Frys inte fast i projektet

Smidigare arbetsflöden med Tekla

Tekla® 2018

Tekla-produkter

Välj efter produkt eller ämne och läs om de nya funktionerna

Produkt

Ämne

Bättre ritningar, snabbare produktion

Systemprojektering Detaljering Tekla Structures Platsgjuten betong Stål Prefabricerad betong Konstruktion Ritningar

Förbättringar och nya funktioner gör arbetet med GA-ritningar snabbare och lätthanterligt, så att du kan undvika fel.

Bättre arbetsflöden med ritningar: Drawing content manager

Ett snabbt och enkelt sätt att granska, lägga till och hitta ritningsinnehåll: Den nya Drawing content manager gör det snabbt och enkelt att granska, lägga till och hitta ritningsinnehåll. Den ger tydlig överblick över ritningens delar och deras tillhörande anteckningar/markeringar. Du kan enkelt säkerställa att inga nödvändiga markeringar saknas. Sökfunktioner hittar ett objekt utifrån exempelvis namn, position eller profilparameter och markerar objektet i alla ritningsvyer.

Drawing content manager

Förbättrad ritningsproduktion

Med den nya versionen kan du producera bättre ritningar snabbare. Du snyggar till dem enklare, eftersom placering och placering i linje av markeringar automatiskt ger resultat närmare industristandard. Rutinen för manuell placering av markeringar är nu smartare och behovet av efterjustering mindre. Med den förbättrade rutinen för placering av markeringar i linje sparar du tid och gör ritningen mer lättläst. Du kan kommentera genom att lägga till modellerade svetsmarkeringar i ritningsvyer.

Ändra modell från GA-ritningar

Nu kan du förändra modellobjekt direkt från GA-ritningar, som så att säga fungerar som aktiva fönster till dina modeller. Det sparar tid när du till exempel behöver ändra en profil.

Tekla Warehuose
Extension i Tekla Warehouse

Enklare armeringsritningar

Nu krävs mycket mindre arbete än tidigare för att generera tydliga och lättlästa armeringsritningar med den byggbara armeringsmodellen i Tekla. Det går nu att visa sektionsvyer med armering i enkla linjer men med fyllda armeringsslut. Armeringen överlappar inte varandra i ritningar utan visas tydligt och kan enkelt ändras.

Läs mer

Easier rebar drawings creation

Nu finns stöd för punktmoln

Systemprojektering Detaljering Samverkan Tekla Structures Platsgjuten betong Stål Prefabricerad betong Konstruktion

Tekla Structures 2018 stöder punktmoln i alla vanliga format. Du kan importera bearbetad och skannad information och använda den för att fatta beslut om och skapa 3D-konstruktionsmodeller. Den välavvägda konstruktion som du levererar passar utrymmet på byggplatsen och befintliga konstruktioner, och det är mycket lätt att kontrollera befintliga konstruktioners läge. Detaljeringsarbetet blir ännu mer exakt av att du kan lägga till element genom att fästa mot punkter i punktmoln.

Läs mer | Se längre video


Snabbare 3D-modellering

Detaljering Tekla Structures Stål

I nya Tekla Structures 2018 görs arbetet med 3D-modeller snabbare och detaljprojekteringen mer exakt.

Förbättringar av bockade plåtar

Tack vare kraftfulla redigeringsfunktioner är detaljprojekteringen av bockade plåtar nu mer produktiv. I Tekla Structures 2018 finns tillverkningsinformation för bockning av plåtar med i dina produktionsdata. Du kan också automatisera modellering av bockade plåtar genom att skapa anpassade komponenter.

Förbättrade spiralbalkar

Spiralbalkar är nu lättare att modellera noggrant, och du kan exportera dem till IFC. I plugin-programmet Spiral staircase kan du snabbt modellera stringerplåtar och steg med spiralbalkar och bockade plåtar.

Tekla Warehuose
Extension i Tekla Warehouse

Läs mer

Exakta svetsar, bättre ritningar och tillverkningsdata

Nu kan du modellera svetsar mer exakt och producera bättre ritningar och NC-filer för svetsrobotar. I Tekla Structures 2018 finns stöd för sammansatta svetsar och dubbelsidiga polygon svetsar.

