Georgia Tech Eastman constructability

Vi har set tilfælde, hvor brugen af BIM har reduceret omkostningerne med 50 %. Når problemerne omkring bygningsegnethed er løst, inden byggeriet går i gang, vil det uundgåeligt føre til færre fejl.
Charles Eastman
Professor
Georgia Tech college of Architecture