Modellér, planlæg og støb i beton

Vil du gerne være mere konkurrencedygtig, vinde entrepriser, tjene flere penge og afslutte job hurtigere med mindre arbejde og spild? 

For betonentreprenører er der fordele at hente med en nøjagtig 3D-model fra Tekla for hvert stade i byggeprocessen. Mængdeberegninger er hurtige og præcise og resulterer i bedre overslag.  For at spare både tid og penge er det vigtigt at holde en lav fejlprocent på byggepladsen – og med Tekla-software kan du sikre dig, at alting passer sammen, før du går i gang med selve byggeriet. Desuden kan du holde alle parter informeret ved at dele din model med såvel ingeniør som entreprenør.

Tekla-software omfatter hele arbejdsprocessen i betonbyggeriet:

  • Model til projektering: Udarbejd hurtigt en nøjagtigt 3D-model af din opgave.
  • Planlæg støbearbejdet: Brug 3D-modellen til at organisere, beregne og forberede støbearbejdet effektivt.
  • Støbning på byggepladsen: Anvend modellen på byggepladsen til at støbe betonen i sikker forvisning om, at der er taget højde for alt. 

Nøjagtige modeller til støbning

Tekla tilbyder en skræddersyet løsning til betonbyggeri. Du kan bruge den på alle trin i projekterings- og anlægsprocessen og benytte letanvendelige værktøjer til at skabe betonmodeller, der opfører sig som faktisk beton.

De rette mængder

Med Tekla kan du hurtigere udtrække nøjagtige mængder. Eftersom alle informationer oprettes i 3D er det lettere at indpasse projekteringsændringer i tilbudsfasen. Og når mængdeberegninger og planlægning indgår i samme løsning, betyder det, at alle dine overslag tager udgangspunkt i sikre planlægningsdata.

Armering uden kollisioner

Med Tekla kan du hurtigt og let modellere og visualisere store armeringsmængder i detaljer. Med hurtig kollisionskontrol kan du opdage og afhjælpe fejl inden selve produktionen. Du kan udarbejde udstøbningstegninger og -planer og forudse og undgå problemer i montagen.  

Vigtigste fordele

  • Øg støbeproduktiviteten med hurtig og let betonmodellering i 3D.  
  • Reducer risici med nøjagtige mængdeberegninger.
  • Visualiser for at opnå en bedre projektforståelse.
  • Undgå fejl.
  • Skab øget indsigt gennem bedre kommunikation.