Faster 3D modeling

Ny egenskapsruta

Systemprojektering Detaljering Konstruktion på plats Tillverkning Tekla Structures Platsgjuten betong Stål Prefabricerad betong Konstruktion

Välkomna det moderna, kraftfulla och smidiga sättet att hantera all information om modellobjekt. Egenskapsrutan ger smidigare och mer effektiva arbetsflöden när du skapar och ändrar objekt och deras egenskaper samt när du kopierar egenskaper mellan objekt. Den är anpassningsbar, så du kan ordna inställningarna för att få en optimal arbetsmiljö.

Läs mer

Se längre video


Betongväggar snabbt och enkelt

Detaljering Tekla Structures Prefabricerad betong

Arbetet med dubbelväggar eller andra prefabricerade betongväggar går nu snabbare och enklare än någonsin, från koncept till produktionsklart. I Tekla Structures 2018 finns nya funktioner i Double wall details, Wall layout T-connections och Bricks on the wall, som gör modellering och detaljprojektering av prefabricerade väggar mer produktiv.

Den extremt effektiva dubbelväggsfunktionen Double wall details

Det här är ett nytt och lättanvänt verktyg för modellering och detaljprojektering av dubbelväggskonstruktioner, från tidig konceptplanering till detaljplanerade paneler som är redo för produktion. Verktyget gör detaljprojekteringsprocessen extremt effektiv och motverkar projekterings- och dokumentationsfel. Det interaktiva verktyget består av användbara funktioner och automatiserar repetitiva uppgifter, som att skapa armeringar, förstärkta bjälkar och andra tillbehör.

Tekla Warehuose
Extension i Tekla Warehouse

Double Detail

T-kopplingar för väggar med Wall layout T-connections

Funktionen Wall layout har nu T-kopplingar, som kan skapas, justeras och ändras snabbt, lätt och flexibelt. Verktyget delar automatiskt upp väggobjekt och skapar detaljerade kopplingar till alla olika lager i kopplade väggar. Om någon av väggarna i T-kopplingen ändras anpassas väggskarvarna automatiskt.

T-Connector

Verktyget Wall detailed geometry ger fler detaljeringsmöjligheter.

Detta nya verktyg hjälper dig att skapa detaljerade kantformer och att enkelt lägga anpassad ytgeometri till betongdelar. Justeringar och ändringar görs snabbt och flexibelt. Alla nya geometrier avspeglar sig i numrering och materialmängder, och dimensioner kan automatiskt läggas till i prefabriceringsritningar.

 

Mura upp väggen

Nu kan du skapa murade ytor med detaljerad kantplacering på prefabricerade väggar. Stenar mot öppningar och hörn kan placeras noggrant i önskad position och dimensioner på kritiska stenar kan automatiskt läggas till i produktionsritningar.

Tekla Warehuose
Extension i Tekla Warehouse

Bricks on wall

Leverera i tid med optimalt lastade transporter

Tillverkning Tekla Structures Prefabricerad betong

Spara tid och pengar i fabriken och på logistiken. Förbättra informationsförmedlingen mellan detaljprojekteringen och tillverkningen, och planera transporterna bättre. Med det nya, interaktiva och lättanvända 3D-modelluppbyggda planeringsprogrammet för transportlastning kan du optimera leveranserna och minska krantiderna på fabriken och byggplatsen.

Lasta rätt

Verktyget Stacker ger dig lättanvänd 3D-planering av transporter. Bara hämta gjutenheter från Tekla-modellen och lägg till dem i Stacker. Sedan kan du enkelt planera lastning av transporten i 3D. Du kan skriva ut planen och lämna en visuell lastningslista till fabriken. Eventuella problem upptäcks omedelbart och Stacker kontrollerar gränsvärden automatiskt.

Tekla Warehuose
Extension i Tekla Warehouse

Stacker

Kontroll av överförda tillverkningsdata

Förbättrad automatisk dataöverföring från modell till automatiserade system för prefabriceringsproduktion ger bättre datakontroll och mer utförligt innehåll i datafilerna.

Läs mer

Control over transferred fabrication data

Vidareutvecklad formsättningsplanering

Detaljering Konstruktion på plats Tekla Structures Platsgjuten betong

Med bättre modelleringsprestanda och nya funktioner i formsättningsverktyget för väggar går det snabbare och enklare att skapa arbetsritningar för formsättning. En ny verktygslåda för formsättning av golv kompletterar denna kraftfulla lösning med horisontella konstruktioner.

