Tekla Användarträff för Energi, VA och Fibernät 2014

More information (in Swedish) at Tekla Sweden website

Date: 
Wednesday, 14 May 2014 - 8:00am to Thursday, 15 May 2014 - 1:30pm
Location: 
Lundsbrunns Kurort
533 72 Lundsbrunn
Sweden