisning, helpdesk og TUA for at give sine kunder en både tidsmæssig og økonomisk besparelse og samtidig gøre dem fortrolige med produktionen. Lokale medarbejdere hos Tekla og forhandlere har erfaring med dette og kan finde de løsninger, der passer til dig.