Detaljerad konstruktion

Tekla Structures 2017i

Ny spiralbalk

Med den nya spiralbalken blir modellering av komplexa strukturer som spiralformade, sluttande ramper och trappor snabbt och lätt, oavsett material. Spiralbalken bibehåller en konstant riktning uppåt för profilen och ger en korrekt, byggbar geometri.

Snabbare, enklare detaljdokumentation

De nya, smarta och användarvänliga layout- och Template Editorverktygen gör det snabbare och enklare att skapa ritningslayouter och anpassade tabeller och rapporter.

 • Med Layout Editor för ritningar, är ritningarnas inställningar och layout nu mer intuitiva: det du ser är vad du får. Du kan redigera layouten direkt på en ritning, vilket gör det enklare och snabbare att generera mer pålitliga ritningar från din modell.
 • Med Template Editorn kan du snabbare skapa pålitliga tabeller och rapporter med exakta kvantiteter i ett format som uppfyller dina företagsstandarder och som har ett professionellt utseende.

 

Den nya gränsen: 1 000 polygonpunkter

Nu kan plåtar, plattor, polygonbalkar och kantbalkar innehålla fler än 100 polygonpunkter. Nu är det enklare att arbeta med komplexa paneler, fasader och andra profiler. Så även modellering av broar och stora infrastrukturprojekt.
De nya gränserna är:

 • 1 000 punkter i delar
 • 1 000 bultar per grupp
 • 999 punkter i ett enda profiltvärsnitt

 

Förbättrade snapshots i ritningar

Utnyttja snapshots i ritningar utan att öppna och redigera ritningen: Använd förhandsgranskningen för att se om de behöver öppnas för redigering. På liknande sätt är snapshot i ritningar direkt tillgängliga för överlagring i modellen.

Förbättringar för bockad stålplåt

Att arbeta med bockad plåt är nu enklare än någonsin. Du kan binda handtagen på bockade plåtar i anpassade komponenter och skapa parametriska, bockade plåtformar som anpassade delar och som en del av en anpassad detalj eller koppling. Handtagen kan flyttas till ett annat plan, vilket gör det möjligt att ändra vinkeln på en bockning efter att den bockade plåten har skapats.

Armering: Nästa generations armeringsfunktionalitet fortsätter att utvecklas

Den flexibla och intelligenta Tekla-processen för modellering och modifiering av armering i 3D har nya funktioner för att effektivt skapa detaljerade armeringsmodeller av alla sorters betongkonstruktioner som är redo för tillverkning.

 • Verktyget för placering av armeringsjärn (Rebar Placement tool) är det mest användarvänliga och flexibla verktyget för snabb och enkel placering av bockningstyper i 3D. Definiera inställningarna för bockningstyperna snabbt och dra nytta av den flexibla, automatiska placeringen av de definierade järnen i de betongdelar och gjutningar som de hör till.
  • Skapa armeringsuppsättningar med fördefinierade former från armeringsjärnskatalogen eller definiera armeringsjärnens form direkt utifrån det betongtvärsnitt där armeringsjärnet placeras.
  • Armeringsjärnsuppsättningen skapas automatiskt efter betongobjektets geometri och de definierade avståndsinställningarna.
  • Armeringen anpassar sig automatiskt till ändringar i betongen. Placerade armeringsjärn kan ändras utan att armeringsjärnsuppsättningens grupp behöver öppnas.  
 • Nu kan du skapa böjda korsade och längsgående armeringsjärn som armeringsuppsättningar, vilket gör det effektivare att skapa och modifiera konstruktioner.

 

Armeringsjärn: Snabbare ritningsframställning med nya ritverktyg

Nya ritverktyget för armeringsjärn automatiserar repetitiva arbetsuppgifter vid skapande av armeringsritningar, Ritningsverktyget gör att ritningar kan tillverkas snabbare och samtidigt uppfylla företagsstandarder och branschkrav. Skapa etiketter, utdragsbilder och måttsättning av armeringsgrupper med färre klick.

Prefabricerad betong: förbättrade funktioner för Floor Layout och Wall Layout

Verktygen Floor Layout och Wall Layout finns nu i menyfliksområdet och är dessutom enklare att använda. Direkt förhandsgranskning i Floor Layouten gör modelleringen enklare och förhindrar felaktig placering av paneler. Du kan flytta och kopiera öppningar i både Floor- och Wall Layouten genom att dra och släppa dem.

Ladda ner *

* Kräver ikraftvarande licens och Trimble Identity-konto
Kontakta Trimble för mer information
Tekla Structures Release notes