Modellér, planlæg og støb i beton

Vil du gerne være mere konkurrencedygtig, vinde entrepriser, tjene flere penge og afslutte job hurtigere med mindre arbejde og spild? 

For betonentreprenører er der fordele at hente med en nøjagtig 3D-model fra Tekla for hvert stade i byggeprocessen. Mængdeberegninger er hurtige og præcise og resulterer i bedre overslag.  For at spare både tid og penge er det vigtigt at holde en lav fejlprocent på byggepladsen – og med Tekla-software kan du sikre dig, at alting passer sammen, før du går i gang med selve byggeriet. Desuden kan du holde alle parter informeret ved at dele din model med såvel ingeniør som entreprenør.

Tekla-software omfatter hele arbejdsprocessen i betonbyggeriet:

  • Model til projektering: Udarbejd hurtigt en nøjagtigt 3D-model af din opgave.
  • Planlæg støbearbejdet: Brug 3D-modellen til at organisere, beregne og forberede støbearbejdet effektivt.
  • Støbning på byggepladsen: Anvend modellen på byggepladsen til at støbe betonen i sikker forvisning om, at der er taget højde for alt. 

Nøjagtige modeller til støbning

Tekla tilbyder en skræddersyet løsning til betonbyggeri. Du kan bruge den på alle trin i projekterings- og anlægsprocessen og benytte letanvendelige værktøjer til at skabe betonmodeller, der opfører sig som faktisk beton.

De rette mængder

Med Tekla kan du hurtigere udtrække nøjagtige mængder. Eftersom alle informationer oprettes i 3D er det lettere at indpasse projekteringsændringer i tilbudsfasen. Og når mængdeberegninger og planlægning indgår i samme løsning, betyder det, at alle dine overslag tager udgangspunkt i sikre planlægningsdata.

Armering uden kollisioner

Med Tekla kan du hurtigt og let modellere og visualisere store armeringsmængder i detaljer. Med hurtig kollisionskontrol kan du opdage og afhjælpe fejl inden selve produktionen. Du kan udarbejde udstøbningstegninger og -planer og forudse og undgå problemer i montagen.  

Vigtigste fordele

  • Øg støbeproduktiviteten med hurtig og let betonmodellering i 3D.  
  • Reducer risici med nøjagtige mængdeberegninger.
  • Visualiser for at opnå en bedre projektforståelse.
  • Undgå fejl.
  • Skab øget indsigt gennem bedre kommunikation.

Med Tekla kan du løse problemer i projekterings- og planlægningsfaserne, tage hånd om ændringer og undgå mange problemer på byggepladsen.

Projektering og prækonstruktion

Din virkelighedstro, bygbare betonmodel med kraver, rammehatte og trindelte dæk indeholder alle de detaljer, du behøver til konstruktionen. Uanset om du påbegynder din Tekla-modelleringsproces med konstruktionstegninger eller andres modeller, tager modellen udgangspunkt i faktisk prækonstruktionsplanlægning.

Se video

Construktionsplanlægning

Nøjagtige modeller er uovertrufne planlægningsværktøjer. Når du først har en detaljeret model af din opgave, ligger den helt store fordel i produktionsplanlægningen med Tekla. Visualisering og sekvensering af støbninger og støbepauser bliver let med din model: Du har vished for, hvor meget beton du skal bruge, og hvornår og hvor du skal bruge beton, forskalling og armeringer.

Se video

Byggepladsstyring

Tekla-modellen giver fortsat fordele, når tiden er inde til at støbe betonen. Med softwaren kan du styre støbningerne på byggepladsen, og forskallingsgruppen kan se deres tidsplaner og layout i 3D.  Du kan f.eks. påbegynde layoutet i modellen, sende punkterne ud til hele stationen for at opnå et nøjagtigt og nemt layout uden båndmål. Du kan anvende mængder og tegninger direkte fra Tekla-modellen for at reducere risikoen for at bestille for meget beton eller udstøbe de forkerte stænger. Derudover kan forskallingsgruppen se deres tidsplaner og layoutplaner i 3D.

Se video

 

 

 

 

Tekla arbejder tæt sammen med kunder og partnere. Vores åbne tilgang til modellering betyder, at softwaren problemfrit kan integreres og kommunikere med andre løsninger.

PNA

PNA's produkter løser problemer med konstruktion af betondæk på jorden. Diamon Dowel®-systemet søger for støbeskelsstabilitet, positiv kraftoverførsel og en sammenhængende overfladeprofil. Partnerskabet med Tekla gør det muligt at se Diamond Dowel®-systemets dyvler i 3D, så du hurtigt kan modellere, tælle og placere dem i tegninger. www.pna-inc.com

ITW – Red Head

Tekla-brugere kan tilføje RedHead-bolte direkte i modellen. www.itwredhead.com

Harris Rebar – Ambassador Steel

Harris Ambassador Steel samarbejder med en række betonentreprenører om at udvikle metoder til deling af deres modeller og formidle produktoplysninger. www.harrisrebar.com

Soule Software

I samarbejde med Soule arbejder vi på at få armeringsbranchen til at godkende modellering som et standarddetaljeringsværktøj. Når modelleringen har fundet sted, kan information om udgivelsen og om armeringsstænger sendes direkte til Soules produktionssoftware. www.soulesoftware.com

Winest

Med estimeringsløsninger fra WinEst kan du tage Tekla-modellens mængderesultater og bruge dem direkte i WinEsts omkostningsestimeringsteknologi. www.winest.com

Vi tester og udvikler hele tiden Tekla Structures. Branchen bruger softwaren til at oprette, kombinere og distribuere meget detaljerede og nøjagtige konstruktionsmodeller, som indeholder et væld af informationer. Modellerne leverer åbne, læsbare data til produktion og eksport til andre løsninger. Tekla er klar til brug, selv om kan du vælge at tilpasse det.

Tekla Structures kan bruges til alle materialer, og en model kan derfor indbefatte in-situ støbt beton, stål, træ og andre materialer. Når du kender konstruktionerne fra projektets øvrige parter, kan du sikre dig, at dine elementer passer sammen med alt andet. Desuden indeholder softwaren et bibliotek over projekteringsdetaljer, og brugerne kan modellere, gemme og dele specialkomponenter som f.eks. specifikke samlinger.

Tekla leverer serviceydelser i dit område. Få lokal support, undervisning og rådgivning, og benyt onlinetjenester som Tekla-brugerassistance og Extranet.

Tekla tilbyder undervisning, helpdesk og Tekla-brugerassistance for at give sine kunder en både tidsmæssig og økonomisk besparelse og samtidig gøre dem fortrolige med produktionen. Lokale medarbejdere hos Tekla og forhandlere har erfaring med dette og kan finde de løsninger, der passer til dig.