Placeringsverktyget för formsättning – Walls 2.0

Med detta avancerade verktyg skapar du effektivt arbetsritningar för formsättning. Du kan använda betonggeometri och alla Tekla Structures gjutformskomponenter för väggsystem. Bland de nya funktionerna finns mer intuitiv placering avspont och form och tack vare förbättrad användbarhet och automatisering. Modellbaserad formsättningsplanering, kvantitetsberäkningar och koordinering görs nu snabbare, enklare och mer flexibelt än någonsin förr.

Läs mer

Tekla Warehuose
Extension i Tekla Warehouse

Placering av gjutformar för plattor

Den här nya funktionen kompletterar och förbättrar verktygen för formsättningsplanering för horisontella konstruktioner. Planering, automatisk kvantitetsberäkning och koordinering görs snabbt och enkelt. Placeringsverktyget Slabs fungerar med alla färdiga gjutformskomponenter som är tillgängliga för Tekla Structures.

Tekla Warehuose
Extension i Tekla Warehouse

Formwork Slabs

Mer produktiv, noggrann och samverkansorienterad planering och styrning av gjutning

Konstruktion på plats Tekla Structures Platsgjuten betong

Tekla Structures 2018 ger lättillgänglig och strukturerad information. Utvecklingen av tekniken för platsgjutning ger mer effektiv och användarvänlig styrning, kvantitetsberäkning och rapportering av all information om gjutenheten. Nya funktioner för hantering av armeringsmodeller och -ritningar ger snabbare och mer flexibel dokumentation för versionshantering.

Utnyttja gjutenheter

Nu är hanteringen, rapporteringen och delningen av all information om gjutning mer effektiv. I Tekla Structures är Pour unit (gjutenhet) en modellenhet med alla objekt som hör till en enskild gjutning, som betongdelar, armering, ingjutningsgods, formsättning samt tillhörande information. Gjutenheter ökar prestandan och användbarheten, och du kan använda den nya objekttypen vid filtrering och rapportera den som Organizer-kategori.

Läs mer


Analys- och designprogramvara förbättrar arbetsflödet

Systemprojektering Detaljering Tekla Structures Konstruktion

Design, analys och modellbaserad konstruktion blir en förbättrad, integrerad och öppen process. En integrerad och multimateriell fysisk och analytisk modell kan ge mer effektiv konstruktionsdesign, dokumentation och detaljprojektering.

Analysramar i Tekla Structures kräver nu mindre manuell redigeringstid, så att du snabbare kommer framåt. Om du övergår från att modellera dubbletter för analys och design kommer du att se en dramatisk effektivitetsökning.

Bättre analysmodeller

Tekla Structures 2018 har förbättrad generering av analysramar så att du nu kan skapa byggbara sådana. Konstruktionssimuleringen är förbättrad och det går fortare att skapa exakta analysramar i stål och betong. Plattor, balkar, väggar, stöd och sidoelement som reglar och bjälkar skapas nu exakt som du vill och konstruktionen kräver. Dessa förbättringar kan spara konstruktionstid.

Mer produktiva strukturella arbetsflöden

Arbetsflödent för konstruktion i Tekla är nu smidigare och snabbare och kräver mindre ommodellering och ändring. Den förbättrade och kopplade analysrammodellen i Tekla Structures överförs lätt till Tekla Structural Designer och tvärtom. De krav som analys och modellbaserad konstruktion ställer på multimateriella fysiska och analytiska modeller äventyras inte, och den kopplade modellen är komplett med öppningar i väggar och plattor.

Läs mer

Online side pane

Tekla Model Sharing

Samverkan Tekla Model Sharing Platsgjuten betong Stål Prefabricerad betong Konstruktion

Stabilare prestanda

Luckor i numreringen har hanterats och förändringar i modellmappen är nu mer kontrollerade. Förbättringar av rutinen för delsnitt ger en kortare och mer exakt lista över förändringar när du läser in uppdateringar från molnet till en lokal modell. Det ger dig bättre överblick och kontroll över de verkliga ändringarna i modellen, och informationen är pålitlig.

More Robust Performance

Effektiva administratörsverktyg ger effektiv användning

Administratörsverktygen i Tekla Model Sharing har förbättrats. Nya Management Console möjliggör för team att återställa tidigare modellsituationer och har modellås, borttagning av versioner och meddelandefunktion, samtidigt som licensdelning inom organisationer nu är enklare.

