Håndter risici, og planlæg et vellykket anlægsarbejde

Tekla-software understøtter din projektkoordinering, mængde- og omkostningsestimering samt planlægning og sekvensering. De bybare informationer er nøjagtige, konsekvente og altid opdaterede.

Tekla-software gør det nemmere for entreprenøren at styre risici og planlægge en vellykket byggeproces. Hvis problemer opdages i tide, kan de undgås, før anlægsarbejdet påbegyndes, og derved kan du undgå dyre forsinkelser og ændringer. Projekteringsindsigt og forudsigelighed fra projektering til udførelse, resulterer i mere effektiv planlægning, koordinering og kontrol.

Med Tekla kan du udarbejde og kombinere modeller med talrige informationer, uanset filstørrelse eller -kompleksitet. Softwaren omfatter også værktøjer til projektevaluering og bygbarhedsanalyse.  

Udnyt Tekla

 • Koordiner alle discipliner, løs konflikter, og planlæg projekter, inden bygningsarbejdet påbegyndes.
 • Skab et forbedret samarbejde mellem projektets parter.
 • Træf kvalificerede beslutninger tidligt i forløbet.

Modellér beton og armering

Med Tekla kan du modellere in-situ støbt armeret beton – softwaren gør det let at planlægge effektivt, styre støbninger og tage højde for ændringer uden forsinkelser.

Læs mere om at arbejde med beton 

Tekla-modellen kan drive automatiseret fremstilling af armering. 

Læs mere om Teklas armeringsfremstillings- og -detaljeringsløsning

Vigtigste fordele

 • Evaluer og forstå projektet, før byggearbejdet påbegyndes.
 • Samarbejd let med projektets andre parter.
 • Integrer modellering med omkostningsestimering og planlægning.
 • Visualiseringer hjælper alle.
 • Planlæg og administrer dit daglige arbejde. 

For at en entreprenør kan få en rentabel licitation, skal han eller hun måle og sætte en pris på alle materialer, ressourcer og processer. Med Tekla kan du foretage en effektiv bygbarhedsanalyse for at strømline og forbedre projekteringsprocesser.

Forstå og analysér

Når projektarbejde skal kunne betale sig for entreprenøren, er det vigtigt, at han eller hun forstår hensigten med projektet på et tidligt tidspunkt. Tekla hjælper dig med at analysere projektkravene og bevare styringen: Udnyttelse af nøjagtig materialekvantificering med henblik på omkostningsestimering og konstruktionsplanlægning samt sikker og rettidig gennemførelse af projekter inden for budgetrammen.

Du kan optimere omkostninger og tidsplaner ved visuelt at udforske alternativer og analysere modellen. Teklas hurtige og præcise materialekvantificering gør det nemmere at analysere og validere licitationsdata, beregne omkostninger og forbedre indkøb. Med modellen kan områdeopmåling og optælling af byggekomponenter foretages hurtigere og lettere.

Åben tilgang til BIM

Teklas åbne tilgang til bygningsinformationsmodellering (BIM) betyder, at softwaren kan integreres eller kommunikere med standardbrancheplanlægning og andre programmer som Primavera og Asta og med MS-projekter. Softwaren baner vejen for fleksibel samarbejds- og informationsdeling i realtid mellem projektets parter. Du kan importere 2D- og 3D-projekteringsdata, uanset filstørrelse, fra arkitektur- og anlægsdesignprogrammer. 

På byggepladsen hjælper Tekla-software entreprenører med daglige udfordringer som styring af ændringer, rettidig materialelevering og logistik og projektgennemførelse i henhold til planlægning og budget. Du kan styre og koordinere aktiviteter på arbejdspladsen og udnytte de nøjagtige modelinformationer. 

Udnyt Tekla

 • Planlæg dine aktiviteter dag for dag.
 • Levér kvalitet rettidigt og inden for budgettet.
 • Øg projekterings- og opgaveforståelsen.
 • Opdag projekteringsfejl og -kollisioner tidligt. 

Visualisering og den bygbare 3D-model øger projekterings- og opgaveforståelsen, og talrige informationer betyder, at du kan optimere underentreprenørers arbejde og sørge for produktion og overvågning af de rette mængder materialer. Du kan validere konstruktionsplanen ved hjælp af links til planlægningsoplysninger fra MS Project, Excel eller Primavera. Alle på byggepladsen kan udnytte modellerne med Tekla BIMsight, det professionelle og gratis værktøj til samarbejde om bygge- og anlægsprojekter.

På byggepladsen kan virkelighedstro layout-punkter føjes til Tekla-modellen og senere administreres og eksporteres til layout eller undersøgelsesudstyr.  Feltmålingsdata kan derefter importeres tilbage til modellen.

Vi tester og udvikler hele tiden Tekla Structures. Branchen bruger softwaren til at oprette, kombinere og distribuere meget detaljerede og nøjagtige konstruktionsmodeller, som indeholder et væld af informationer. Modellerne leverer åbne, læsbare data til produktion og eksport til andre løsninger. Selv om Tekla er klar til brug, kan du vælge at tilpasse det.

Tekla-software kan bruges til alle materialer, og en model kan derfor indbefatte stål, betonelementer og in-situ støbt beton, træ og andre materialer. Når du kender konstruktionerne fra projektets øvrige parter, kan du sikre dig, at dine elementer passer sammen med alt andet. Desuden leveres softwaren med et bibliotek over projekteringsdetaljer, og brugerne kan modellere, gemme og dele specialkomponenter som f.eks. specifikke samlinger. 

Tekla leverer serviceydelser i dit område. Få lokal support, undervisning og rådgivning, og benyt onlinetjenester som Tekla-brugerassistance og Extranet.

Tekla tilbyder undervisning, helpdesk og TUA for at give sine kunder en både tidsmæssig og økonomisk besparelse og samtidig gøre dem fortrolige med produktionen. Lokale medarbejdere hos Tekla og forhandlere har erfaring med dette og kan finde de løsninger, der passer til dig.