Läs mer

Effective Admin Tool

Mer kontroll över resultat och ändringar

Systemprojektering Detaljering Samverkan Tekla Structures Konstruktion Stål Platsgjuten betong Prefabricerad betong

Tekla Structures 2018 ger dig bättre kontroll över dessa ofrånkomliga ändringar. Spara värdefull tid genom att hitta och hantera ändringar effektivt.

Förbättringar och nya funktioner gör modelleringen snabbare och möjliggör bättre ritningar och färre fel. Du kan känna dig trygg med arbetet som du utför.

Ny DWG-export

Låt höjder utgå från baspunksvärdet och rapportera pålningsscheman utifrån baspunkten. Dessutom kan du skicka ut DWG-ritningar med verkliga koordinater som utgår från baspunkten.

Online side pane

Se vad som händer med hjälp av kommandohistoriken och ångra vid behov

Kommandohistoriken i Tekla Structures 2018 sparar och visar kommandona som har utförts. Du kan återgå till kommandon, se vilka kommandon som ångrades och bokmärka viktiga steg. Du kan också snabbt ångra alla kommandon som du har utfört och förändringarna som du har gjort. Du får mer kontroll över ändringar och minskar risken för fel, samtidigt som du gör modelleringen snabbare genom att undvika tidsödande kontroller.

Online side pane

Rapportera skillnader mellan två IFC-filer till Excel

I Tekla Structures 2018 introduceras spårbarhet för modellbaserade konstruktioner: vem har ändrat vad och när gjordes det. Den automatiska detekteringen av ändringar i IFC-filer rapporterar ändringar utifrån två versioner av modeller för byggnadsdesign, konstruktion eller mekanik, el och VVS (MEP). Det går nu att exportera alla ändringar till Excel.

Online side pane

Integrerad design, analys och modellbaserad konstruktion

Systemprojektering Tekla Structural Designer Konstruktion

I Tekla Structural Designer kombineras design och analys till en enkel och effektiv modellbaserad lösning. Förbättrade analysalternativ för både betong och stål ger större kontroll och ökad effektivitet. Vårt helt nya icke-linjära bjälklagsverktyg är noggrant och pålitligt och kan spara konstruktionsdagar genom att effektivt automatisera belastningssekvenser vid beräkning av avvikelser i bjälklagskonstruktionen.

Noggrann analys av avvikelser i bjälklagskonstruktioner

Utnyttja den nya, förenklade och automatiska lösningen för att beräkna avvikelser i bjälklagskonstruktioner Du behöver inga andra verktyg för analys och ingen dubblett av modellen. I den nya versionen är belastningssekvenser automatiserade för att minska analysarbetet och spara dagar av konstruktionsarbete. Slutkonstruktionen blir mer effektiv.


Svenska, norska och finska normer

Systemprojektering Tekla Structural Designer Konstruktion

I Tekla Structural Designer 2018 förenas design och analys till en enkel och effektiv modellbaserad lösning. Nu finns också Eurocode-tillägg för Sverige, Norge och Finland.

Swedish, Norwegian and Finnish Codes

Fler konstruktionsnormer

Systemprojektering Tekla Structural Designer Konstruktion

I den nya versionen krävs mindre manuellt arbete. Utrymmet för fel blir mindre och konstruktionsarbetet mer produktivt. Med automatiska funktioner kan du undvika omständligt och tidsödande arbete, samtidigt som informationen hålls uppdaterad automatiskt. I version 2018 introduceras dessutom nya och förbättrade konstruktionsnormer.

Australien – fler normer

Den nya versionen har fått Eurocode-konstruktioner för betongpelare, balkar, väggar och plattor för Australien.

AISC, British Standards och Eurocode – förbättrade stålkonstruktioner

Med de nya möjligheterna slipper du ödsla tid på att växla mellan programvaror eller göra beräkningar manuellt.

AISC – nya öppningskonstruktioner

Tekla Structural Designer 2018 har konstruktioner för öppningar i fackverk av stålbalkar, vilket ger högre kvalitet och bättre insikt samt sparar tid.

AISC – plåtbalkar

Nu kan du konstruera stålplåtsbalkar med Tekla Structural Designer 2018 och öka noggrannheten.

Eurocode – torsionskonstruktion

Nu kan du konstruera stålbalkar utifrån vridning och öka kvaliteten och insikten samt spara tid.

British Standards – bockningsvinklar

I den nya versionen kan du konstruera enstaka T:n samt lika och olika bockningsvinklar.


Nya beräkningar och ökad produktivitet

Systemprojektering Tekla Tedds Konstruktion

I Tekla Tedds 2018 finns en uppsjö av nya och förbättrade beräkningar som ökar produktivitetsmöjligheterna för civilingenjörer och konstruktörer. I den lättanvända programvaran finns ett kvalitetssäkrat bibliotek med beräkningar som följer normer och kan visas för granskning och verifiering.

Bland de nya och förbättrade beräkningarna som ökar din produktivitet finns:

  • Eurocode: Armerade betongtrappor (konstruktion), stålspont (konstruktion), träelement (analys och konstruktion), stålelement (analys och konstruktion), armerade betongväggar (konstruktion), armerade betongpelare (konstruktion)
  • British Standard-normer: Stålspont (konstruktion), avväxlingsbalkar vid murning (analys), trä (konstruktion), dränering (beräkning)
  • Amerikanska normer: Stålspont (konstruktion), armerade betongpålplintar (konstruktion), träväggar (konstruktion), stålelement (analys och konstruktion)
  • Australiska normer: Stålspont (konstruktion), armerade betongbalkar (analys och konstruktion), stålelement (analys och konstruktion), vindlaster (beräkning)
New Calculations

Svenska, norska och finska tillägg

Systemprojektering Tekla Tedds Konstruktion

De snabba, noggranna och transparenta beräkningarna som förbättrar både konstruktionsproduktiviteten och kvaliteten finns nu för fler nationella normer. Tekla Tedds 2018 stöder de flesta relevanta svenska, norska och finska tillägg till Eurocode-beräkningar för stål och betong.

Swedish, Norwegian and Finnish Calculations

Förnyat användargränssnitt

Systemprojektering Tekla Tedds Konstruktion

Användargränssnittet i Tekla Tedds 2018 har nytt utseende och ny känsla. Om du är van vid Tekla Structures kan du tack vare den välbekanta miljön börja använda Tekla Tedds utan problem.

New Fresh Looking Interface

Kraftfull och produktiv batchdesign

Systemprojektering Tekla Tedds Konstruktion

Nu kan du dokumentera multipla utföranden av alla beräkningar i en enda batchprocess. I och med att du kan skapa många olika lastfall på en gång kan du pröva många olika scenarier för ett och samma lastfall och sedan granska resultaten i Microsoft Word.

Batchdesign

Eurocode, USA och Australien – bättre dokumenterade beräkningar

Systemprojektering Tekla Tedds Konstruktion

Ny dokumentation till beräkningar ger information om de viktigaste in- och utvariablerna, vilket hjälper dig att batchutforma olika beräkningar och integrera dem med andra programvaror.

Dokumenterade beräkningsvariabler

Förbättrad dokumentation till verktyget för utvecklare

Systemprojektering Tekla Tedds Konstruktion

Tack vare dokumentationen i version 2018 blir det lättare att utveckla egna beräkningar.

Improved Developer Tools Documentation

Eurocode – armerade betongkonsoler

Systemprojektering Tekla Tedds Konstruktion

Beräkningarna kontrollerar vertikala och horisontella krafter enligt ett strut-and-tie-designsystem. Designen uppfyller EN1992, nordiska tillägg till Eurocode och många andra normer.


Eurocode – armerade betongtrappor

Systemprojektering Tekla Tedds Konstruktion

Den förbättrade beräkningen kontrollerar utformningen av armerade betongtrappor.


Förbättrade industriella plattor på mark

Systemprojektering Tekla Tedds Konstruktion

De olika armeringstyperna och belastningsalternativen har nu utökats. Tekla Tedds-användare har efterfrågat sammanfattningstabeller, och nu är sådana på plats.


Eurocode – konstruktion av stålspont

Systemprojektering Tekla Tedds Konstruktion

Nu kan du konstruera stödväggar även med användardefinierade kombinationer och partiella säkerhetsfaktorer. Beräkningen kontrollerar stabiliteten för profilerade eller stöttade/stagade stålspontväggar och, där så krävs, beräknar belastningar på stöttor/stag.


Eurocode, USA och Australien – analys- och designberäkningar för stålelement

Systemprojektering Tekla Tedds Konstruktion

Det förbättrade användargränssnittet möjliggör snabbare elementkonstruktion. Alternativen för utdata är nu enklare och du kan inkludera en sammanfattningstabell.

Analys och design av stålelement